Procurements

You are currently searching notices published at Kommers Annons Gävleborgs län, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

13463 - Brounderhåll av bro 2180-179-1 Gävle Kommun Award notice

new

Deadline for tenders 3/3/2023, the notice is published between 9/25/2023 and 10/25/2023. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

13844 - Kompletterande sluttäckning av askdeponi i Forsbacka Award notice

new

Deadline for tenders 6/22/2023, the notice is published between 9/25/2023 and 10/25/2023. Place of execution Gävleborgs län.
Gästrike återvinnare har avslutat upphandlingen "entreprenad för utförande av kompletterande sluttäckning av askdeponi".
0 days left

ProcuringEntityProfile

13598 - Yrkesinriktad vuxenutbildning 2023 Award notice

new

Deadline for tenders 7/3/2023, the notice is published between 9/24/2023 and 10/21/2025. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

13685 - Bredbandsmaterial Helsinge Net Ovanåker Award notice

new

Deadline for tenders 8/29/2023, the notice is published between 9/22/2023 and 9/29/2023. Place of execution Gävleborgs län.
Avtal tecknat och upphandlingen är avslutad.
0 days left

ProcuringEntityProfile

13956 - Cylinderbyte kv. Skidan i Edsbyn Award notice

new

Deadline for tenders 9/7/2023, the notice is published between 9/22/2023 and 9/29/2023. Place of execution Sverige, Gävleborgs län.
Upphandlingen är avslutad och avtal är tecknat.
0 days left

ProcuringEntityProfile

14002 - Hämtköp Byggmaterial Tender notice

new

Deadline for tenders 10/12/2023, the notice is published between 9/22/2023 and 10/12/2023. Place of execution Gävleborgs län.
16 days left

ProcuringEntityProfile

13798 - Entreprenadarbete - Gävle Kommun Pre info notice

Preliminary publication of specification is 10/16/2023, Place of execution Gävleborgs län.
Gävle kommun planerar upphandling av entreprenadtjänster Uppdraget omfattar utvändig ny och ombyggnation som: - Parkeringsytor - Gång och cykelvägar - Parker - Kortare delar av gator/vägar - Buss hållsplatser - Lekplatser - Mm. OBS! Detta är en planerad upphandling Tidplan och innehåll kan ändras under projekttiden.
65 days left

ProcuringEntityProfile

11577 - Begagnade möbler till Älvkarleby kommuns verksamheter Award notice

Deadline for tenders 3/11/2021, the notice is published between 9/19/2023 and 10/23/2023. Place of execution Uppsala län, Gävleborgs län.
För de som önskar se utvärderingsprotokollet, vänligen titta i externt arkiv.
0 days left

ProcuringEntityProfile

13998 - RFI - Entreprenör för vinterunderhållningsdrift Rfi

Answer last is 3, ad is displayed between 19 and 3. Place of execution Uppsala län.
Tekniska avdelningen i Älvkarleby kommun samt Älvkarlebyhus AB önskar att utreda möjligheten med att ha en entreprenör som sköter hela vinterunderhållet. Detta för att förenkla för både kommunen samt entreprenören när det kommer till samordningen av kommunens fastigheter samt vägnät. Vinterunderhållet innefattar snöröjning, snöstädning och bortforsling av snö, sandning samt sandupptagning.
7 days left

ProcuringEntityProfile

13966 - Reparations och Underhållsarbeten för Bionär Närvärme AB Tender notice

Deadline for tenders 10/17/2023, the notice is published between 9/19/2023 and 10/17/2023. Place of execution Gävleborgs län.
Bionär Närvärme AB upphandlar avhjälpande underhåll samt vissa driftarbeten på befintliga anläggningar och tillkommande anläggningar. Bionärs produktionsanläggningsbestånd består idag av ett trettiotal anläggningar samt tillhörande distributions- och kundanläggningssystem. Anläggningarna kan bestå av bränslesystem, pannsystem, resthanteringssystem m.m. Leverantören skall kunna åtgärda akuta fel hela dygnet runt året om. I uppdraget kan konverteringsarbete samt nyinstallationer komma att bli aktuellt.
21 days left

ProcuringEntityProfile

13987 - Ramavtal, Beredskap av fastighetsskötsel, Faxeholmen Tender notice

Deadline for tenders 10/20/2023, the notice is published between 9/18/2023 and 10/20/2023. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Faxeholmen AB
Upphandlingen omfattar beredskap av fastighetsjour. Faxeholmen AB behöver ha en ramavtalsleverantör som kan stötta organisationen vid behov med jourverksamhet gällande fastighetsskötsel.
24 days left

