[KS2019/0118] Gatubyggnad Valnäs Industriområde

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : KS2019/0118

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 2019-03-01. Anbudet ska var giltiga till 2019-05-30. Mer information hittar du genom att klicka påUpphandlingsdokumenti menyn till vänster och under rubrikenSkapa anbudfinns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Förenklat förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Kungälvs kommun.
Utförandeort är Västra Götalands län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
45233100-0 - Anläggning av huvudvägar och andra vägar
45233120-6 - Vägbygge
45316100-6 - Installation av utomhusbelysning
45316110-9 - Installation av vägbelysning
Nuts
SE232 - Västra Götalands län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.