Nyheter

RIKSBYGGEN INFÖR NY FAKTURARUTIN

Publicerades 2018-01-21
Hej, Från den 15e februari 2018 kommer Riksbyggen returnera felaktigt utställda leverantörsfakturor. Fakturorna kommer skickas tillbaka med ett följebrev till er som leverantör för komplettering med rätt uppgifter. Felaktigt utställda fakturor är de som saknar uppgift om facknummer i adressen och/eller korrekt fakturareferens i fältet "er referens". Fakturareferensen för Riksbyggen och våra dotterbolag ska vara ett arbets- eller serviceordernummer och bestå av åtta siffror. Fakturareferensen ska alltid anges av beställaren men det är också viktigt att ni som leverantör säkerställer att ni får korrekt referens vid varje beställning. Korrekt fakturaadress och märkning: Riksbyggen ekonomisk förening Fack 97800130 R 879 106 37 STOCKHOLM Er referens: 8 siffror”