Procurements

You are currently searching notices published at Kommers Annons Gävleborgs län, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

12010 - Nytt avloppsreningsverk Rengsjö, Helsinge Vatten Award notice

new

Deadline for tenders 9/1/2021, the notice is published between 3/29/2023 and 4/28/2023. Place of execution Gävleborgs län.
Upphandlingen avslutad och avtal är tecknat.
0 days left

ProcuringEntityProfile

13371 - Digitala körjournaler för Hudiksvalls, Nordanstigs, Söderhamn och Älvkarleby kommun Tender notice

new

Deadline for tenders 4/24/2023, the notice is published between 3/29/2023 and 4/24/2023. Place of execution Gävleborgs län.
Ovanåkers kommun upphandlar genom Inköpssamverkan MITT digitala körjournaler för Hudiksvalls, Nordanstigs, Söderhamn och Älvkarleby kommun.
27 days left

ProcuringEntityProfile

13676 - Nytt avloppsreningsverk Voxnabruk, Helsinge Vatten Tender notice

new

Deadline for tenders 5/12/2023, the notice is published between 3/29/2023 and 5/12/2023. Place of execution Sverige, Gävleborgs län.
Helsinge Vatten AB avser att på totalentreprenad bygga ett nytt avloppsreningsverk i Voxnabruk. Totalentreprenaden inkluderar bl.a. projektering, utförande, funktionsprovning, injustering, teknisk dokumentation samt information till drift- och underhållspersonal. Nuvarande avloppsanläggning ska vara i drift under hela uppbyggnaden av den nya avloppsanläggningen. Avbrott på befintligt avloppsnät får endast ske vid omkoppling då den nya anläggningen står driftklar.
45 days left

ProcuringEntityProfile

12318 - Vägkantsslåtter, Gävle Kommun Award notice

new

Deadline for tenders 1/23/2023, the notice is published between 3/28/2023 and 4/27/2023. Place of execution Gävleborgs län.
Upphandling gällande Vägkantsslåtter för Gävle Kommun är avslutad och tilldelad leverantör blev Maserfrakt AB.
0 days left

ProcuringEntityProfile

13657 - Hyra av kontors- och personal baracker Tender notice

new

Deadline for tenders 4/6/2023, the notice is published between 3/27/2023 and 4/6/2023. Place of execution Gävleborgs län.
Upphandlingen omfattar hyra av baracker max 8,5 meter lång till Beställarens anläggning värmeverket i Söderhamn.
9 days left

ProcuringEntityProfile

13653 - Laboratorietjänster - Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker, Söderhamn Pre info notice

new

Preliminary publication of specification is 4/28/2023, Place of execution Gävleborgs län.
Upphandlingen avser det samlade behovet av mikrobiologiska och kemiska analyser av bland annat dricksvatten, badvatten, ytvatten, deponi, grundvatten, avloppsvatten, slam samt livsmedel för hälsingekommuner och bolag.
64 days left

ProcuringEntityProfile

13406 - Hyra av entrémattor inklusive tvätt-och utbytesservice Award notice

new

Deadline for tenders 3/2/2023, the notice is published between 3/24/2023 and 4/23/2023. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

13524 - Arbetskläder - Förskolepersonal Tender notice

new

Deadline for tenders 4/24/2023, the notice is published between 3/24/2023 and 4/24/2023. Place of execution Gävleborgs län.
Gävle Kommun upphandlar arbetskläder till kommunens förskolepersonal. Det avser endast skaljacka med tillhörande byxa och känga.
27 days left

ProcuringEntityProfile

12321 - Konferensanläggningar Tender notice

Deadline for tenders 4/26/2023, the notice is published between 3/22/2023 and 4/26/2023. Place of execution Uppsala län, Gävleborgs län. Other organisations that participate:Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gävle Hamn AB, AB Gavlegardarna
Upphandlingen omfattar ett ramavtal avseende konferensanläggningar och grupprum (mötesrum) som ska vara belägna inom, Gävleborgs län inkl Älvkarleby kommun, för halvdags‐, heldags‐ och flerdagskonferenser samt separata grupprumsbokningar för successiva avrop av beställarna. Konferenser utanför länet och Älvkarleby Kommun kommer att upphandlas separat vid varje tillfälle och ingår inte i denna upphandling. Endast hotellövernattning omfattas ej av detta avtal. Beräknad avtalsstart 2023-07-01.
29 days left

