Procurements

select
select
select
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

- - Ansökan att bli leverantör till Lexium Tender notice

Deadline for tenders 12/31/2031, the notice is published between 11/9/2020 and 12/31/2031. Place of execution Sverige, Danmark, Norge, Finland. Other organisations that participate:Lexium Service Management Göteborg AB, Lexium Service Management AB
Det här är en möjlighet att ansöka om att ingå i Lexiums leverantörsnätverk som omfattar Norden. Lexium tar ett helhetsansvar för alla tjänster som inte är kundens kärnverksamhet. Vi tillför värde genom att frigöra tid för kunden samt att vi med vår kompetens leder, förvaltar och utvecklar tjänster som outsourcas. De kunder som väljer att anlita Lexium som extern partner lägger som huvudregel inte ut förfrågningar till tredje part. För er som leverantör tillför Lexium bland annat värde genom att skapa nya affärsmöjligheter utan någon fast kostnad för er samt systemstöd för den löpande verksamheten. Lexium strävar efter långsiktiga affärsrelationer där båda parter förstår varandras affärsmodeller. Eftersom det kan uppstå resursbrist behöver Lexium ha fler än ett (1) alternativ på varje tjänsteområde. Er ansökan innebär INTE att ni blir leverantör till Lexium direkt, utan det är första kvalificeringssteget där vi tar in information för att bedöma er lämplighet. Det är av största vikt att ni lämnar komplett information om allt vi efterfrågar för denna bedömning. Företag som uppfyller kvalificeringskraven går vidare till steg 2 där vi tar in priser, leveransvillkor m.m. Baserat på detta kan Lexium välja att teckna ramavtal samt medge deltagande i våra upphandlingar. Denna kvalificeringsprocess innefattar Lexium Group AB (moderbolag) samt alla vid var tid hel- och delägda bolag.
2943 days left

1 / 1