Procurements

You are currently searching notices published at Kommers Annons Gävleborgs län, you can search for notices from more procuring units and entities at www.kommersannons.se
select
select
select
select
select
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

13751 - Mattransporter - Bollnäs kommun Award notice

new

Deadline for tenders 11/29/2023, the notice is published between 2/25/2024 and 2/20/2025. Place of execution Gävleborgs län.
Tilldelningsbeslut är fattat i upphandlingen. Se publikt arkiv.
0 days left

ProcuringEntityProfile

14327 - Partnering för nya etableringsytor Gävle Hamn Award notice

new

Deadline for tenders 1/29/2024, the notice is published between 2/23/2024 and 3/22/2024. Place of execution Gävleborgs län.
Upphandlingen är avslutad och tilldelad.
0 days left

ProcuringEntityProfile

14394 - Tjänstekoncession - Caféverksamhet på Aquarena - Söderhamn Tender notice

new

Deadline for tenders 4/18/2024, the notice is published between 2/23/2024 and 4/18/2024. Place of execution Gävleborgs län.
Drift av caféverksamheten i befintlig lokal på Aquarena simhall i Söderhamn.
54 days left

ProcuringEntityProfile

13606 - Skolskjuts Ovanåker och Söderhamns kommun Award notice

new

Deadline for tenders 10/23/2023, the notice is published between 2/22/2024 and 3/23/2024. Place of execution Gävleborgs län.
Avtal har tecknats för Ovanåker och Söderhamn och upphandlingen är avslutad.
0 days left

ProcuringEntityProfile

14370 - YH utbildare till Cul inom behandlings- och integrationsområdet 2024 Tender notice

new

Deadline for tenders 3/12/2024, the notice is published between 2/22/2024 and 3/12/2024. Place of execution Gävleborgs län.
Anbudsförfrågan omfattar utbildningstjänster inom yrkeshögskoleutbildning inom Cul:s ram i form av undervisning och andra förekommande tjänster inom behandlings- och integrationsområdet för läsåret 2024/2025
17 days left

ProcuringEntityProfile

14302 - Kajrenovering S. Strandg. mellan Kungsbron och Rådmansbron Tender notice

new

Deadline for tenders 3/27/2024, the notice is published between 2/22/2024 and 3/27/2024. Place of execution Gävleborgs län.
Objektet avser rivning/demontering samt återuppbyggnad av stenmurskaj, samt ny gestaltning av kajplan mellan Kungsbron och Rådmansbron på Gavleåns södra sida. Arbetet med kajen omfattar delvis rivning av befintlig stenmur, schakt, pålning, spontning, gjutning av nytt påldäck samt uppbyggnad av kaj och kajplan.
32 days left

ProcuringEntityProfile

12781 - Bistro - Agnes Kulturhus Tender notice

new

Deadline for tenders 4/18/2024, the notice is published between 2/21/2024 and 4/18/2024. Place of execution Gävleborgs län.
Gävle kommun upphandlar drift av bistro på nya Kulturhuset Agnes.
54 days left

ProcuringEntityProfile

13970 - Nyförläggning av VA - Södra Åbyggeby Award notice

new

Deadline for tenders 1/16/2024, the notice is published between 2/21/2024 and 3/22/2024. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

13938 - Lastbil med lastväxlare och kran - Bollnäs kommun Award notice

new

Deadline for tenders 1/18/2024, the notice is published between 2/21/2024 and 8/20/2024. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

14127 - Tryckeritjänster Ljusdals kommun Tender notice

new

Deadline for tenders 3/22/2024, the notice is published between 2/21/2024 and 3/22/2024. Place of execution Gävleborgs län.
Ljusdal kommun upphandlar tryckeritjänster inkl digitaltryck, storformat och Print On Demand.
27 days left

ProcuringEntityProfile

14481 - Belysningsentreprenad Vågskrivargatan, Gävle Tender notice

new

Deadline for tenders 3/28/2024, the notice is published between 2/21/2024 and 3/28/2024. Place of execution Gävleborgs län.
Belysningsentreprenad Vågskrivargatan, Gävle
33 days left

