Procurements

You are currently searching notices published at Kommers Annons Gävleborgs län, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

12627 - Elinstallatör, skylift/bil med korg och grävlastare med förare till gatubelysningsåtgärder Award notice

new

Deadline for tenders 4/28/2022, the notice is published between 12/8/2022 and 7/5/2023. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

13074 - Diverse sprängningsarbeten Hudiksvalls kommun Award notice

new

Deadline for tenders 10/21/2022, the notice is published between 12/8/2022 and 1/11/2023. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

13096 - Hämtning, transport och destruktion av farligt avfall & kasserade läkemedel & kärl - Hälsingland Award notice

new

Deadline for tenders 11/11/2022, the notice is published between 12/8/2022 and 1/7/2023. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

13367 - Projekt Vattenförsörjning Mon Markförhandlare/fastighetsägarkontakt Tender notice

new

Deadline for tenders 1/9/2023, the notice is published between 12/8/2022 and 1/9/2023. Place of execution Uppsala län, Gävleborgs län.
Uppdraget som markförhandlare/fastighetsägarkontakt innebär att det är du som agerar som Beställarens representant. Du kommer att arbeta med och ansvara för: • råd och expertis till Beställaren i samarbete med Beställarens fastighetsansvarige • information till och kommunikation med fastighetsägare • ledningsrätt • markåtkomst och ersättningsfrågor • värderings- och tillståndsfrågor • fastighetsrättsliga frågor och olika avtal som berör Beställarens fastigheter. • Ta fram alla olika underlag i frågorna ovan. I rollen som markförhandlare/fastighetsägarkontakt möter du många människor i olika situationer och du har en varierande arbetsdag där du ena dagen arbetar från Gästrike Vattens kontor eller på distans och nästa ute i fastighetsägares hemmiljöer. Du måste vara tillräckligt erfaren för att kunna arbeta med och driva alla dessa uppgifter självständigt. I uppdraget ingår deltagande i projektgruppen, avrapportering av pågående uppdrag samt kommunikation med alla berörda parter inom projektet och hos Beställaren. Då du som markförhandlare/fastighetsägarkontakt ofta är ute och träffar människor i olika situationer gäller det att du har en god kommunikationsförmåga och kan hantera intressekonflikter mellan olika parter samt vara empatisk i möten med människor. Uppdraget kommer att utföras i nära samarbete med bland annat projektledare för ledningsnätsfrågor, miljöingenjör, jurist och kommunikatör.
32 days left

ProcuringEntityProfile

12928 - Centrumutveckling etapp 2 samt kajrenovering - Söderhamn Award notice

new

Deadline for tenders 10/20/2022, the notice is published between 12/7/2022 and 12/31/2022. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

13060 - Sakkunniga revision - Ljusdals kommun Award notice

new

Deadline for tenders 10/17/2022, the notice is published between 12/7/2022 and 1/5/2023. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

13117 - Drift av restaurang, Gasklockorna Pre info notice

new

Preliminary publication of specification is 3/2/2023, Place of execution Gävleborgs län.
Gävle Kommun planerar upphandling gällande restaurangverksamhet på Gasklockorna.
174 days left

ProcuringEntityProfile

12483 - Fordonsdäck och däckservice, 2022 Award notice

new

Deadline for tenders 11/11/2022, the notice is published between 12/6/2022 and 1/31/2023. Place of execution Gävleborgs län.
Upphandlingen avslutad och avtal är tecknat.
0 days left

ProcuringEntityProfile

13183 - Byte av fönster, 1st fastighet Lastagegatan 10 - Glada Hudikhem AB Award notice

new

Deadline for tenders 11/7/2022, the notice is published between 12/6/2022 and 1/5/2023. Place of execution Gävleborgs län.
Avtal tecknades 2022-11-25
0 days left

ProcuringEntityProfile

12279 - Biblioteksmedia: Film, musik och tv-spel till HelGe-biblioteken Award notice

new

Deadline for tenders 11/25/2022, the notice is published between 12/6/2022 and 12/16/2022. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

13325 - Lastmaskiner till Gästrike återvinnare och Gästrike Ekogas Tender notice

new

Deadline for tenders 1/5/2023, the notice is published between 12/6/2022 and 1/5/2023. Place of execution Gävleborgs län.
Gästrike återvinnare upphandlar tillsammans med Gästrike Ekogas tre lastmaskiner.
28 days left

ProcuringEntityProfile

12322 - Bemanningstjänster Pre info notice

new

Preliminary publication of specification is 4/1/2023, Place of execution Gävleborgs län.
143 days left

ProcuringEntityProfile

13215 - Ramavtal Elarbeten - Nordanstigs kommun och Nordanstig Bostäder AB Tender notice

new

Deadline for tenders 1/9/2023, the notice is published between 12/6/2022 and 1/9/2023. Place of execution Gävleborgs län.
32 days left

ProcuringEntityProfile

13130 - Beläggningsarbeten Gävle Kommun Tender notice

new

Deadline for tenders 1/20/2023, the notice is published between 12/5/2022 and 1/20/2023. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gävle Energi AB
Gävle Kommun upphandlar beläggningsarbeten.
43 days left

ProcuringEntityProfile

13318 - Kabel-tv för AB Gavlegårdarna Tender notice

new

Deadline for tenders 1/20/2023, the notice is published between 12/5/2022 and 1/20/2023. Place of execution Gävleborgs län.
Kabel-tv till AB Gavlegårdarnas hyresgäster med returtrafik.
43 days left

ProcuringEntityProfile

13331 - Flyttjänster för Bollnäs, Söderhamn och Faxeholmen Tender notice

new

Deadline for tenders 12/22/2022, the notice is published between 12/5/2022 and 12/22/2022. Place of execution Gävleborgs län.
Flyttjänster för Bollnäs och Söderhamns kommuner samt Faxeholmen AB i Söderhamn. I uppdraget ingår även demontering och montering av inventarier och inredning samt packning, emballering och transport till återvinningscentral. Flytt av tyngre inventarier som t.ex. kassaskåp samt flyttuppdrag inom en byggnad kan förekomma.
14 days left

ProcuringEntityProfile

12254 - Kommunikation- och marknadsföringstjänster Award notice

Deadline for tenders 10/3/2022, the notice is published between 11/30/2022 and 1/6/2023. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

13006 - Ombyggnad av lågspännings-stv Piper för Gävle Energi AB Award notice

Deadline for tenders 10/19/2022, the notice is published between 11/30/2022 and 12/30/2022. Place of execution Gävleborgs län.
Kontrakt är tecknat.
0 days left

ProcuringEntityProfile

12333 - Hantverkartjänster- Stängselarbeten Award notice

Deadline for tenders 10/21/2022, the notice is published between 11/30/2022 and 12/30/2022. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Ovanåkers Kommun
Upphandlingen är avslutad.
0 days left

ProcuringEntityProfile

12996 - Konsultförmedlingstjänster Qualification notice

Last date for application 1/17/2023, the notice is published between 11/30/2022 and 1/17/2023. Place of execution Sverige, Uppsala län, Gävleborgs län.
Upphandlingen omfattar oberoende förmedling av konsultinköp för kommunal förvaltning.
40 days left

1 / 11