[13452] Detaljprojektering och framtagande av FU för utförandeentreprenad avseende råvattenledning och tryckstegring till Johanneslöt

Tender notice overview

Procurement number
13452
Place of execution
Gävleborgs län
The procurement is carried out with procedure
Open procedure
Procuring organisation
Gästrike Vatten AB
Award notice

Upphandlingen avbryts på grund av inga inkomna anbud. Underlaget kommer att justeras och upphandlingen annonseras på nytt.

Contract award notice: This procurement is completed and you can find information about the winning tender by clicking award notice in the menu on the left.

Category codes
CPV
65110000-7
Vattendistribution
CPV
71310000-4
Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
CPV
71321300-7
Konsulttjänster inom VA
CPV
71322000-1
Ingenjörstjänster avseende väg- och vattenbyggnation
CPV
71800000-6
Konsulttjänster med avseende på vattenförsörjning och avfall
Nuts
SE313
Gävleborgs län

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.