Mindre drift- och anläggningsarbeten i Rosendal och Ulleråker

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer :

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 2019-01-18. Anbudet ska var giltiga till 2019-05-18. Mer information hittar du genom att klicka påUpphandlingsdokumenti menyn till vänster och under rubrikenSkapa anbudfinns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Förenklat förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Uppsala kommun.
Utförandeort är Uppsala län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
45000000-7 - Anläggningsarbete
45100000-8 - Förberedande anläggningsarbeten
45213316-1 - Anläggning av gångbana
45233224-5 - Anläggningsarbeten för körbanor med två körfält
45236000-0 - Markanläggning
45236250-7 - Markanläggning för parker
90620000-9 - Snöröjning
Nuts
SE121 - Uppsala län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.