Avtal

För att öka intresset för kommande upphandlingar kan organisationer publicera information om aktuella avtal från sina interna system. De visas då i ett sökbart, publikt arkiv på Kommers Annons Inköp Gävleborg där du kan se organisationens alla avtal.

Portal Schema

Prislistor

De avtal du har tecknade kan till viss del hanteras på Kommers Annons Inköp Gävleborg. Du kan skicka in nya och uppdaterade prislistor som gäller för avtalet. Efter att dessa prislistor validerats blir de tillgängliga för avtals-avropare i de interna systemen.

Läs mer om upphandling
Läs mer om beställning
Se publika avtal

För information om Kommers Upphandling och Inköp kan du besöka www.primona.se