[Dnr: 1228/2018] Konsult för förstudie, underlag samt ansökan om ny vattendom för utrivning av Görarpsdämmet med flera åtgärder i Råån, Helsingborgs stad

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : Dnr: 1228/2018

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 2019-01-31. Anbudet ska var giltiga till 2019-06-30. Mer information hittar du genom att klicka påUpphandlingsdokumenti menyn till vänster och under rubrikenSkapa anbudfinns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Förenklat förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Helsingborgs stad.
Utförandeort är Skåne län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
34999400-0 - Skalmodeller
44212120-6 - Brokonstruktioner
71210000-3 - Arkitektoniska konsulttjänster
71310000-4 - Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
71311000-1 - Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad
71311210-6 - Konsulttjänster för vägar
71311300-4 - Konsulttjänster för infrastruktur
71313000-5 - Miljötekniska konsulttjänster
71318000-0 - Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning
71321300-7 - Konsulttjänster inom VA
71322000-1 - Ingenjörstjänster avseende väg- och vattenbyggnation
71322100-2 - Kostnadskalkylering (byggnadsekonomi) för väg- och vattenarbeten
71322400-5 - Konstruktion av dammar
71323200-0 - Teknisk konstruktion av anläggning
71351210-8 - Geofysiska konsulttjänster
71351800-1 - Topografiska tjänster och vattenprospektering med slagruta
71351820-7 - Vattenprospektering med slagruta
71351921-2 - Oceanografi i flodmynningar (bräckvatten)
71530000-2 - Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
71600000-4 - Teknisk provning, analys och konsulttjänster
71621000-7 - Teknisk analys eller konsulttjänster
71800000-6 - Konsulttjänster med avseende på vattenförsörjning och avfall
72242000-3 - Konstruktionsmodellering
90713100-9 - Konsulttjänster för vattenförsörjning och avloppsvatten utom för byggprojekt
Nuts
SE224 - Skåne län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.