Procuring entity image

KOM-412581 - It-arbetsplatser, tillbehör och produktnära tjänster

Date for initial dispatch of the notice 9/22/2023
NUTS: Sverige
CPV: Datorer och datamateriel, Datorrelaterad utrustning

Kontraktet omfattar it-arbetsplatser, tillbehör och produktnära tjänster. Begreppet it-arbets- platser innefattar stationära och bärbara datorer, pekdatorer (för närvarande Surface), work-stations och tunna klienter. Med produktnära tjänster avses exempelvis, service, support, in-stallation, återta ...

1

days left
Procuring entity image

KOM-412821 - Utförande av utförandeentreprenad Uppsala C Väderskydd

Date for initial dispatch of the notice 9/14/2023
NUTS: Sverige, Östra Sverige, Östra Mellansverige
CPV: Byggnads- och anläggningsarbeten

Utförandeentreprenad gällande väderskydd i Uppsala

1

days left
Procuring entity image

KS/2023:00222 - Tjänst för att förebygga och hantera sjukfrånvaro

Date for initial dispatch of the notice 9/26/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Rådgivning tillhandahållen av sjuksköterskor, Företagshälsovård, Rehabiliteringstjänster

Botkyrka kommun har behov av att upphandla en tjänst för att förebygga och hantera sjukfrånvaro. Tjänsten ska innefatta sjukanmälan via telefon och kontakt med legitimerad sjuksköterska kring sin sjukanmälan samt ett verktyg kopplat till denna tjänst som meddelar närmaste chef och som kan registrera ...

1

days left
Procuring entity image

KOM-413412 - Resurskonsult Byggledare signal BEST

Date for initial dispatch of the notice 8/30/2023
NUTS: Sverige, Västra Götalands län
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning, Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten

Uppdraget avser en (1) resurskonsulttjänst som Byggledare Signal BEST. Kontraktstid 2 år med möjlighet till förlängning 1+1 år.

1

days left
Procuring entity image

Dnr SÖD 2023/343 - Tvättjänst inom avdelningen för äldreomsorg på Södermalms Stadsdelsförvaltning

Date for initial dispatch of the notice 9/7/2023
NUTS: Östra Sverige, Stockholms län, Östra Mellansverige
CPV: Äldreomsorg, Tvätt- och kemtvättstjänster, Tvättinsamling

Uppdraget omfattar hämtning av tvätt hos hushåll, transport till leverantörens tvätteri, sortering, vattentvätt, torkning och vikning samt leverans av färdig tvätt tillbaka till hushållet. Även strykning av kläder ingår. Även akut tvätt ska kunna utföras. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med ...

1

days left
Procuring entity image

SBN2023.272 - Insamling och omhändertagande ÅVS

Date for initial dispatch of the notice 8/29/2023
NUTS: Sverige, Västra Götalands län
CPV: Återvinning av avfall

Ramavtal- Från ÅVS insamling och omhändertagande av returpapper samt insamling och överlämnande till producentansvarsorganisation av producentansvarsmaterial

1

days left
Procuring entity image

KOM-413582 - Delprojektledare inom distrikt Mitt med placering i Borlänge, Dalarnas län

Date for initial dispatch of the notice 8/31/2023
NUTS: Sverige
CPV: Konsulttjänster för projektledning

Avseende delprojektledare inom distrikt Mitt med placering i Borlänge, Dalarnas län

1

days left
Procuring entity image

654/23 - Direktupphandling av handläggare inom LSS som konsult

Date for initial dispatch of the notice 9/12/2023
NUTS: Skåne län
CPV: Socialt arbete, Social omsorg för handikappade

En erfaren, minst 3 års dokumenterad erfarenhet, LSS-handläggare direktupphandlas. Då Myndigheten LSS under kort tid har drabbats av en stor personalomsättning till följd av främst föräldraledighet är den i behov av avlastning av utredning och beslut gällande rätten till insatsen enligt lag (1993:3 ...

