Procurements

You are currently searching notices published at Kommers Annons Gävleborgs län, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

12194 - Labbutrustning för skolundervisning Pre info notice

new

Preliminary publication of specification is 12/1/2021, Place of execution Sverige, Gävleborgs län.
Planering pågår för en upphandling gällande labbutrustning i skolundervisning. Utrustningen ska vara avsedd för experimentering i exempelvis matte, fysik, kemi och biologi. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras.
112 days left

ProcuringEntityProfile

12196 - Renovering av takterrasser, balkonger och avfärgning fasad Tender notice

new

Deadline for tenders 10/31/2021, the notice is published between 9/28/2021 and 10/31/2021. Place of execution Gävleborgs län.
Renovering av takterrasser, balkonger och avfärgning fasad
34 days left

ProcuringEntityProfile

12067 - Taxiresor Tender notice

new

Deadline for tenders 10/26/2021, the notice is published between 9/27/2021 and 10/26/2021. Place of execution Gävleborgs län.
Upphandlingen avser ramavtal för succesiva avrop av taxiresor, det vill säga bokning och genomförande av taxiresor som börjar och/eller slutar i Gävle kommun (d.v.s. personbil (4-pers), minibuss (8-pers) och specialfordon för transport av rullstols- och permobilburna resenärer). Resor utanför kommungränsen kan förekomma. Vid speciella tillfällen kan körning "akutkörning ” av skyddsmaterial avropas.
29 days left

ProcuringEntityProfile

12193 - Terrängfordon UTV Tender notice

new

Deadline for tenders 10/5/2021, the notice is published between 9/27/2021 and 10/5/2021. Place of execution Gävleborgs län.
Fritid, Livsmiljö Gävle, Gävle kommun upphandlar ett Terrängfordon UTV.
8 days left

ProcuringEntityProfile

12179 - Inkassotjänster för AB Gavlegårdarna Pre info notice

new

Preliminary publication of specification is 11/3/2021, Place of execution Gävleborgs län.
AB Gavlegårdarna upphandlar ramavtal för inkassotjänster. Inkassohantering, inkassobevakningstjänst, delgivningsservice, juridiskt biträde samt kreditupplysningar av företag och privatpersoner. Observera att samtliga annonsdatum är preliminära.
52 days left

ProcuringEntityProfile

12171 - Rivning av ångcenralen i Ljusne Tender notice

new

Deadline for tenders 10/26/2021, the notice is published between 9/24/2021 and 10/26/2021. Place of execution Norra mellansverige, Gävleborgs län.
Objektet avser sanering av farligt avfall och totalrivning av två intill-liggande huskroppar inom fastigheterna Ljusne 29:78 och Ljusne 29:80. Tot. byggnadsyta för objektet är ca 1 200 m2. Rivningsobjektet är beläget inom ett industriområde ca. 500 m väster om Ljusne centrum. Entreprenaden omfattar projektering och utförande av nedanstående arbeten: - Rivning av fd. ångcentralbyggnad från 1950-talet. - Sanering och borttransport av asbesthaltigt material - Sanering och borttransport av övrigt farligt avfall - Rivning av tillbyggd del som nyttjats som förråd. - Rivning av stålskorsten, cisterner, betongfundament och stålkontruktioner. - Borttagning av asfalt, brunnsbetäckningar samt elektriska anordningar tex. belysningsstolpar enligt rambeskrivning. - Borttransport av rivningsmaterial, lösöre och övrigt avfall från rivningen - VVS-arbeten enligt rambeskrivning. - El-arbeten enligt rambeskrivning. - Återställning av mark enligt rambeskrivning och kontrollplan, rivning. Arbetena beräknas att kunna påbörjas tidigast vecka 15, 2022 i samråd med beställare och ska vara färdigställd för slutbesiktning senast 2022-09-30.
29 days left

ProcuringEntityProfile

12089 - Transporter med lastväxlarbilar för Gästrike Återvinnare Tender notice

new

Deadline for tenders 10/26/2021, the notice is published between 9/24/2021 and 10/26/2021. Place of execution Gävleborgs län.
Gästrike återvinnare upphandlar transporter med lastväxlarbil.
29 days left

ProcuringEntityProfile

11338 - Telefoni och kommunikation med tillhörande tjänster, Hälsingland 6011 Tender notice

new

Deadline for tenders 11/2/2021, the notice is published between 9/24/2021 and 11/2/2021. Place of execution Gävleborgs län.
Telefoni med tillhörande tjänster, Hälsingland 6011: Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker, Söderhamns kommuner och bolag enligt bifogad lista.
36 days left

ProcuringEntityProfile

12189 - Eldriven Motviktstruck Tender notice

new

Deadline for tenders 10/8/2021, the notice is published between 9/24/2021 and 10/8/2021. Place of execution Gävleborgs län.
Inköp av en truck med leverans tidigast jan 2022. Inköpare Gävle Kommun, Kultur, Gasklockorna Specifika krav Li-Jon batteri, klara av max gångbredd på 3500mm, 4-hjulig.
11 days left

