[14014] Om- och tillbyggnad av Alunda Avloppsreningsverk

Tender notice overview

Procurement number
14014
Place of execution
Uppsala län, Gävleborgs län
The procurement is carried out with procedure
Simplified procedure
Procuring organisation
Gästrike Vatten AB
Prior information notice

Alunda Avloppsreningsverk behöver byggas om och utökas för att kunna ta emot mer avloppsvatten från en förväntad befolkningsökning. Ökningen är från 2 000 pe (personekvivalenter) till 3 500 pe. Byggnaden ska byggas ut och processen ska förändras. Befintlig process består idag av förbehandling, biologisk behandling i en aktivslamanläggning (luftningsbassäng och mellansedimentering) och kemisk behandling i flockningsbassänger och slutsedimentering. Ny process ska utföras med grovrening, försedimentering, biobädd och kemisk rening. Entreprenaden kommer att utföras som en totalentreprenad..

Note that this is a prior information notice. The procurement documents are expected to be available
1/10/2024
Expected last tender date
2/13/2024
Expected agreement start
3/26/2024

You can view details about the upcoming procurement by clicking prior information notice in the menu on the left.

Category codes
CPV
45231300-8
Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar
CPV
45232421-9
Reningsverk
CPV
45252000-8
Bygg- och anläggningsarbeten: avlopps- och vattenreningsverk och avfallsförbränningsanläggningar
CPV
45252127-4
Byggnation av avloppsreningsverk
Nuts
SE121
Uppsala län
Nuts
SE313
Gävleborgs län

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.