Restricted access

The procurement has been cancelled. Message from the procurer about cancellation: Beställarna har funnit grova felaktigheter i förfrågningsunderlaget - anbudsprisformuläret. Detta gör att utvärderingsmodellen inte kan få fram lägst pris sett utifrån Beställarens verkliga behov (jourarbeten har inte kommit med). Därmed väljer vi idag att avbryta upphandling. En ny upphandling planeras att annonseras direkt efter semestrarna.

Show ongoing procurements