Nyheter

THIS SUPPLIER PORTAL WILL SHUT DOWN AND MOVE / DENNA ANNONSPLATS KOMMER ATT FLYTTAS OCH UPPHÖRA

Publicerades 2016-11-21
Between October 2016 and February 2017, Sida is gradually moving its procurement notices to another supplier portal.
New notices can be found on this page: http://www.kommersannons.se/eLite/Notice/NoticeList.aspx?ProcuringEntityId=243

You will need to register a new account on this page for new procurements: http://www.kommersannons.se/eLite/Account/CreateAccount.aspx

Thank you for your co-operation.
Sida ProcurementMellan oktober 2016 och februari 2017 flyttar Sida gradvis sina upphandlingsannonser till en annan portal.
Nya annonser finns här: http://www.kommersannons.se/eLite/Notice/NoticeList.aspx?ProcuringEntityId=243

Du behöver registrera ett nytt konto här för nya upphandlingar: http://www.kommersannons.se/eLite/Account/CreateAccount.aspx

Tack för ett bra samarbete.
Sida Upphandling