1

days left
Procuring entity image

KOM-411036 - E20 Trafikplats Marieberg norra - entreprenad

Date for initial dispatch of the notice 6/19/2023
NUTS: Sverige, Östra Mellansverige
CPV: Anläggningsarbete, Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, Anläggningsarbeten för broar, Byggnation av bro, Byggnation av vägbro

E20 Trafikplats Marieberg norra - entreprenad

2

days left
Procuring entity image

KOM-412197 - Västlänken E06 BEST Del 1 - Entreprenad

Date for initial dispatch of the notice 5/1/2023
NUTS: Sverige, Västra Götalands län
CPV: Anläggningsarbete, Anläggningsarbete för motorvägar, vägar, järnvägar samt start- och landningsbanor, Anläggningsarbete för järnvägar och linbanesystem, Anläggningsarbeten för järnvägar, Arbeten med järnvägssignaler, Spåranläggning, Järnvägsarbeten delvis under jord

Västlänken BEST-upphandling Del 1 Entreprenad

2

days left
Procuring entity image

RB2023-0348 - Kompletterande Andningshjälpmedelsupphandling, portabla syrgaskoncentratorer samt befuktare.

Date for initial dispatch of the notice 9/12/2023
NUTS: Blekinge län
CPV: Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar

Kompletterande upphandling av Andningsbehandlingshjälpmedel. Avser produktområde F G I J från upphandling RB2022 0061. F= Befuktare G= Högflödesbefuktare I= Syrgaskoncentrator portabel J= Syrgaskoncentrator portabel lätt. Samupphandling med region Kronoberg.

2

days left
Procuring entity image

UTBF 2023/426 - Musikutrustning till grund - och gymnasieskolor, Stockholms stad

Date for initial dispatch of the notice 9/25/2023
NUTS: Sverige, Stockholm, Stockholms län
CPV: Musikinstrument och delar till dessa, Musikinstrument, Delar och tillbehör till musikinstrument, Reparation och underhåll av musikinstrument

Ramavtal för Stockholms stads grund - och gymnasieskolor gällande musikutrustning. Avtalet gäller i två (2) år med förlängning 1+1 år.

2

days left
Procuring entity image

A351.113/2023 - Externt rekryteringsstöd Search av chefer och specialister

Date for initial dispatch of the notice 8/26/2023
CPV: Rekryteringstjänster

Uppdraget omfattar search vid rekrytering av bland annat chefer och specialister. Leverantören ska erbjuda en kvalificerad och strukturerad searchprocess.

2

days left
Procuring entity image

KFN 2023/94 - Strålkastare inklusive tillbehör

Date for initial dispatch of the notice 9/4/2023
NUTS: Skåne län
CPV: Strålkastarbelysning

Köp av strålkastare inklusive tillbehör till bl a Teatern och kulturkvarteret i Kristianstads kommun.

2

days left
Procuring entity image

KLF 2023/989 - Brandväggslösning inkl. service, support och underhåll

Date for initial dispatch of the notice 9/7/2023
NUTS: Sverige, Norra sverige, Norrbottens län
CPV: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

Upphandlingen avser Luleå kommuns behov av en brandväggslösning inkl service, support och underhåll.

2

days left
Procuring entity image

A372.129/2023 - Batons for the Swedish mounted Police

Date for initial dispatch of the notice 9/1/2023
CPV: Väskor, sadelvaror, säckar och påsar

The agreement includes the provision of eighty-eight (88) riding batons with two different lengths for the mounted police officers, ie. sixty-five (65) in the length of hundred-ten (110) cm and twenty-three (23) in the length of ninety (90) cm.

2

days left
Procuring entity image

KOM-413153 - Kvalificerad projektingenjör

Date for initial dispatch of the notice 9/4/2023
NUTS: Sverige, Västra Götalands län
CPV: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

Upphandling av resurskonsult i form av Kvalificerad projektingenjör till avdelning Västlänken. Uppdraget blir inledningsvis att stödja projekt Olskroken. Arbete inom övriga projekt inom avdelningen Västlänken kan dock förekomma.

2

days left
Procuring entity image

KOM-413577 - Teknisk specialist signalteknik. Två (2) konsulter

Date for initial dispatch of the notice 9/3/2023
NUTS: Sverige
CPV: Järnvägsingenjörstjänster

Trafikverket är i behov av två (2) konsulter inom signalteknik som ska verka som beställarstöd och medverka i funktionsutredningar, järnvägsutredning, järnvägsplan, system- och bygghandling samt byggnation fram till för-valtningshandling.

2

days left
Procuring entity image

13762 - Julbord till Söderhamns kommun och bolag

Date for initial dispatch of the notice 8/29/2023
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Restaurang- och serveringstjänster

Söderhamns kommun upphandlar julbord och jultallrik för anställda inom Söderhamns kommun, Söderhamn Nära AB och Söderhamn Elnät AB med totalt cirka 3 300 anställda.

