[KSN-2018-3594] Ramavtal mark- och anläggningsarbeten över 7 Mkr

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : KSN-2018-3594

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 2019-01-24. Anbudet ska var giltiga till 2019-07-23. Mer information hittar du genom att klicka påUpphandlingsdokumenti menyn till vänster och under rubrikenSkapa anbudfinns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Öppet förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Uppsala kommun.
Det här är en samordnad upphandling där även Uppsala Kommuns Sport & Rekreationsfastigheter AB, Uppsala Vatten, Uppsalahem AB, ingår.
Utförandeort är Uppsala län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
45000000-7 - Anläggningsarbete
45100000-8 - Förberedande anläggningsarbeten
45110000-1 - Rivning av byggnader och schaktning
45200000-9 - Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
45210000-2 - Byggnadsanläggning
45220000-5 - Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk
45230000-8 - "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten"
Nuts
SE121 - Uppsala län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.