Procuring entity image

SK2023-0496 - Norra Väsjön etapp A, Fräkenvägen gatu- och VA-entreprenad

To participate visit Kommers Annons eLite and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons eLite if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Sollentuna kommun
National registration number
212000-0134
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Local authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Norra Väsjön etapp A, Fräkenvägen gatu- och VA-entreprenad
Reference number
SK2023-0496
Description
Kommunen ansvarar för utbyggnaden av allmän platsmark som omfattar gator, gång- och cykelvägar, trädplantering och en lekpark. SEOM anlägger kommunalt VA, elnät, opto och fjärrvärme i området. Grundförstärkning med KC-pelare krävs i centrala delar av området, dessutom krävs bergschakt i öster och väster i området vidare anläggs ny och bredare gata där befintlig gata är dragen. Garantiskötsel av växter under två år ingår i entreprenaden.
Main CPV-code
45000000-7 Anläggningsarbete
Contract nature
Works
Estimated value
Information about lots
Additional CPV codes
45000000-7 - Anläggningsarbete, 45100000-8 - Förberedande anläggningsarbeten, 45236000-0 - Markanläggning
Place of performance (NUTS-code)
SE110 Stockholms län
Contract period start
8/28/2023
Contract period end
3/28/2025
Options enabled
No
Options description

5. Award

Award message
Upphandlingen har avslutats och att avtal har tecknats med Peab anläggning AB.
Number of tenders received
3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States
0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States
0
Number of tenders received from SMEs
3
Lowest offer
0.0000
Highest offer
0.0000
Will part of the contract be subcontracted?
Not yet known
Justification for direct award
Additional description of direct award
Dynamic purchasing system termination
No
Previous publication id
Decision date
8/25/2023 1:38:50 PM
Award decision basis
Price
Awarded tender
Official name of tenderer
Peab Anläggning AB
National registration number
556568-6721
Contact person email
upphandlinganlmell@peab.se
Contact person telephone
0733-37 64 19
Contract date
Accepted
Yes
Rank
1

6. Complementary info

National procurement number
KA12049
Date for initial dispatch of the notice
9/28/2023
TED Notice number
2023/S 186-582551
Ted Notice