Procuring entity image

A072.658/2023 - Byggentreprenad projekt UNO

Date for initial dispatch of the notice 2/27/2023
CPV: Anläggningsarbete, Byggnadsanläggning, Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader avsedda för ordningsmakten eller brand- och räddningstjänsten samt militärbyggnader, Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för ordningsmakten eller brand- och räddningstjänsten, Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader avsedda för ordningsmakten, Byggnation av polisstation

Entreprenaden avser nybyggnation av lokaler för myndigheten i Örnsköldsvik. Byggnaden som ska uppföras avser cirka 10 000 kvm, fördelat på garage samt tre våningsplan. Byggnaden som upphandlingen avser kommer att inrymma lokaler för kontor, mötesrum, träningsytor, godsmottagning, verkstad, garage ...

1

days left
Procuring entity image

KOM-412184 - Specialist SCADA-baserade styr- och övervakningssystem trafik. 

Date for initial dispatch of the notice 2/21/2023
NUTS: Västsverige
CPV: Strategisk granskning och planering av informationssystem eller informationsteknik

Beskrivning: Trafikverket behöver stärka upp sin projektorganisation kring systemen TUS och UMS. Resursen kommer också fungera som en generell kompetens för alla ingående delar inom organisationens OT-system

1

days left
Procuring entity image

2022-01376-2.3.1 - Systemstöd för kontroll av leverantör och betalfil

Date for initial dispatch of the notice 2/24/2023
NUTS: Sverige, Gävleborgs län
CPV: Programvara för finansiell analys och redovisning, Ekonomiska informationssystem

Systemstödet ska möjliggöra kontroll av leverantörer utifrån fastslagna parametrar samt kontroll av betaltransaktioner inför betalning. Optioner: Bevakning av redan upplagda leverantörer i leverantörsregistret Konsultstöd Utbildning för användare och superusers Automatisering

1

days left
Procuring entity image

T2022-03067 - Grynkvarnsparken etapp 2 Upprustning av lekplats

Date for initial dispatch of the notice 3/6/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Anläggningsarbete, Byggnadsanläggning, Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet, Byggnadsinstallationsarbeten, Reparation och underhåll av lekplatsutrustning

Upphandlingen omfattar en total upprustning av lekparken med nya slitlager, nya lekredskap, nya möbler, nya planteringar, ny belysning och en ny mur.

1

days left
Procuring entity image

KSEKO2023.201 - Inhyrning av tillfälliga boenden

Date for initial dispatch of the notice 2/28/2023
NUTS: Sverige, Västra Götalands län
CPV: Anläggningsarbete, Byggnadsanläggning

1

days left
Procuring entity image

FB 2023/180 - Ramavtal avseende Trygghetsarbete med bevakningskameror och annan teknisk utrustning.

Date for initial dispatch of the notice 3/2/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Videokameror, Övervakningskameror, Tekniska tjänster

Upphandlingens omfattning är primärt programvara, licenser, service, IT drift, installation och produkter. Med produkter avses teknisk utrustning för bildövervakning, miljöupplevelser i form av ljud och ljudupplevelser samt tjänster tillhörande dessa funktioner.

1

days left
Procuring entity image

KS 2022/1037 - Systemstöd för rums- och besökshantering

Date for initial dispatch of the notice 3/3/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

Systemstöd för rums- och besökshantering

1

days left
Procuring entity image

KSTFU/2022:27 - Sättra Ridhus etapp 3

Date for initial dispatch of the notice 3/3/2023
NUTS: Stockholm, Stockholms län
CPV: Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet, Bygg- och anläggningsarbeten: idrottsanläggningar, Ombyggnad av kök eller restaurang

1

days left
Procuring entity image

KOM-409138 - Pallar, Kragar och Kabeltrummor

Date for initial dispatch of the notice 3/8/2023
NUTS: Sverige
CPV: Lastpallar

Pallar, Kragar och Kabeltrummor

1

days left
Procuring entity image

KS 2023/180 - Tätskikt för sluttäckning av deponi, Åsens Avfallsanläggning

Date for initial dispatch of the notice 3/8/2023
NUTS: Skåne län
CPV: Textilartiklar för tekniskt bruk, Utrustning för bygg- och anläggningsarbeten, Dräneringsutrustning, Konstruktionsmaterial

Upphandlingen avser material till tätskikt såsom skyddsgeotextil, tätduk samt dräneringsduk.

