Procurements

You are currently searching notices published at Kommers Annons Gävleborgs län, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
Last tender date
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

12836 - Ledningsspolning och slamsugning av dagvattenbrunnar Tender notice

new

Deadline for tenders 8/19/2022, the notice is published between 7/1/2022 and 8/19/2022. Place of execution Uppsala län.
Upphandlingen omfattar planerade och akuta arbeten.
49 days left

ProcuringEntityProfile

12355 - Inspektion och underhåll av kommunala broar Award notice

new

Deadline for tenders 3/9/2022, the notice is published between 6/29/2022 and 7/29/2022. Place of execution Uppsala län.
Denna upphandling avbröts pga inga inkomna anbud
0 days left

ProcuringEntityProfile

12190 - Ramavtal - Fiberskarvning och blåsning, Fiberstaden Award notice

new

Deadline for tenders 5/27/2022, the notice is published between 6/29/2022 and 7/29/2022. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

12566 - Byte ridåvägg och ny takkonstruktion, Alfta sim- och sporthall Award notice

new

Deadline for tenders 3/7/2022, the notice is published between 6/28/2022 and 7/28/2022. Place of execution Gävleborgs län.
Avtal tecknat och upphandlingen är avslutad.
0 days left

ProcuringEntityProfile

12615 - Städmaskiner och serviceavtal, Söderhamn och Ovanåkers kommun Award notice

new

Deadline for tenders 4/19/2022, the notice is published between 6/28/2022 and 7/28/2022. Place of execution Gävleborgs län.
Avtal tecknat och upphandlingen är avslutad.
0 days left

ProcuringEntityProfile

12953 - Geotekniska undersökningar och sjömätning Samt Geoteknisk specialistkompetens Tender notice

new

Deadline for tenders 8/17/2022, the notice is published between 6/28/2022 and 8/17/2022. Place of execution Norra sverige, Gävleborgs län.
Uppdraget omfattar geotekniska undersökningar samt bottenscanning för området där den nya utloppsledningen från framtida nytt reningsverk planeras. Både det geotekniska undersökningarna och bottenscanningen kommer att behöva utföras från båt/flotte.
47 days left

ProcuringEntityProfile

12950 - Målerientreprenörer till AB Gavlegårdarna Tender notice

new

Deadline for tenders 8/19/2022, the notice is published between 6/27/2022 and 8/19/2022. Place of execution Gävleborgs län.
Upphandlingen avser löpande måleri arbeten för AB Gavlegårdarna. Två entreprenörer kommer att antagas. Inga svar på frågor kommer att ske under veckorna 27-31.
49 days left

ProcuringEntityProfile

12619 - Lastväxlartank, Räddningstjänsten, Ljusdals Kommun Award notice

Deadline for tenders 5/30/2022, the notice is published between 6/22/2022 and 7/9/2022. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

12839 - Fordonsdäck och tillhörande service Ljusdals kommun Tender notice

Deadline for tenders 8/12/2022, the notice is published between 6/22/2022 and 8/12/2022. Place of execution Gävleborgs län.
42 days left

ProcuringEntityProfile

12948 - Modernisering av fördelningsstation F6 Hille Tender notice

Deadline for tenders 8/31/2022, the notice is published between 6/22/2022 and 8/31/2022. Place of execution Gävleborgs län.
Utbyte av 12kV ställverk och kontrollutrustning samt modernisering av lokal.
61 days left

ProcuringEntityProfile

12946 - Ny förskola, Skräddargården, Gavlefastigheter Tender notice

Deadline for tenders 8/29/2022, the notice is published between 6/22/2022 and 8/29/2022. Place of execution Gävleborgs län.
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar uppförande av ny förskola, Skräddargården.
59 days left

ProcuringEntityProfile

12797 - Vinterväghållning Hudiksvalls kommun Tender notice

Deadline for tenders 8/15/2022, the notice is published between 6/22/2022 and 8/15/2022. Place of execution Gävleborgs län.
Utförande av framförallt snöröjning och/eller halkbekämpning i Hudiksvalls kommun.
45 days left

ProcuringEntityProfile

12600 - Ombyggnad av värmesystem på Lillboskolan i Edsbyn. Award notice

Deadline for tenders 4/6/2022, the notice is published between 6/21/2022 and 7/21/2022. Place of execution Sverige, Gävleborgs län.
Upphandlingen är avslutad och avtal är tecknat.
0 days left

