Procurements

select
select
select
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ProcuringEntityProfile

132097 - Ulricehamnshus 7 - Sprinkler, Energi och Klimatskal Tender notice

Deadline: 4/19/2024, the notice is published between 2/16/2024 and 4/19/2024.
RBF Ulricehamnshus 7 är ett vård- och omsorgsboende som ligger i Dalum, nordost om den centrala stadskärnan i Ulricehamn. Boendet är indelat i två delar. Parkgården och Parkliden. Parkgården: Byggnaden skall förses med sprinkleranläggning, typ boendesprinkler. Utöver det ska erforderliga installationsarbeten avseende energioptimering, värme, ventilation och sanitet utföras. Brister i Parkgårdens klimatskal skall åtgärdas. Parkliden: Är en separat byggnad med 8 lägenheter i markplan. Nytt klimatskal med tilläggsisolering, nytt tak, ny fasad och nya fönster/dörrar ingår i projektet. Kringliggande markarbeten ingår också i projektet med förbättrad tillgänglighetsanpassning som följd. Stor hänsyn skall tas till boende och personal som kommer att bo och verka i lokalerna under arbetets gång. Detta gäller både Parkgården och Parkliden.
7 days left

1 / 1