1

days left
Procuring entity image

KOM-407511 - Lok och vagnar till upphandlad nattågstrafik

Date for initial dispatch of the notice 3/20/2023
NUTS: Sverige
CPV: Lok, Järnvägsvagnar

Upphandling av järnvägsfordon för upphandlad nattågstrafik. Procurement regarding the supply of Locomotives and Coaches for procured night train traffic.

2

days left
Procuring entity image

KOM-407070 - För utförande av väg 55, Dunker-Björndammen inom Flen kommun, Södermanlands län

Date for initial dispatch of the notice 3/14/2023
NUTS: Sverige, Södermanlands län
CPV: Schaktning, Anläggningsarbete, Rivning av byggnader och schaktning, Sprängning och tillhörande bergrensning, Markundersökningar, Förarbeten till anläggningsarbeten, Grävning och schaktning, Grävning

För utförande av väg 55, Dunker-Björndammen inom Flen kommun, Södermanlands län

2

days left
Procuring entity image

KOM-412122 - Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Gävle inom Gävleborgs län

Date for initial dispatch of the notice 3/23/2023
NUTS: Sverige, Gävleborgs län
CPV: Väg- och vattenbyggnadsarbeten utom broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning

Bas underhåll driftområde Gävle

2

days left
Procuring entity image

TN 22/0060 - Tjusta VA etapp B och GC-väg längs Tjustavägen

Date for initial dispatch of the notice 3/16/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Allmänna bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar, Arbeten för vattenledningar, Anläggningsarbeten för spillvattenledning, Anläggningsarbete för avloppsledningar, Anläggning av huvudvägar och andra vägar, Anläggningsarbeten för gångbanor, Anläggningsarbeten för cykelvägar, Anläggningsarbeten för gångvägar

Entreprenaden omfattar mark- och ledningsarbeten inkl schakt, fyllning, kopplingsarbeten. Entreprenaden innefattar även dragschakt, fräsning av asfalt, ledningsarbeten, bro, anläggning av gång­ och cykelväg, övergångsställen samt justering av befintlig busshållplats. Entreprenaden är en del av e ...

2

days left
Procuring entity image

RB2022-0116 - Handledningstjänster 2023

Date for initial dispatch of the notice 3/8/2023
NUTS: Blekinge län
CPV: Utbildningstjänster, Handledning

Handledningstjänster för Region Blekinges hälso- och sjukvårdsförvaltning

2

days left
Procuring entity image

UM2021/34406/MAPU - Procurement: Monitoring Services of the Mozambique Energy for All (MEFA)

Date for initial dispatch of the notice 2/17/2023
NUTS: Stockholms län, Övriga världen
CPV: Konsulttjänster för infrastruktur, Miljötekniska konsulttjänster

UM2021/34406/MAPU Procurement: Monitoring Services of the Mozambique Energy for All (MEFA) Please note that questions or clarification shall be submitted in writing via e-mail to samer.fayadh@gov.se and marked with UM2021/34406/MAPU. The deadline for submitting questions is: 10-03-2023. Respons ...

2

days left
Procuring entity image

KOM-408982 - STAX 32,5 ton, södra omloppet, Harrtäsk, Produktion

Date for initial dispatch of the notice 3/24/2023
NUTS: Sverige, Övre Norrland
CPV: Anläggningsarbeten för järnvägar

STAX 32.5 ton, södra omloppet, Harrträsk. Utskiftning av bankropp.

2

days left
Procuring entity image

KOM-411712 - Byggledare byggnadsverk underhåll Älvsborgsbron i Göteborg

Date for initial dispatch of the notice 3/10/2023
NUTS: Sverige, Västsverige
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Byggledare byggnadsverk för underhåll Älvsborgsbron i Göteborg. Byggledare avseende betong/armeringsarbeten, 3 st varav en junior, byggledare stål/målning junior 1 st , byggledare samordning/dokumentation 1 st och byggledare Infrateknik 1 st

2

days left
Procuring entity image

- Utbyte spill och dagvattenledningar

Date for initial dispatch of the notice 3/23/2023
NUTS: Sverige, Stockholms län
CPV: Anläggningsarbete

Enligt förfrågningsunderlag

2

days left
Procuring entity image

KOM-407635 - Utförande av bärighetsåtgärder, Väg 620 Vindeln - Buberget. #3135

Date for initial dispatch of the notice 3/28/2023
NUTS: Övre Norrland
CPV: Anläggning av huvudvägar och andra vägar

Bärighetshöjande åtgärder längs väg 620 Vindeln-Buberget inom Västerbottens län för att öka bärigheten till BK 4. Åtgärden omfattar även åtgärder på vandringshinder i Bubergsbäcken och Krycklan samt vattenansamling för groddjur i Vindelns kommun.

