Nyheter

Driftstörning kvällen den 23:e januari/Service interuption

Publicerades 1/22/2019
Vår driftsleverantör har upptäckt ett mjukvarufel varför en akut uppdatering behöver genomföras. Arbetet påbörjas tidigast: 2019-01-23 20:00 Arbetet avslutas senast: 2019-01-23 22:00 Beräknad tid för störning: Upp till ca. 10min Vi hoppas att detta inte ska störa ert arbete och ber om överseende. Med vänlig hälsning Primona AB Our hosting partner has discovered a software error that require an urgent update. Work begins at the earliest: 2019-01-23 20:00 The work will be completed no later than: 2019-01-23 22:00 Estimated time for interruption in the service: Up to approximately 10 minutes We hope that this will not interfere with your work and we ask for yopur understanding. Regards Primona AB