ProcuringEntityProfile

12275 - Hämtning, transport och destruktion av farligt avfall & kasserade läkemedel & kärl omr. Gävle Kommun Award notice

Deadline for tenders 6/7/2023, the notice is published between 9/15/2023 and 10/15/2023. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

14029 - Stationstankning HVO 100 Gavle Drift & Service Tender notice

Deadline for tenders 10/8/2023, the notice is published between 9/15/2023 and 10/8/2023. Place of execution Gävleborgs län.
Gavle Drift & Service AB och Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar stationstankning av fossilfritt drivmedel HVO 100.
12 days left

ProcuringEntityProfile

13875 - Ramavtal för infodring av avloppsledningar med flexibelt foder Tender notice

Deadline for tenders 10/12/2023, the notice is published between 9/14/2023 and 10/12/2023. Place of execution Gävleborgs län.
Beställaren avser att sluta avtal med en entreprenör avseende renovering av avloppsledningar med flexibelt foder samt brunnsrenovering
16 days left

ProcuringEntityProfile

13948 - Revision - Nordanstigs kommun Tender notice

Deadline for tenders 10/16/2023, the notice is published between 9/14/2023 and 10/16/2023. Place of execution Gävleborgs län.
Nordanstigs kommun upphandlar sakkunniga till kommunens revisorer respektive till lekmannarevisorerna i kommunens bolag för verksamhetsåren 2024-2026 med möjlighet till 1 års förlängning.
20 days left

ProcuringEntityProfile

14014 - Om- och tillbyggnad av Alunda Avloppsreningsverk Pre info notice

Preliminary publication of specification is 11/8/2023, Place of execution Uppsala län, Gävleborgs län.
Alunda Avloppsreningsverk behöver byggas om och utökas för att kunna ta emot mer avloppsvatten från en förväntad befolkningsökning. Ökningen är från 2 000 pe (personekvivalenter) till 3 500 pe. Byggnaden ska byggas ut och processen ska förändras. Befintlig process består idag av förbehandling, biologisk behandling i en aktivslamanläggning (luftningsbassäng och mellansedimentering) och kemisk behandling i flockningsbassänger och slutsedimentering. Ny process ska utföras med grovrening, försedimentering, biobädd och kemisk rening. Entreprenaden kommer att utföras som en totalentreprenad.
73 days left

ProcuringEntityProfile

13903 - En baklastande, 2-facks, renhållningsfordon med gasdrift till Gästrike Återvinnare för leverans 2024 Award notice

Deadline for tenders 8/23/2023, the notice is published between 9/11/2023 and 12/31/2023. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

13899 - Vuxenutbildning på distans Tender notice

Deadline for tenders 10/11/2023, the notice is published between 9/11/2023 and 10/11/2023. Place of execution Gävleborgs län.
Gävle kommun upphandlar distansutbildning för vuxna på grundläggande nivå samt gymnasial nivå. Grundläggande nivå inkluderar: Svenska ﴾delkurs 1‐4﴿, Svenska som andraspråk ﴾delkurs 1‐4﴿, Engelska ﴾delkurs 1‐4﴿, Matematik ﴾delkurs 1‐4﴿, Samhällskunskap, Historia, Religion samt NO. Gymnasial nivå inkluderar samtliga gymnasieprogram (inklusive gymnasiearbeten) som är genomförbara via distansutbildning. Utbildningen ska följa program och ämnesplaner enligt Gy 2011 för gymnasieskolan samt omfattas av skollag, läroplan och förordning för kommunala vuxenutbildningen ﴾Vux 12﴿.
15 days left

ProcuringEntityProfile

13805 - Konsulttjänster för organisationsutveckling Tender notice

Deadline for tenders 10/13/2023, the notice is published between 9/11/2023 and 10/13/2023. Place of execution Gävleborgs län.
Upphandlingens syfte är att säkerställa tillgången till professionell kompetens och resurser som stöd i samband med alla former av organisationsutveckling och förändringsarbete.
17 days left

ProcuringEntityProfile

13606 - Skolskjuts Ovanåker och Söderhamns kommun Tender notice

Deadline for tenders 10/23/2023, the notice is published between 9/10/2023 and 10/23/2023. Place of execution Gävleborgs län.
Ovanåkers kommun upphandlar skolskjuts för Ovanåkers kommun och Söderhamns kommun. Syftet med upphandlingen är att få en trygg, säker, väl tidsanpassad, effektiv, friktionsfri och hållbar skolskjuts. Beräknad avtalsstart 2024-08-01.
27 days left

1 / 8