2

days left
Procuring entity image

SB 2022/629 - Arkitekter Nybyggnad 2022

Date for initial dispatch of the notice 3/8/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, Arkitekttjänster

Upphandling av ramavtal för arkitekter inom nybyggnad.

2

days left
Procuring entity image

643798 - Behandling av grovavfall insamlat i skärgård

Date for initial dispatch of the notice 2/27/2023
CPV: Avfallshantering, Insamling av avfall

Behandling av hushållens grovavfall sker i kommuner vari beställaren ansvarar för insamling och behandling av det kommunala avfallet, idag Österåkers kommun och Vaxholms stad. Leverantören ska erbjuda behandling av följande fraktioner, insamlade i skärgården. • Brännbart grovavfall • Grovavfall ...

2

days left
Procuring entity image

TN 2023/519 - Solkraftsinstallation

Date for initial dispatch of the notice 2/28/2023
NUTS: Skåne län
CPV: Solcellsmoduler, Läggning av solcellsplattor

Objektet avser installation av solkraft för elproduktion (s.k solceller) på tre fastigheter inom Kristianstad kommun. Installation omfattar komplett driftsatta anläggningar i enlighet med de bifogade tekniska rambeskrivningarna.

2

days left
Procuring entity image

KOM-409593 - Inlandsstråket E45 framtagande av bygghandling

Date for initial dispatch of the notice 3/20/2023
NUTS: Sverige, Jämtlands län
CPV: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, Konsulttjänster för vägar, Konsulttjänster för infrastruktur

Framtagande av bygghanling inkl BPU. Viltåtgärder mellan Brunflo-Svenstavik längs E45. Stängsling, förbättring av passager samt passager med viltvaarningssystem.

2

days left
Procuring entity image

2022-231 - Radonarbeten

Date for initial dispatch of the notice 3/3/2023
NUTS: Sverige, Stockholms län
CPV: Reparation och underhåll, Installation (utom programvara), Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Ett tidsbegränsat icke exklusivt ramavtal (även benämnt ”kontrakt”) gällande uppdrag för radonutredning samt åtgärder. Leverantören ska arbeta med utredning av radon, förslå åtgärder och efter överenskommelse med beställaren byggleda och utföra entreprenad av radonsanering.

2

days left
Procuring entity image

DU 427/22 - Livsmedelsanalyser

Date for initial dispatch of the notice 3/21/2023
NUTS: Skåne län
CPV: Laboratorietjänster

Direktupphandling av analystjänster avseende livsmedel och dricksvatten. Syftet med förfrågan är att säkerställa att laboratoriet inom utsatt tid ska leverera kvalitetssäkrade analysresultat, som därefter kan användas som pålitliga beslutsunderlag.

2

days left
Procuring entity image

13493 - Orkestertransport

Date for initial dispatch of the notice 3/1/2023
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Motorfordon för godstransport, Musikinstrument

Gävle Kommun upphandlar orkesterstransport till Gävle Konserthus.

2

days left
Procuring entity image

2023-501 - Anläggning av fjärrvärmekulvertar

Date for initial dispatch of the notice 3/2/2023
NUTS: Skåne län
CPV: Byggnadsarbeten: fjärrvärmehuvudledningar

Upphandlingen avser ramavtal med successiva avrop efter behov när det gäller anläggning av fjärrvärmekulvertar. Arbetena avser löpande utbyggnad av huvudledningar i gata eller grönområde samt ledningar i villakvarter där omfattningen styrs av de abonnentavtal som träffas under året. Anbud kan lä ...

