Procurements

You are currently searching notices published at Kommers Annons Gävleborgs län, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

11930 - Nytt GIS-system Älvkarleby kommun Tender notice
new

Deadline for tenders 8/31/2021, the notice is published between 6/15/2021 and 8/31/2021. Place of execution Stockholm, Uppsala län, Gävleborgs län.
Nytt system för ritning av detaljplaner som kan hantera lagkrav from 1/1-2022 samt klara av att hantera sammanhållen GIS-miljö för delar av kommunen.
77 days left

ProcuringEntityProfile

11905 - Förvaltningshuset Ombyggnation av kontorslokaler Award notice
new

Deadline for tenders 6/9/2021, the notice is published between 6/14/2021 and 7/14/2021. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

12022 - Lastväxlare, Gävle Kommun Pre info notice
new

Preliminary publication of specification is 6/25/2021, Place of execution Gävleborgs län.
Gävle Kommun (Borgarskolan) planerar upphandling gällande Lastväxlare.
80 days left

ProcuringEntityProfile

12026 - Knivluftare Tender notice
new

Deadline for tenders 6/23/2021, the notice is published between 6/14/2021 and 6/23/2021. Place of execution Gävleborgs län.
Fritid, Livsmiljö Gävle, Gävle kommun upphandlar en knivluftare.
8 days left

ProcuringEntityProfile

12027 - RFI - Vård- och omsorgsboende Söderhamn Rfi
new

Answer last is 14, ad is displayed between 14 and 14. Place of execution Gävleborgs län.
Den planerade upphandlingen omfattar antagande av en leverantör som genomför markköp, finansierar och uppför en byggnad, samt hyr ut fastigheten till kommunen där såväl inne- som utemiljö är anpassad för modern demensvård enligt den senaste forskningen.
29 days left

ProcuringEntityProfile

11809 - Inkassotjänster- Söderhamns kommun Tender notice
new

Deadline for tenders 7/1/2021, the notice is published between 6/11/2021 and 7/1/2021. Place of execution Sverige, Gävleborgs län.
Upphandlingen avser inkassotjänster (inkasso, inkassobevakning och utlandsinkasso) till Beställaren och avser alla åtgärder som krävs från det att inkassokravet sänds ut till dess att ärendet överlämnas till Beställaren, dvs slutredovisas. I slutredovisning ska redovisningshandling, övriga handlingar och tillkommande medel ingå.
16 days left

ProcuringEntityProfile

11680 - Tilläggsisolering Ramavtal Tender notice
new

Deadline for tenders 6/30/2021, the notice is published between 6/11/2021 and 6/30/2021. Place of execution Gävleborgs län.
15 days left

ProcuringEntityProfile

11816 - Nutritionsprodukter samt sondmatningsaggregat Tender notice
new

Deadline for tenders 7/14/2021, the notice is published between 6/11/2021 and 7/14/2021. Place of execution Gävleborgs län.
Nutritionsprodukter samt sondmatningsaggregat för Bollnäs-, Hudiksvalls-, Ljusdals-, Nordanstigs-, Ovanåkers-, Söderhamns kommun. För beställning till kommunernas kök och äldreboenden.
29 days left

ProcuringEntityProfile

11781 - Ny hockeysarg & ispist Alfta Ishall Award notice

Deadline for tenders 5/6/2021, the notice is published between 6/10/2021 and 7/10/2021. Place of execution Gävleborgs län.
Upphandlingen är avslutad och avtal tecknat.
0 days left

ProcuringEntityProfile

12010 - Nytt avloppsreningsverk Rengsjö, Helsinge Vatten Tender notice

Deadline for tenders 8/18/2021, the notice is published between 6/10/2021 and 8/18/2021. Place of execution Gävleborgs län.
HelsingeVatten AB avser att på totalentreprenad bygga ett nytt avloppsreningsverk i Rengsjö. Objektet avser dimensionering, projektering och utförande av ett nytt avloppsreningsverk.
64 days left

ProcuringEntityProfile

11994 - Ny kemikaj, kajplats 1, Gävle Hamn Qualification notice

Last date for application 6/22/2021, the notice is published between 6/9/2021 and 6/22/2021. Place of execution Gävleborgs län.
Gävle Hamn AB upphandlar; Kemikaj placerad i nytt läge med tillhörande anslutningsvägar, en ny brandpumpbyggnad för övervakning samt nya rörledningar med ny länspumpstation kommer uppföras i denna entreprenad. I entreprenaden ingår även rivning av befintlig kaj, rörledningar, byggnader, fundament mm.
7 days left

