[TF2019/240] Utförandeentreprenad Kammakartorget, Enköping. Mark/VA

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : TF2019/240

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 4/30/2019. Anbudet ska var giltiga till 8/30/2019. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Förenklat förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Enköpings Kommun.
Utförandeort är Uppsala län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
31520000-7 - Lampor och belysningsarmatur
31527200-8 - Utomhusbelysning
34928500-3 - Gatubelysning
34928510-6 - Stolpar för gatubelysning
34993000-4 - Vägbelysning
44130000-0 - Avloppshuvudledningar
44141000-0 - Ledningar
44141100-1 - Elledningar
44161200-8 - Huvudvattenledningar
44162500-8 - Rörledningar för dricksvatten
44163100-1 - Rörledningar
44163110-4 - Avloppsledningar
44163121-4 - Värmeledningar
44163130-0 - Kloakledningar
45112360-6 - Återställande av mark
45213310-9 - Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till vägtransport
45223000-6 - Byggnads- och anläggningsarbeten
45231100-6 - Allmänna bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar
45231221-0 - Byggnadsarbeten: huvudgasledningar
45231300-8 - Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar
45232100-3 - Anläggningsarbeten och tillhörande arbeten: vattenrörledningar
45232152-2 - Byggnation av pumpstation
45232420-2 - Anläggningsarbete för avloppsledningar
45232423-3 - Byggnation av avloppspumpstationer
45233000-9 - Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor
45233100-0 - Anläggning av huvudvägar och andra vägar
45233120-6 - Vägbygge
45233125-1 - Anläggningsarbeten för vägkorsningar
45233130-9 - Anläggningsarbeten för allmänna vägar
45233140-2 - Vägarbeten
45233222-1 - Vägbeläggningsarbeten
45233223-8 - Nybeläggning av körbana
45233310-5 - Grundläggning av allmänna vägar
45233320-8 - Grundläggning av vägar
45233330-1 - Grundläggning av gator
45236000-0 - Markanläggning
45310000-3 - Installation av elektriska ledningar och armatur
45316100-6 - Installation av utomhusbelysning
45316110-9 - Installation av vägbelysning
45332300-6 - Läggning av avloppsledningar
Nuts
SE121 - Uppsala län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.