[11748] Söderhamns teater - renovering och ombyggnad

Tender notice overview

Procurement number
11748
Place of execution
Norra mellansverige, Gävleborgs län
The procurement is carried out with procedure
Simplified procedure
Procuring organisation
Söderhamns Kommun
Tender notice

Public notice: This is a public call for tenders.

Översiktlig beskrivning av ombyggnad av Teatern kv. Hasseln Söderhamn - Ombyggnaden av teatern omfattar renovering och kompletteringar av scenrummets befintliga ytskikt. - Nya motoriserade lingångar monteras. - Nytt lyftbord installeras på scenen som når salongen och orkesterdiket. - Ny teknikplats för ljus- och ljudstyrning sk. mixerplats. - Dessutom byggs en mer funktionell inlastning med ny lastkaj. Förutom dessa byggnadsåtgärder byts all el-tele installation i salong och scenrum. - Ny hörselslinga installeras. - Ny belysning samt kanalisation för verksamhetens ljud och ljus installeras. - Brandskyddet i hela byggnaden uppdateras. - Utrymningsvägar, utrymningslarm och skyltning uppdateras..

Final day for submitting
6/17/2021
Tender valid until
12/8/2021
Deadline for submitting your tender
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Contract documents in the menu on the left and under the heading Create tender you can find information on how to submit your tender.

Category codes
CPV
45300000-0
Byggnadsinstallationsarbeten
CPV
51100000-3
Installation av elektrisk och maskinteknisk utrustning
Nuts
SE31
Norra mellansverige
Nuts
SE313
Gävleborgs län

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.