Procurements

You are currently searching notices published at Kommers Annons Gävleborgs län, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

11956 - IT-konsulttjänster - Dynamiskt inköpssystem (DIS) Tender notice

new

Last bid date is 31, ad is running between 16 and 31. Place of execution Gävleborgs län.
Upphandlingen syftar till att täcka Hälsinglands kommuners och deras bolags behov av konsulttjänster inom IT, eller med anknytning till IT, genom ett Dynamiskt Inköpssystem (DIS).
1841 days left

ProcuringEntityProfile

11838 - Hyra av gymutrustning - Bollnäs kommun Award notice

new

Deadline for tenders 6/4/2021, the notice is published between 1/14/2022 and 8/30/2024. Place of execution Gävleborgs län.
Upphandlingen avslutad och avtal är tecknat
0 days left

ProcuringEntityProfile

12352 - Transport av avfall från ÅVC i Delsbo till Ulvberget, Hudiksvalls kommun 7330 Tender notice

new

Deadline for tenders 2/9/2022, the notice is published between 1/14/2022 and 2/9/2022. Place of execution Gävleborgs län.
Transport av avfall från ÅVC i Delsbo till Ulvberget, Hudiksvalls kommun. Det gäller transport av avfall från ÅVC i Delsbo till Ulvberget, Hudiksvall
24 days left

ProcuringEntityProfile

7789 - Drift och underhåll av offentlig belysning Award notice

new

Deadline for tenders 12/17/2021, the notice is published between 1/13/2022 and 2/12/2022. Place of execution Uppsala län, Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

12401 - Lackering av skåpluckor för AB Gavlegårdarna Tender notice

new

Deadline for tenders 2/6/2022, the notice is published between 1/13/2022 and 2/6/2022. Place of execution Gävleborgs län.
Volymen består av planerade och oplanerade arbeten med lackering av luckor inom AB Gavlegårdarnas fastighetsbestånd, som finns i Gävle kommun. Hyresbeståndet består av ca 14 400 lägenheter. Uppskattad mängd är ca 700 kök/år.
21 days left

ProcuringEntityProfile

12258 - Sidlastande tvåfacks sopbil, BORAB Award notice

new

Deadline for tenders 11/30/2021, the notice is published between 1/12/2022 and 2/11/2022. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

12326 - Svagström - säkerhetsteknik Tender notice

new

Deadline for tenders 2/2/2022, the notice is published between 1/12/2022 and 2/2/2022. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Helsinge Net Ovanåker AB, Ovanåkers Kommun, Söderhamns Kommun
Upphandlingen omfattar planerade och oplanerade svagströmsarbeten för säkerhetsteknik (brandlarm, inbrottslarm, passagesystem, kamerabevakning) inom beställarnas verksamhetsområden. Beställare är Bollnäs Kommun, Ovanåkers Kommun, Söderhamns Kommun och kommunala bolaget Helsingenet AB.
17 days left

ProcuringEntityProfile

12150 - Vattenavhärdningssalt Östhammar Vatten AB, och dess vattenverk Tender notice

Deadline for tenders 2/4/2022, the notice is published between 1/11/2022 and 2/4/2022. Place of execution Uppsala län, Gävleborgs län.
Upphandlingen avser leverans av vattenavhärdningssalt till Östhammar Vatten AB och dess vattenverk. OBS! detta är en planerad upphandling där tider och innehåll kan komma att ändras fram till och med skarp annonsering
19 days left

ProcuringEntityProfile

12459 - Slamlager Gimo Reningsverk Tender notice

Deadline for tenders 2/15/2022, the notice is published between 1/11/2022 and 2/15/2022. Place of execution Gävleborgs län.
Objektet avser projektering samt byggnad av slamlager samt utbyte av maskinell utrustning för slambehandling vid Gimo reningsverk. Entreprenaden omfattar också rivning av den utrustning som ska bytas ut. El- och automation upphandlas separat av beställaren och ingår således inte i denna upphandling.
30 days left

ProcuringEntityProfile

11338 - Telefoni och kommunikation med tillhörande tjänster, Hälsingland 6011 Award notice

Deadline for tenders 11/21/2021, the notice is published between 1/10/2022 and 2/10/2022. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

12107 - Arbetsmaskiner med förare Award notice

Deadline for tenders 11/8/2021, the notice is published between 1/10/2022 and 2/9/2022. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

12370 - Kontroll av vattenmätare Award notice

Deadline for tenders 12/15/2021, the notice is published between 1/10/2022 and 2/9/2022. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

12315 - Löpande elarbeten för AB Gavlegårdarna, Gavlefastigheter Gävle kommun AB samt Gävle kommun Tender notice

Deadline for tenders 1/31/2022, the notice is published between 1/10/2022 and 1/31/2022. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gävle Kommun
Löpande elarbeten inom beställarnas fastighetsbestånd.
15 days left

ProcuringEntityProfile

11140 - Psykologtjänster/psykoterapeut Award notice

Deadline for tenders 11/5/2021, the notice is published between 1/7/2022 and 12/31/2023. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:AB Gavlegardarna, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gävle Energi AB, Gävle Hamn AB
0 days left

ProcuringEntityProfile

12067 - Taxiresor Award notice

Deadline for tenders 10/26/2021, the notice is published between 1/7/2022 and 12/31/2023. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

