Procurements

You are currently searching notices published at Kommers Annons Gävleborgs län, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

13850 - Skolskjuts Nordanstigs kommun Award notice

new

Deadline for tenders 10/2/2023, the notice is published between 6/17/2024 and 7/14/2024. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

14482 - Gödning, gräsfrön och kritfärg till idrottsanläggningar - Gävle Kommun Award notice

new

Deadline for tenders 3/26/2024, the notice is published between 6/17/2024 and 7/1/2024. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

14507 - Fordonstillbehör och reservdelar - Ljusdal Award notice

new

Deadline for tenders 5/3/2024, the notice is published between 6/16/2024 and 7/13/2024. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

14075 - Hudiksvalls kommun Skolskjuts utanför ordinarie skolskjuts Award notice

new

Deadline for tenders 4/25/2024, the notice is published between 6/15/2024 and 7/12/2024. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

14390 - Underhållssopning Gator, Torg och Parkeringar Award notice

new

Deadline for tenders 2/26/2024, the notice is published between 6/14/2024 and 7/14/2024. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

14489 - Elevrelaterade resor till ordinarie undervisning mm, Nordanstigs kommun Award notice

new

Deadline for tenders 4/22/2024, the notice is published between 6/14/2024 and 7/14/2024. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

14716 - Rörsvets för fjärrvärmeledningar utomhus för GEAB, Bionär, SEAB Tender notice

new

Deadline for tenders 8/28/2024, the notice is published between 6/13/2024 and 8/28/2024. Place of execution Gävleborgs län.
Rörsvets för fjärrvärmeledningar utomhus för Gävle Energi AB, Bionär Närvärme AB, Gävle Kraftvärme AB och Sandviken Energi AB. Underhåll samt nybyggnation av fjärrvärme utomhus är det som omfattas av denna upphandling. Exempelvis: -Nybyggnation-/ombyggnation av fjärrvärmeledningar utomhus. -Reparation av läckor. -Reparationer av muffar. Vid behov kan i mindre omfattning även andra liknande arbeten omfattas. Syftet med upphandlingen är att få flera ramavtalsentreprenörer som sedan kan konkurrensutsättas och avropas efter uppkommet behov.
73 days left

ProcuringEntityProfile

14717 - Installationer och reparationer av fjärrvärme-/fjärrkylacentraler för GEAB, Bionär, SEAB Tender notice

new

Deadline for tenders 8/28/2024, the notice is published between 6/13/2024 and 8/28/2024. Place of execution Gävleborgs län.
Installationer och reparationer av fjärrvärme-/fjärrkylacentraler för Gävle Energi AB, Bionär Närvärme AB, Gävle Kraftvärme AB och Sandviken Energi AB. Reinvesteringar och underhåll samt nybyggnation av fjärrvärme/fjärrkyla inomhus – exempelvis: -Ombyggnation av befintliga kundanläggningar. Installationer av prefabricerade kundanläggningar men även byggnation med lösa värmeväxlare förekommer. -Montage av nya kundanläggningar. Installationer av prefabricerade -kundanläggningar men även byggnation med lösa värmeväxlare förekommer. -Reparationer och underhåll av kundanläggningar. -Om ett område ska anslutas till fjärrvärme kan konvertering till vattenburen värme i bostäder ingå i entreprenaden. Vid behov kan i mindre omfattning även andra liknande arbeten omfattas. Syftet med upphandlingen är att få flera ramavtalsentreprenörer som sedan kan konkurrensutsättas och avropas efter uppkommet behov.
73 days left

ProcuringEntityProfile

14114 - För utförande av nyförläggning av råvatten och dricksvatten på sträckan Skogsmursvägen - Lapphällsvägen, Gävle Kommun Award notice

new

Deadline for tenders 4/9/2024, the notice is published between 6/12/2024 and 7/12/2024. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

14443 - Hudiksvalls kommun- Ramavtal, Schakt och förläggning av VA-ledningar Award notice

new

Deadline for tenders 4/4/2024, the notice is published between 6/12/2024 and 7/12/2024. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

14188 - Pistmaskin till Hudiksvalls kommun Award notice

new

Deadline for tenders 5/10/2024, the notice is published between 6/12/2024 and 7/12/2024. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

14581 - Byggarbeten Glada Hudikhem Award notice

new

Deadline for tenders 5/22/2024, the notice is published between 6/12/2024 and 7/12/2024. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

14594 - Tekniska konsulter, Gävle kommun Tender notice

Deadline for tenders 8/30/2024, the notice is published between 6/11/2024 and 8/30/2024. Place of execution Gävleborgs län.
Ramavtal gällande tekniska konsulttjänster
75 days left

ProcuringEntityProfile

14424 - Insamling av slam från enskilda avlopp och fett från fettavskiljare - Nordanstigs kommun Award notice

Deadline for tenders 5/2/2024, the notice is published between 6/10/2024 and 7/10/2024. Place of execution Gävleborgs län.
Upphandlingen är avslutad. Beslut om tilldelning gjordes med leverantören Sundfrakt AB.
0 days left

ProcuringEntityProfile

14761 - Hantverkartjänster - Gästrike Vatten AB med dotterbolag Tender notice

Deadline for tenders 8/30/2024, the notice is published between 6/10/2024 and 8/30/2024. Place of execution Gävleborgs län.
Upphandlingen omfattar - Hantverkartjänster - Gästrike Vatten AB med dotterbolag. Ingående beskrivning finns att tillgå i underlag för upphandlingen.
75 days left

ProcuringEntityProfile

14583 - Service, underhåll samt leverans av brandsläckare och annan brandskyddsutrustning Tender notice

Deadline for tenders 7/8/2024, the notice is published between 6/5/2024 and 7/8/2024. Place of execution Gävleborgs län.
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar; tillsammans med AB Gavlegårdarna och Gävle Energi AB; Service, underhåll samt leverans av brandsläckare och annan brandskyddsutrustning.
22 days left

ProcuringEntityProfile

14636 - Målningsarbeten - Faxeholmen (OBS kort anbudstid) Tender notice

Deadline for tenders 6/19/2024, the notice is published between 6/4/2024 and 6/19/2024. Place of execution Gävleborgs län.
Uppdragen består av planerade och oplanerade målningsarbeten inom- och utomhus inom Faxeholmen AB's fastighetsbestånd.
3 days left

ProcuringEntityProfile

14809 - Takbyte, falsat plåttak Brynäsgatan 35, Gävle Tender notice

Deadline for tenders 6/21/2024, the notice is published between 6/4/2024 and 6/21/2024. Place of execution Gävleborgs län.
Takbyte, falsat plåttak Brynäsgatan 35, Gävle
5 days left

ProcuringEntityProfile