ProcuringEntityProfile

11804 - Kuvert- Söderhamns kommun, Söderhamn Nära Tender notice

Deadline for tenders 7/1/2021, the notice is published between 6/9/2021 and 7/1/2021. Place of execution Sverige, Gävleborgs län. Other organisations that participate:Söderhamn Nära AB
Beställarna Söderhamns kommun och Söderhamn Nära inbjuder till upphandling avseende kuvert med och utan tryck. Uppdraget avser successiva avrop av kuvert som ska vara utformade enligt Beställarens grafiska profil. Kuverten ska levereras i kartonger om ca 500 st. Avrop sker ca 2-3 gånger per år. Packning samt leverans av kuvert till Beställarens angivna adress vid beställning ska ingå.
16 days left

ProcuringEntityProfile

11653 - Schaktfri rörförläggning med styrd borrning och AT-borrning Tender notice

Deadline for tenders 8/31/2021, the notice is published between 6/9/2021 and 8/31/2021. Place of execution Gävleborgs län.
Upphandlingen avser ramavtal för schaktfri rörförläggning med styrd borrning, ATborrning och hammarborrning för avrop vid behov. Upphandlingen avser borrning för el och optoledningar.
77 days left

ProcuringEntityProfile

11989 - Ny kemikaj, kajplats 1, Gävle Hamn Qualification notice

Last date for application 6/22/2021, the notice is published between 6/8/2021 and 6/22/2021. Place of execution Gävleborgs län.
Gävle Hamn AB upphandlar; Kemikaj placerad i nytt läge med tillhörande anslutningsvägar, en ny brandpumpbyggnad för övervakning samt nya rörledningar med ny länspumpstation kommer uppföras i denna entreprenad. I entreprenaden ingår även rivning av befintlig kaj, rörledningar, byggnader, fundament mm.
7 days left

ProcuringEntityProfile

11865 - Plåtarbeten och ventilationsarbeten - Bollnäs Kommun Tender notice

Deadline for tenders 6/24/2021, the notice is published between 6/8/2021 and 6/24/2021. Place of execution Gävleborgs län.
Upphandlingen omfattar planerade och oplanerade ventilations- och/eller plåtarbeten inom Bollnäs kommuns fastighetsbestånd. Upphandlingen är uppdelad i följande anbudsområden: - Ventilationsarbeten. - Plåtarbeten.
9 days left

ProcuringEntityProfile

11692 - Telefonparkeringstjänst Hudiksvalls kommun Tender notice

Deadline for tenders 7/7/2021, the notice is published between 6/8/2021 and 7/7/2021. Place of execution Gävleborgs län.
Betalsystem för parkering med hjälp av mobiltelefon via samtal/SMS/"app".
22 days left

ProcuringEntityProfile

11833 - Fordonsläsare med automatisk fakturering- Söderhamn Nära Tender notice

Deadline for tenders 7/7/2021, the notice is published between 6/8/2021 and 7/7/2021. Place of execution Sverige, Gävleborgs län. Other organisations that participate:Söderhamn Nära AB
Söderhamn Nära AB inbjuder härmed till en upphandling av fordonsläsare med automatisk fakturering till återvinningscentralen.
22 days left

ProcuringEntityProfile

11996 - Upphandling gällande Försäkring av Förmånsbestämd ålderspension, Gävle kommun Tender notice

Deadline for tenders 7/7/2021, the notice is published between 6/7/2021 and 7/7/2021. Place of execution Gävleborgs län.
Gävle kommun upphandlar Försäkring av Förmånsbestämd ålderspension
22 days left

ProcuringEntityProfile

11595 - Service och reparationer av fordon och maskiner under 3,5 ton för Söderhamns kommun, Faxeholmen AB samt Söderhamn Nära AB Pre info notice

Preliminary publication of specification is 8/6/2021, Place of execution Gävleborgs län. Other organisations that participate:Faxeholmen AB, Söderhamn Nära AB
Inköpssamverkan Mitt upphandlar på uppdrag för Söderhamns kommun, Faxeholmen AB samt Söderhamn Nära AB ett ramavtal för service och reparationer av fordon och maskiner under 3,5 ton som ej längre faller under garantitiden. Observera att detta är endast preliminära uppgifter i förhandsannonsen, så som omfattning och datum kan komma att förändras inför publika annonsen.
83 days left

ProcuringEntityProfile

11995 - Ny kemikaj, kajplats 1, Gävle Hamn Qualification notice

Last date for application 6/22/2021, the notice is published between 6/6/2021 and 6/22/2021. Place of execution Gävleborgs län.
Gävle Hamn AB upphandlar; Kemikaj placerad i nytt läge med tillhörande anslutningsvägar, en ny brandpumpbyggnad för övervakning samt nya rörledningar med ny länspumpstation kommer uppföras i denna entreprenad. I entreprenaden ingår även rivning av befintlig kaj, rörledningar, byggnader, fundament mm.
7 days left

1 / 14