Procuring organisation: Söderhamns Kommun

SÖDERHAMNS KOMMUN UPPHANDLING OCH INKÖP

Som offentlig myndighet måste Söderhamns kommun följa vissa bestämmelser när vi handlar varor, tjänster och entreprenader eftersom det är allmänhetens pengar som finansierar köpen.

En offentlig upphandling innebär att alla företag som uppfyller grundläggande krav har en möjlighet att få sälja sina varor och tjänster till kommunen. Söderhamns kommun måste alltid förhålla sig objektiv och neutral till de företag som vill bli leverantörer och hela upphandlingsprocessen måste präglas av öppenhet och proportionalitet.

Kommunen har själva ansvaret att upphandla tjänster inom utbildning, hälso- och sjukvård, socialtjänst, kultur, fritids- och idrottsverksamhet samt Byggentreprenader oavsett belopp. Söderhamns kommun är också ansvarig för all direktupphandling, dvs köp upp till gränsvärdet för direktupphandling.

Ansvaret att upphandla och teckna avtal för övriga områden har Söderhamns kommun tillsammans med 9 andra kommuner delegerat till kommunförbundet Inköp Gävleborg.

Please note that information regarding tender submission can be found in the contract documents for each respective procurement.

Söderhamns Kommun
Corporate id number
212000-2353

Address
Faxholmsgatan 3

Post code
826 80  Söderhamn

Country
SWEDEN

Email


Phone


Faxholmsgatan 3, 826 80 SE Söderhamn