11630 - Julbord till Söderhamns kommun inkl. bolag Award notice

Deadline for tenders 10/13/2021, the notice is published between 1/5/2022 and 1/31/2022. Place of execution Norra sverige, Norra mellansverige, Gävleborgs län.
Uppdraget omfattade att kunna erbjuda ett julbord och jultallrik till anställda hos Söderhamns kommun och Söderhamn Nära AB, ca 2 400 personer. Beställarna hade behovet att julbordet ska intas i restaurangmiljö och uppdraget kan utföras fördelat på flera olika tillfällen från andra veckan i november till slutet av december. Uppdraget omfattar två olika alternativ, dels traditionellt svenskt julbord som i första hand avses att intas kvällstid (tider ska även kunna erbjudas under dagtid) samt en sk. jultallrik som skulle intas dagtid. Upphandlingen var uppdelad i följande anbudsområden: Julbord Jultallrik Beställare: Söderhamns kommun - org. nr. 212000-2353 Förfarande: Förenklat förfarande Datum för ingående av kontrakt: 2021-11-01 Upphandlingens värde: 900 000 SEK Antalet inkomna anbud: Fem (5) st
0 days left

ProcuringEntityProfile

12446 - Leverans och montering av komplett vattenreningsanläggning och UV aggregat Tender notice

Deadline for tenders 2/21/2022, the notice is published between 1/5/2022 and 2/21/2022. Place of execution Gävleborgs län.
Totra vattenverk försörjer samhällena Hamrånge, Totra, Bergby och Norrsundet med dricksvatten. Alla erforderliga bygg- och anläggningsarbeten, arbeten och leveranser för anläggningens iordningsställande till fullt färdigt och driftdugligt skick inklusive konstruktion, projektering, igångkörning, intrimning, provdrift och prestandaprov ingår i entreprenaden. Den nya anläggningen ska tas i drift och växlas över från befintlig anläggning utan avbrott i dricksvattenleveranserna. Omfattningen i detalj framgår av förfrågningsunderlaget i dess helhet
36 days left

ProcuringEntityProfile

11606 - Staffangymnasiet - invändig renovering Award notice

Deadline for tenders 10/12/2021, the notice is published between 1/3/2022 and 1/31/2022. Place of execution Gävleborgs län.
STAFFANGYMNASIET HUS A OM- OCH TILLBYGGNAD Upphandlingen avsåg att genom en delad samordnad utförandeentreprenad låta utföra om- och tillbyggnad av Staffangymnasiets hus A samt en mindre anpassning i hus B. Byggnadsentreprenören blir huvudentreprenör och beställaren överför samordningsansvaret på huvudentreprenören. Entreprenad upphandlas som en delad utförandeentreprenad där ett flertal sidoentreprenader ingå utöver byggarbeten vilka beställaren upphandlar separat. Dessa är: - El- och teleentreprenad inkl. brandlarm - Värme och sanitetsinstallations-entreprenad - Luftbehandlingsinstallations-entreprenad inkl. styrinstallationer Ombyggnaden sker i 2 etapper och verksamheten i skolan pågår under hela entreprenadstiden. Ombyggnadsåtgärderna omfattar i huvudsak ytskiktsrenovering av skollokalerna, renovering och målningsbehandling av samtliga träfönster, byte av innerdörrar och montage av nya undertak samt nybyggnad av en lastkaj med skärmtak. Hela hus A förses med nya VA-installationer och ny mekanisk ventilation, nya el- och teleinstallationer, brandlarm samt komplettering av passersystemet och datainstallationen. Beställare: Söderhamns kommun - org. nr. 212000-2353 Förfarande: Förenklat förfarande Datum för ingående av kontrakt: 2021-11-29 Upphandlingens värde: 30 439 200 kr Antalet inkomna anbud: Sex (6) st
0 days left

ProcuringEntityProfile

12059 - Staffangymnasiet - markarbete Award notice

Deadline for tenders 10/5/2021, the notice is published between 1/3/2022 and 1/31/2022. Place of execution Norra mellansverige, Gävleborgs län.
Anbudsförfrågan avsåg att på totalentreprenad utföra markarbeten omfattande nya dag- och spillvattenledningar, ny dränering och isolering av grundmurarna samt ny vattenmatning. Finplanering mark samt leverans och montering av utrustning enligt rambeskrivningen. Beställare: Söderhamns kommun - org. nr. 212000-2353 Förfarande: Förenklat förfarande Datum för ingående av kontrakt: 2022-11-22 Upphandlingens värde: 8 396 315 SEK Antalet inkomna anbud: tre (3) st
0 days left

ProcuringEntityProfile

12168 - Staffangymnasiet - takrenovering Hus A Award notice

Deadline for tenders 11/9/2021, the notice is published between 1/3/2022 and 1/31/2022. Place of execution Norra mellansverige, Gävleborgs län.
Uppdragen omfattar arbeten med takomläggning av samtliga tak på Staffangymnasiet hus A. Beställare: Söderhamns kommun - org. nr. 212000-2353 Förfarande: Förenklat förfarande Datum för ingående av kontrakt: 2022-03-21 Upphandlingens värde: 8 685 000 kr Antalet inkomna anbud: 3 st
0 days left

1 / 13