ProcuringEntityProfile

12183 - Direktupphandling eldriven personbil kommunalförbundet Hälsingland Tender notice

new

Deadline for tenders 10/4/2021, the notice is published between 9/23/2021 and 10/4/2021. Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Kommunalförbundet Hälsingland
Eldriven personbil. Leasingavtal 36 månader kommer att tecknas med separat finansbolag.
7 days left

ProcuringEntityProfile

12129 - Rivning, återbruks-entreprenad Tender notice

new

Deadline for tenders 10/15/2021, the notice is published between 9/23/2021 and 10/15/2021. Place of execution Gävleborgs län.
18 days left

ProcuringEntityProfile

12185 - Projektering allmän plats Gavlehov Västra Pre info notice

new

Preliminary publication of specification is 10/25/2021, Place of execution Sverige, Gävleborgs län.
Gävle kommun önskar upphandla projekteringsresurser för projektering av gata, park, VA, med mera (allmän plats) inom Gavlehov Västra. OBS! Detta är en planerad upphandling, omfattning och tider kan förändras fram till upphandlingen annonseras.
64 days left

ProcuringEntityProfile

12175 - Fönsterputsning - Gästrike Vatten AB och dess dotterbolag Pre info notice

Preliminary publication of specification is 11/1/2021, Place of execution Gävleborgs län.
Fönsterputsning - Gästrike Vatten AB och dess dotterbolag. Detta är en planerad upphandling där tider och innehåll kan komma att förändras fram till och med skarpt annonseringstillfälle.
127 days left

ProcuringEntityProfile

12176 - Offentlig konst Terrass och Lekhörna Kultur och Bildningscenter Tender notice

Deadline for tenders 10/15/2021, the notice is published between 9/22/2021 and 10/15/2021. Place of execution Gävleborgs län.
18 days left

ProcuringEntityProfile

11729 - Lärplattform för förskola, särskola och grundskola i Gävle kommun Qualification notice

Last date for application 10/19/2021, the notice is published between 9/22/2021 and 10/19/2021. Place of execution Gävleborgs län.
Upphandlingen avser en ny lärplattform för förskola, särskola och grundskola. Upphandlingen är uppdelad i två delar: 1. Lärplattform för förskolan 2. Gemensam lärplattform för särskola och grundskola Målsättningen är att lärplattformen ska vara i skarp drift från och med höstterminens start 2022.
22 days left

ProcuringEntityProfile

11729 - Lärplattform för förskola, särskola och grundskola i Gävle kommun Pre info notice

Preliminary publication of specification is 3/7/2021, Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

12111 - Presentkort/Värdebevis Tender notice

Deadline for tenders 10/20/2021, the notice is published between 9/22/2021 and 10/20/2021. Place of execution Gävleborgs län.
Upphandling gällande presentkort inom Gävle kommun till kommunens anställda. Gåvokort omfattas inte av denna upphandling utan tillhör en kommande upphandling, present-och reklamartiklar.
23 days left

ProcuringEntityProfile

12171 - Rivning av ångcenralen i Ljusne Pre info notice

Preliminary publication of specification is 9/23/2021, Place of execution Norra mellansverige, Gävleborgs län.
Objektet avser sanering av farligt avfall och totalrivning av en f.d. ångcentral som uppfördes i början på 1950-talet. Total byggnadsarea är ca. 1 200 m2. Entreprenaden omfattar projektering och utförande av nedanstående arbeten: - Rivning av fd. ångcentralbyggnad från 1950-talet. - Sanering och borttransport av asbesthaltigt material - Sanering och borttransport av övrigt farligt avfall - Rivning av tillbyggd del som nyttjats som förråd. - Rivning av stålskorsten, cisterner, betongfundament och stålkontruktioner. - Borttagning av asfalt, brunnsbetäckningar samt elektriska anordningar tex. belysningsstolpar enligt rambeskrivning. - Borttransport av rivningsmaterial, lösöre och övrigt avfall från rivningen - VVS-arbeten enligt rambeskrivning. - El-arbeten enligt rambeskrivning. - Återställning av mark enligt rambeskrivning och kontrollplan, rivning. Arbetena beräknas att kunna påbörjas tidigast vecka 15, 2022 i samråd med beställare och ska vara färdigställd för slutbesiktning senast 2022-09-30.
29 days left

ProcuringEntityProfile

11482 - Drift och underhåll av offentlig belysning- Hudiksvalls kommun Tender notice

Deadline for tenders 10/20/2021, the notice is published between 9/20/2021 and 10/20/2021. Place of execution Gävleborgs län.
23 days left

ProcuringEntityProfile

12056 - Ventilationsarbeten - Söderhamns Kommun Tender notice

Deadline for tenders 10/11/2021, the notice is published between 9/20/2021 and 10/11/2021. Place of execution Gävleborgs län.
Upphandlingen omfattar planerade och oplanerade ventilationsarbeten inom beställarens fastighetsbestånd. Ventilationsarbetena innefattar exempelvis; kanaldragning, nyinstallation, reparation av fläktaggregat, injusteringar m.m.
14 days left

1 / 14