[KS 2019/80] FA Byggnad Brändkläppen, Nybyggnad av sorteringshall

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : KS 2019/80

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 2019-02-28. Anbudet ska var giltiga till 2019-04-29. Mer information hittar du genom att klicka påUpphandlingsdokumenti menyn till vänster och under rubrikenSkapa anbudfinns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Förenklat förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Bodens kommun.
Utförandeort är Norrbottens län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
45000000-7 - Anläggningsarbete
45111200-0 - Förberedande anläggningsarbeten och rivning
45112000-5 - Grävning och schaktning
45112300-8 - Utfyllnad och annat landåtervinningsarbete
45200000-9 - Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
45210000-2 - Byggnadsanläggning
45213000-3 - Bygg- och anläggningsarbeten: affärs-, lager- och industribyggnader samt byggnader med anknytning till transport
45230000-8 - "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten"
45260000-7 - Takarbeten och andra byggarbeten som kräver specialkunskaper eller specialverktyg
45300000-0 - Byggnadsinstallationsarbeten
45310000-3 - Installation av elektriska ledningar och armatur
45330000-9 - Rörmokeriarbeten
45350000-5 - Maskintekniska installationer
45400000-1 - Färdigställande byggnadsarbeten
45430000-0 - Golvbeläggning och väggbeklädnad
45440000-3 - Målning och glassättning
Nuts
SE332 - Norrbottens län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.