[7287] Markentreprenad avseende nyförläggning av vatten- och spillledningar område Sälgsjön, Gävle

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : 7287

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 2018-02-13. Anbudet ska var giltiga till 2018-03-26. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Förenklat förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Inköp Gävleborg.
Det här är en samordnad upphandling där Gästrike Vatten AB, ingår.
Utförandeort är Gävleborgs län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
39370000-6 - Vattenanläggningar
45112000-5 - Grävning och schaktning
45112500-0 - Schaktning
45232423-3 - Byggnation av avloppspumpstationer
45236000-0 - Markanläggning
45262600-7 - Diverse entreprenader inom särskilda fackområden
Nuts
SE313 - Gävleborgs län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.