Procuring organisation: Gavlefastigheter Gävle kommun AB

Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är en del i koncernen Gävle Stadshus AB.

Gavlefastigheters uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till Gävle kommuns förvaltningar. I vårt fastighetsbestånd hittar du allt från skolor, förskolor och idrottsanläggningar till kulturbyggnader och kontorslokaler. Idag förvaltar vi cirka 550 000 kvm lokalyta.

Please note that information regarding tender submission can be found in the contract documents for each respective procurement.

Gavlefastigheter Gävle kommun AB
Corporate id number
556009-9581

Address
Kungsbäcksvägen 54

Post code
801 33  Gävle

Country
SWEDEN

Email


Phone


Kungsbäcksvägen 54, 801 33 SE Gävle