De flesta kunder på denna annonsportal gör enbart riktade upphandlingar. Om du har fått en riktad förfrågan, vänligen skapa ett konto med exakt samma e-postadress som i inbjudan och logga in. Du bör sedan hitta en länk till Selektivt riktade inbjudningar på Startsidan.