2

days left
Procuring entity image

VOF 628/23 - Kylda måltidskomponenter till vårdboenden

Date for initial dispatch of the notice 9/12/2023
NUTS: Skåne län
CPV: Måltidsservering, Matberedning, Tillagning av måltider, Måltidsleveranser

Leverans av ca. 320 portioner mat/dygn till två nya vårdboenden i Helsingborg. Måltiderna ska vara färdiglagade, kylda/frysta och kunna värmas på plats av omvårdnadspersonal. Staden vill kunna påverka menyns innehåll och har krav på konsistensanpassade måltider.

2

days left
Procuring entity image

SB 2023/568 - Garagerenovering Kvarndammen 7

Date for initial dispatch of the notice 9/22/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Betongarbeten, Renovering av byggnader, Reparation och renovering, Renoveringsarbeten

Kv. Kvarndammen 7 består av ett garage, en miljöstuga och markyta. Garaget är byggt i tre plan varav det översta är under bar himmel. Ytterväggarna av mellanplanet och nedersta planet är delvis eller helt motfyllda. Byggnaden uppfördes början av 1970-talet. ...

2

days left
Procuring entity image

23FMVU9381 - Sport Shooting Ammunition

Date for initial dispatch of the notice 6/9/2023
NUTS: Sverige
CPV: Ammunition

The Swedish Armed Forces is engaged in various sports shooting competitions world wide where there now is a need for procuring sports shooting ammunition for training and competitive purposes. The procurement is divided into four (4) tender areas: 1. .22 LR ammunition 2. .32 ammunition 3. 6mm an ...

3

days left
Procuring entity image

KOM-411907 - Utförandeentreprenad Spår- och växelbyte etapp 3 Stationsåtgärde Stockholm C

Date for initial dispatch of the notice 9/14/2023
NUTS: Sverige
CPV: Anläggningsarbeten för järnvägar

Spår och växelbyte etapp 3 Stationsåtgärder Stockholm C

3

days left
Procuring entity image

UPH 2023-09 - Teknikhuset ÄBC Hagfors - Nybyggnation av skola

Date for initial dispatch of the notice 9/13/2023
NUTS: Sverige, Värmlands län
CPV: Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader, Byggnation av högstadie- och gymnasieskola

Upphandlingen avser nybyggnation av skola, s.k "Teknikhuset" vid Älvstrandens bildningscenter. Entreprenaden omfattar projektering, inklusive energiberäkning, konstruktionshandlingar för startbesked, och uppförande av bygg-, mark- och installationsanläggningar samt samordning av projektering och ...

3

days left
Procuring entity image

KOM-409788 - För utförande av reparationer av huvud- och tvärbalkar bro 8-200-1 Ölandsbron i Kalmar län

Date for initial dispatch of the notice 9/21/2023
NUTS: Sverige, Södra Sverige
CPV: Reparation och underhåll av anläggningar

Ölandsbron Reparation huvud- och tvärbalkar etapp 1

3

days left
Procuring entity image

KLF 2023/748 - Tolktjänster

Date for initial dispatch of the notice 9/21/2023
NUTS: Norrbottens län
CPV: Tolktjänster

Upphandlingen avser kommunens behov av tolktjänster, distanstolk.

3

days left
Procuring entity image

MIC 2023/437 - Ålderdomshemmet 7, Vattenpasset 16, Svalrocken 17 - Utbyte luftbehandlingsaggregat

Date for initial dispatch of the notice 9/12/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Ombyggnadsarbete, Installation av ventilation, Installation av styr- och reglersystem

Ålderdomshemmet 7 (Huvuddel 1) Huvuddel 1 omfattar bl.a. demontering av befintliga luftbehandlingsaggregat, installation av nya luftbehandlingsaggregat och återställning. Vattenpasset 16 (Huvuddel 2) Huvuddel 2 omfattar bl.a. demontering av befintliga luftbehandlingsaggregat, installation av ...

3

days left
Procuring entity image

A323.274/2023-939 - Presentkort julgåva 2023

Date for initial dispatch of the notice 8/31/2023
CPV: Presenter och priser

Leverans av fysiska presentkort som julgåva till Polismyndighetens anställda.

3

days left
Procuring entity image

UH-23-38787 - Analystjänster

Date for initial dispatch of the notice 9/3/2023
NUTS: Uppsala län
CPV: Analystjänster

Upphandlingen omfattar analystjänster för Håbo kommun.

3

days left
Procuring entity image

UH2023-23 - PR2023-9 Insamling av förpackningar från Återvinningsstationer

Date for initial dispatch of the notice 9/20/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Avfallstjänster, Avfallshantering, Avfallstransport, Hantering av ofarligt avfall

Beställaren, SÖRAB bjuder in anbudsgivare på nytt att lämna anbud avseende insamling och transport av förpackningar av papper, plast, metall och glas från Återvinningstationer (ÅVS/LIP) från SÖRAB-regionen (kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby ...