2

days left
Procuring entity image

KOM-412549 - För utförande av Trumbyte med tillhörande Miljöåtgärder Fisk, Region Mitt, Z-län

Date for initial dispatch of the notice 3/7/2023
NUTS: Sverige, Mellersta Norrland
CPV: Miljömässiga byggnadsförbättringar

För utförande av Trumbyte med tillhörande Miljöåtgärder Fisk, Region Mitt, Z-län

2

days left
Procuring entity image

A522.392/2022 - Upphandling - Batonger

Date for initial dispatch of the notice 3/10/2023
CPV: Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning, Polisutrustning

Direktupphandling Ryttarbatonger

2

days left
Procuring entity image

KS2019/97 - Dagkonferenser Sandvikens kommunkoncern

Date for initial dispatch of the notice 3/31/2019
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Mötes- och konferenstjänster på hotell

3

days left
Procuring entity image

0490/22 - Upphandling av Tunga fordon

Date for initial dispatch of the notice 3/14/2023
NUTS: Västra Götalands län
CPV: Motorfordon, Specialfordon, Tyngre motorfordon, Fordon för avfall

3

days left
Procuring entity image

IKS2023/2 - Livsmedel - Grossist

Date for initial dispatch of the notice 3/20/2023
NUTS: Norra mellansverige, Gävleborgs län
CPV: Köttvaror, Fryst fisk, fiskfiléer och övrig fisk, Frukt, grönsaker och liknande produkter, Matfetter, Mejeriprodukter, Mjölk och grädde, Blandade mejeriprodukter, Spannmålsprodukter, stärkelse och stärkelseprodukter

Sandvikens kommun upphandlar för egen del, samt för Ockelbo kommun och för Hofors kommun, grossist av livsmedel. I sortimentet ingår kolonialvaror, frysta varor etc.

3

days left
Procuring entity image

KOM-407685 - Autio-Anttis, Produktion. #9038

Date for initial dispatch of the notice 3/23/2023
NUTS: Norra sverige
CPV: Anläggningsarbete, Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk

Autio-Anttis

3

days left
Procuring entity image

KLF 2023/115 - Brygga till Junkön

Date for initial dispatch of the notice 3/14/2023
NUTS: Norrbottens län
CPV: Bryggor

Kontraktet avser ny betongbrygga till gästhamnen på ön Junkön i Luleå skärgård.

3

days left
Procuring entity image

- VA-sanering och omgestaltning av gata - Artillerigatan - Gjörloffsgatan, Landskrona

Date for initial dispatch of the notice 3/3/2023
NUTS: Skåne län
CPV: Anläggningsarbete, "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar

Totalentreprenad i samverkan för va-sanering och omgestaltning av gata på Artillerigatan och Gjörloffsgatan ,Landskrona.

3

days left
Procuring entity image

2023-4014 - Inventering av vilda pollinatörer i Stockholms stad

Date for initial dispatch of the notice 2/23/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Tjänster i botaniska och zoologiska trädgårdar samt naturreservat

Miljöförvaltningen söker konsultstöd gällande uppdrag som omfattar inventeringar av svartpälsbin, andra vildbin samt av bastardsvärmare och andra dagfjärilar på utvalda lokaler. Inventeringarna ska genomföras enligt beskriven metodik och resultatet sammanställs i en samlad rapport med tillhörande ka ...

3

days left
Procuring entity image

HMS 2023/10 - Upphandling komfortrullstolar

Date for initial dispatch of the notice 3/2/2023
NUTS: Skåne län
CPV: Hjälpmedel för äldre personer, Hjälpmedel för funktionshindrade personer

Upphandling av komfortrullstolar till Hjälpmedelscentrum i Kristianstad kommun.

3

days left
Procuring entity image

KLF2022/1504 - Pellets

Date for initial dispatch of the notice 3/3/2023
NUTS: Norrbottens län
CPV: Träbränslen, Fastighetsskötsel

Pellets

3

days left
Procuring entity image

KLF 2022/702 - Ramavtal hydraulslangar- och övriga slangar till tunga fordon, ledningskomponenter och mobil slangjour.

Date for initial dispatch of the notice 3/2/2023
NUTS: Norrbottens län
CPV: Beredskapsfordon, Brandfordon, Reservdelar till lastfordon, skåpbilar och bilar, Brandbekämpningsutrustning, Reparation, underhåll och tillhörande tjänster för fordon och liknande utrustning

Upphandling av ramavtal avseende hydraulslangar- och övriga slangar (ex. brandslangar) till tunga fordon, ledningskomponenter och mobil slangjour för att tillgodose Luleå kommuns Räddningstjänst, Stadsbyggnadsförvaltning och Fritidsförvaltnings inköpsbehov.

3

days left
1 / 13