[7153] Organisationsutveckling inom området ”Välskött organisation och välskött skola", Ljusdals kommun

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : 7153

Efterannons: Den här upphandlingen är avslutad, du hittar information om vinnande anbud med mera genom att klicka på efterannons i menyn till vänster.

Upphandlingen genomförs med förfarande Öppet förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Inköp Gävleborg.
Det här är en samordnad upphandling där Ljusdals Kommun, ingår.
Utförandeort är Gävleborgs län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
72224000-1 - Konsulttjänster för projektledning
72224100-2 - Planering av systemimplementation
72224200-3 - Planering av system för kvalitetssäkring
72246000-1 - Konsulttjänster för system
80490000-5 - Drift av undervisningsanstalt
Nuts
SE313 - Gävleborgs län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.