ProcuringEntityProfile

12286 - Färghandelsvaror - Gävle Kommun med bolag Award notice

Deadline for tenders 5/13/2022, the notice is published between 6/21/2022 and 7/10/2022. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

12924 - LSS-boende Östansjö Tender notice

Deadline for tenders 8/10/2022, the notice is published between 6/21/2022 and 8/10/2022. Place of execution Gävleborgs län.
Anbudsförfrågan avser att på totalentreprenad uppföra ett LSS-boende med 4 lägenheter och erforderliga personalutrymmen Hus A samt carport och förrådsbyggnad med utrymme för sprinklertank med pump i enlighet med förfrågningsunderlaget, se AFB.22, samt demontera, flytta och återmontera byggnaden för särskilt boende vid Tallmossens gruppboende, Myskje 40:24
40 days left

ProcuringEntityProfile

12919 - Projekt Nytt reningsverk Gävle – totalentreprenad i samverkan Pre info notice

Preliminary publication of specification is 6/21/2022, Place of execution Gävleborgs län.
Upphandlingen avser att resultera i ett samverkansavtal som reglerar ramarna för en samverkansentreprenad mellan beställare och totalentreprenör. När samverkansavtalet tecknats påbörjar totalentreprenören projektarbetet som ansvarig generalkonsult enligt (ABK 09) i den pågående projekteringen för Fas 1 (Systemhandling). Vartefter Fas 1 färdigställs för upprättar parterna en skriftlig överenskommelse för att detaljreglera innehåll och förväntat resultat för därpå följande fas, Fas 2 (ABT06). Gävles nuvarande reningsverk på Duvbacken närmar sig taket för sin tekniska kapacitet. I det nu gällande miljötillståndet anges att ett nytt reningsverk skall byggas inom en tioårsperiod. Utöver det anger Gävle kommuns mål för framtida positiv befolkningsutveckling med 120 000 innevånare år 2030 och 150 000 innevånare år 2050. Det här gör att ett nytt reningsverk behöver byggas och dimensioneras för 150 000 personekvivalenter (pe) och förberedas för möjlig framtida utbyggnad för 200 000 pe. Det nya reningsverket planeras för att stå klart år 2027. Styrelsen för Gävle Vatten har beslutat att inleda projektplanering för att få fram underlag till ett investeringsbeslut för ett sådant reningsverk. Styrelsen har även beslutat att det nya reningsverket skall lokaliseras intill det befintliga vid Duvbacken i Bomhus, Gävle.
0 days left

ProcuringEntityProfile

12935 - Tillsyn och skötsel - utemiljö AB Gavlegårdarna Tender notice

Deadline for tenders 8/21/2022, the notice is published between 6/20/2022 and 8/21/2022. Place of execution Gävleborgs län.
AB Gavlegårdarna emotser anbud för utemiljö omfattande tillsyn och skötsel i enlighet med förfrågnings-underlag och däri förtecknade handlingar. Områden i fråga är Brynäs, Bomhus och Hemsta
51 days left

ProcuringEntityProfile

12939 - Nybyggnad av industrihall Tender notice

Deadline for tenders 8/22/2022, the notice is published between 6/20/2022 and 8/22/2022. Place of execution Gävleborgs län.
Nybyggnad av industrihall. Vänligen observera att inga frågor kommer att besvaras under veckorna 28-31.
52 days left

ProcuringEntityProfile

12942 - Anläggande av allmänplatsmark, gator med tillhörande regnbäddar, dagvatten och VA Gavlehov Västra, Gävle Kommun Pre info notice

Preliminary publication of specification is 7/8/2022, Place of execution Gävleborgs län.
Gävle Kommun planerar upphandling gällande anläggande av allmänplatsmark, gator med tillhörande regnbäddar, dagvatten och VA på området Gavlehov Västra. Planerad annonsering sker i juli 2022, med planerad sista anbudsdag 2022-09-02. OBS! Detta är en planerad upphandling, tidplan och innehåll kan ändras under projekttiden fram till annonsering.
0 days left

ProcuringEntityProfile

12272 - Drift av Café på Fjärran Höjderbadet Tender notice

Deadline for tenders 9/8/2022, the notice is published between 6/20/2022 and 9/8/2022. Place of execution Gävleborgs län.
Upphandlingen avser tjänstekoncession för drift av café på Fjärran Höjder badet i Gävle kommun.
69 days left

1 / 11