3

days left
Procuring entity image

MIC 2023/427 - Ramavtal konsulttjänster, Fastighetsvärdering

Date for initial dispatch of the notice 8/31/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Köp och försäljning av fastigheter, Utvärderingskonsulttjänster, Hjälp mig välja CPV-kod

Detta ramavtal omfattar fastighetsvärdering, vilket innebär att dels årligen granska bolagets internvärdering samt redovisa en egen marknadsvärdesbedömning och analysera och lämna en slutsats i form av värdeutlåtande inför årsbokslutet med värdetidpunkt 31 december, en så kallad Fastighetsbeståndsvä ...

3

days left
Procuring entity image

SU-484-0020-23 - Upphandling av en flytbrygga för atmosfäriskt laboratorium

Date for initial dispatch of the notice 9/3/2023
NUTS: Stockholm
CPV: Flytande eller sänkbara borr- eller produktionsplattformar

En flytbrygga för atmosfäriskt laboratorium

3

days left
Procuring entity image

KOM-413708 - Validator för projekt Hektor och projekt Alex

Date for initial dispatch of the notice 9/15/2023
NUTS: Sverige
CPV: Järnvägsingenjörstjänster

Validator avseende projekt Hektor samt ALEX.

3

days left
Procuring entity image

186/2023 - Utredning av möjligheterna att etablera en Handelshögskola i Helsingborg

Date for initial dispatch of the notice 9/13/2023
NUTS: Skåne län
CPV: Företags- och organisationsrådgivning

Helsingborg har en viktig nationell position som handels- och logistiknav, som också stärker stadens samlade näringsliv. För att tillvarata detta arbetar man med att möta näringslivets efterfrågan på kompetensförsörjning genom att samarbeta brett med olika aktörer. Med bakgrund i denna ambition upph ...

4

days left
Procuring entity image

IKH2023_13 - Ekonomisystem som molntjänst åt Hoforshus AB

Date for initial dispatch of the notice 9/1/2023
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Ekonomiska informationssystem, Tillhandahållande av programvara

Hoforshus AB upphandlar ett nytt ekonomisystem som molntjänst.

5

days left
Procuring entity image

SU FV-2.2.2-2712-20 - Electronics and optics components

Date for initial dispatch of the notice 8/11/2023
NUTS: Stockholms län
CPV: Elektroniska, elektromekaniska och elektrotekniska varor, Elektroniska komponenter, Fiberoptiska material, Fiberoptiska kopplingar, Optiska fiberkablar, Optiska instrument, Polariserande material, Optiska filter, Optiska specialinstrument

Electronics and optics components The scope of the procurement is encompassed by the following tender areas: Electronic instrumentation Electronic Components Optical elements Optomechanics Optoelectronics Optical accessories

5

days left
Procuring entity image

2023/105 - Besiktningar

Date for initial dispatch of the notice 9/2/2023
NUTS: Sverige, Stockholms län
CPV: Teknisk besiktning och provning, Bilbesiktning

Besiktningar

5

days left
Procuring entity image

FK 2023/025896 - Profilprodukter

Date for initial dispatch of the notice 9/14/2023
NUTS: Sverige
CPV: Reklamtrycksaker, varukataloger och manualer, Reklammaterial, Informations- och marknadsföringsprodukter, Reklam och marknadsföring

Upphandlingen omfattar profilprodukter, profilkläder och giveaways till Försäkringskassan för internt och externt bruk där priset per styck ska inkludera tryck.

5

days left
Procuring entity image

- Rivningar stenbrovägen 30 (Ramlösa 7:1)

Date for initial dispatch of the notice 9/8/2023
NUTS: Skåne län
CPV: Rivning av byggnader och schaktning

Rivningsarbeten av fastigheter belägna på tomten Ramlösa 7:1

5

days left
Procuring entity image

KOM-413423 - Kompetenskonsult Specialiststöd CSM-RA

Date for initial dispatch of the notice 9/8/2023
NUTS: Sverige, Västra Götalands län
CPV: Övervakning och kontroll, IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd, Andra samhälleliga och personliga tjänster

Kompetenskonsult avseende Specialiststöd CSM-RA med en konraktstid på 2 år med möjlighet till option på 1+1 år. 50 % beläggningsgrad.

5

days left
1 / 12