ProcuringEntityProfile

14444 - Kontroll/tillsyn av Skyddsrum i Hudiksvalls kommun Tender notice

new

Deadline for tenders 3/12/2024, the notice is published between 2/20/2024 and 3/12/2024. Place of execution Gävleborgs län.
Upphandlingen avser kontroll eller tillsyn av skyddsum inom Hudiksvalls kommun för utförande under 2024.
17 days left

ProcuringEntityProfile

14474 - Rörbrunnar återinfiltration Fråganbo Tender notice

new

Deadline for tenders 3/13/2024, the notice is published between 2/20/2024 and 3/13/2024. Place of execution Uppsala län.
Beställaren avser att anlägga en ny grundvattentäkt för Gävle och Älvkarleby i Uppsalaåsen söder om Skutskär. Som ett led i hydrogeologiska undersökningar ska försök med återinfiltration av grundvatten för avskiljning av järn och mangan göras vid Fråganbo. Preliminärt fyra (4) uttagsbrunnar ska borras för detta ändamål, med option på ytterligare en (1) till två (2) brunnar belägen i samma område.
18 days left

ProcuringEntityProfile

14407 - Bäddsand till Johannes KVV för Gävle Kraftvärme AB Tender notice

new

Deadline for tenders 3/25/2024, the notice is published between 2/20/2024 and 3/25/2024. Place of execution Gävleborgs län.
Syfte med upphandlingen är att få till stånd ramavtal för Bäddsand till Johannes KVV. Bäddsanden kommer att användas till att värma upp en bränslebädd till en Ångpanna Typ FB panna 77 MW. Eldningssäsongen sträcker sig från i början av september till i slutet av maj.
30 days left

ProcuringEntityProfile

14473 - Upprustning hemkunskapssal Sofiedalsskolan, Gavlefastigheter Tender notice

new

Deadline for tenders 3/13/2024, the notice is published between 2/20/2024 and 3/13/2024. Place of execution Gävleborgs län.
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar Upprustning av hemkunskapssalen i Sofiedalsskolan, Valbo.
18 days left

ProcuringEntityProfile

14263 - Projekt Nytt reningsverk i Gävle, Områdesansvarig miljö och tillstånd Award notice

Deadline for tenders 12/21/2023, the notice is published between 2/19/2024 and 3/20/2024. Place of execution Gävleborgs län.
0 days left

ProcuringEntityProfile

14205 - Reparationer och reservdelar Tender notice

Deadline for tenders 3/22/2024, the notice is published between 2/19/2024 and 3/22/2024. Place of execution Gävleborgs län.
Gävle kommun upphandlar reparationer och reservdelar. Upphandlingen av varan och -/eller tjänsten innefattar följande anbudsområden: Anbudsområde 1, Reparation av maskiner/redskap: - Reparationer av större maskiner ex: traktorvagn, skopa, hydralik Anbudsområde 2, Reparation av småmaskiner: - Reparation av småmaskiner - Inköp av småmaskiner ex: röjsåg, motorsåg, olika parkmaskiner - tillbehör till småmaskiner samt, - köp av skyddskläder/skyddsutrustning anpassat för motorsåg och röjsåg Anbudsområde 3, miljövänlig bränsle på dunk: - påfyllning av bränsle - köp av dunkar Anbudsområde 4, Beredskap och hyresmaskiner ex: hjullastare: - Ersättningsmaskin - Beredskapsjour
27 days left

ProcuringEntityProfile

14468 - RFI-Dialog- växthus Bollnäs Energi AB Rfi

Answer last is 3/7/2024, ad is displayed between 2/19/2024 and 3/7/2024. Place of execution Gävleborgs län.
Bollnäs Energi AB vill undersöka vilka förutsättningar som finns för ett företag arrendera marken för att uppföra ett eget växthus eller hyra ett av Bollnäs Energi uppfört växthus på ca 10 000 kvm
12 days left

ProcuringEntityProfile

14459 - Belysningsentreprenad Sörby, Gävle Tender notice

Deadline for tenders 3/14/2024, the notice is published between 2/16/2024 and 3/14/2024. Place of execution Gävleborgs län.
Belysningsentreprenad Sörby, Gävle
19 days left

ProcuringEntityProfile

14460 - Belysningsentreprenad Norrsundet Tender notice

Deadline for tenders 3/11/2024, the notice is published between 2/16/2024 and 3/11/2024. Place of execution Gävleborgs län.
Belysningsentreprenad Norrsundet
16 days left

1 / 8