ProcuringEntityProfile

13318 - Kabel-tv för AB Gavlegårdarna Award notice

Deadline for tenders 1/20/2023, the notice is published between 3/22/2023 and 4/21/2023. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

13352 - Transporter av biogödsel för Gästrike Ekogas AB Award notice

Deadline for tenders 2/27/2023, the notice is published between 3/21/2023 and 3/31/2023. Place of execution Gävleborgs län.
Upphandlingen är avbruten.
0 days left

ProcuringEntityProfile

13647 - Köp av plats i särskilt boende för personer med funktionsnedsättning (LSS och SoL/Socialpsykiatri) Tender notice

Deadline for tenders 4/24/2023, the notice is published between 3/21/2023 and 4/24/2023. Place of execution Gävleborgs län.
Köp av plats i särskilt boende enl. LSS och SoL/socialpsykiatri.
27 days left

ProcuringEntityProfile

13541 - Markarbeten åt AB Gavlegårdarna Tender notice

Deadline for tenders 4/9/2023, the notice is published between 3/21/2023 and 4/9/2023. Place of execution Gävleborgs län.
Planerade och oplanerade markarbeten och entreprenader åt AB Gavlegårdarna
12 days left

ProcuringEntityProfile

13377 - Maskindiskmedel, torkmedel och service för storkök Award notice

Deadline for tenders 2/27/2023, the notice is published between 3/20/2023 and 4/19/2023. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

13469 - Banktjänster Ljusdal och Ovanåker Tender notice

Deadline for tenders 4/24/2023, the notice is published between 3/20/2023 and 4/25/2023. Place of execution Gävleborgs län.
Upphandling av koncernkonto och finansiella tjänster till kommunerna Ovanåker och Ljusdal.
27 days left

ProcuringEntityProfile

13545 - Om- och tillbyggnation Kontor Kraftvärme Tender notice

Deadline for tenders 4/21/2023, the notice is published between 3/17/2023 and 4/21/2023. Place of execution Gävleborgs län.
Söderhamn Nära avser att utföra Om och -tillbyggnad av Värmeverkets personaldel. Befintlig del byggs om i två plan samt även mindre installationsjobb i källarplan. Ett nytt Fläktrum som ombesörjer personaldelen byggs i befintlig panncentralsbyggnad. Anbudsförfrågan avser kompletta entreprenadarbeten. Arbetena skall bedrivas med hänsyn till pågående verksamheter.
24 days left

ProcuringEntityProfile

13624 - Arbetsfordon Pickup med kran Tender notice

Deadline for tenders 4/17/2023, the notice is published between 3/17/2023 and 4/17/2023. Place of execution Gävleborgs län.
Upphandlingen avser köp av en fabriksny arbetsfordon, pickup med kran.
20 days left

ProcuringEntityProfile

11147 - Måleriarbeten Älvkarleby kommun Award notice

Deadline for tenders 12/10/2020, the notice is published between 3/16/2023 and 4/15/2023. Place of execution Uppsala län, Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

13507 - Fordonsdäck och däckservice, Nordanstig Award notice

Deadline for tenders 2/20/2023, the notice is published between 3/16/2023 and 4/16/2023. Place of execution Gävleborgs län.
Upphandlingen avslutad och avtal är tecknat.
0 days left

ProcuringEntityProfile

13606 - Skolskjuts med buss Ovanåker och Söderhamns kommun Pre info notice

Preliminary publication of specification is 9/1/2023, Place of execution Gävleborgs län.
OBS! Detta är en planerad upphandling. Ovanåkers kommun upphandlar skolskjuts för Ovanåkers kommun och Söderhamns kommun. Syftet med upphandlingen är att få en trygg, säker, väl tidsanpassad, effektiv, friktionsfri och hållbar skolskjuts. Beräknad avtalsstart 2024-08-01. Upphandlingsförfarande, omfattning och tider kan förändras ända fram till skarp annonsering. Underlag publiceras senare.
217 days left

1 / 10