Procuring entity image

KSTFU/2021:224 - Fyrklövern - Etapp 2 Finplanering

Date for initial dispatch of the notice 10/25/2021
NUTS: Stockholm, Östra Sverige, Sverige, Stockholms län
CPV: Grundläggning av motorvägar, vägar, gator och gångvägar, Markanläggning, Markanläggning för lekplats, Anläggningsarbeten för cykelvägar, Anläggningsarbeten för gångbanor, Anläggning av huvudvägar och andra vägar, Dränerings- och markanläggningar, Anläggningsarbete, Anläggningsarbeten för gångvägar

Upplands Väsby kommun har tagit beslutet att förtäta centrala Upplands Väsby med omkring 2 000 nya bostäder i projektet Fyrklövern. Arbetet med att bygga ut den kommunala infrastrukturen startade försommaren 2016 och byggstarten av de första bostäderna skedde hösten 2017. Objektet avser finplaneri ...

1

days left
Procuring entity image

21INK039 - Handledning av personal

Date for initial dispatch of the notice 12/16/2021
NUTS: Sverige, Norrbottens län
CPV: Handledning, Vägledning och rådgivning

1

days left
Procuring entity image

2021-527 - Ramavtal – projektering, projekteringsledning, projektledning och byggledning av konstgräsplaner samt idrottsplatser för utomhusidrott

Date for initial dispatch of the notice 12/16/2021
NUTS: Sverige, Stockholms län
CPV: Bygg- och anläggningsarbeten: idrottsanläggningar, Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, Byggkonsulttjänster, Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten, Byggteknisk ledning, Byggteknisk projektledning, Konsulttjänster för projektledning

Upphandling av ramavtal omfattande konsultuppdrag avseende konstgräsplaner samt ytor för utomhusidrott och ispister, och omfattar följande delar: • projektering, • projekteringsledning, • projektledning, • byggledning. I uppdragen ingår konsultuppdrag för såväl nyproduktion som omläggning a ...

1

days left
Procuring entity image

UH2021-28 - Förbränning av restavfall/eftersorterat restavfallsbränsle

Date for initial dispatch of the notice 12/22/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Avfallsförbränning

Upphandlingen avser förbränning av restavfall - eftersorterat restavfallsbränsle, insamlat av SÖRAB från våra ägarkommuners invånare och verksamheter. Restavfallet omlastas på SÖRABs anläggningar.

1

days left
Procuring entity image

UH2021-30 - Plockanalys

Date for initial dispatch of the notice 11/22/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Avfallsanalys, Avfallstjänster

Plockanalys för utvärdering av avfallsplan samt möjlighet till avrop av övriga plockanalyser.

1

days left
Procuring entity image

KOM-408448 - För utförande av Värmbeläggning region mitt (W, X, Y, och Z-län)

Date for initial dispatch of the notice 12/17/2021
NUTS: Sverige, Dalarnas län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län
CPV: Vägbeläggningsarbeten

För utförande av Värmbeläggning region mitt (W, X, Y, och Z-län)

1

days left
Procuring entity image

AMF 2021/765 - Feriejobb under skollov

Date for initial dispatch of the notice 12/6/2021
NUTS: Stockholm, Stockholms län
CPV: Andra samhälleliga och personliga tjänster, Samhällsförbättringar och stödtjänster till befolkningen

Upphandlingen omfattar samordning, planering och rekrytering av kompletterande feriejobbsplaceringar för ungdomar mellan 16 - 19 år under skollov.

1

days left
Procuring entity image

2021-00440 - Utförandeentreprenad Förskola Tenö1

Date for initial dispatch of the notice 11/26/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Bygg- och anläggningsarbeten: förskolebyggnader, Hjälp mig välja CPV-kod

1

days left
Procuring entity image

KOM-408759 - Upprättande av FFU för Utförandeentreprenad avseende Utbyte av 9 st rörbroar inom AC-län.

Date for initial dispatch of the notice 12/17/2021
NUTS: Sverige, Norra sverige, Övre Norrland, Västerbottens län
CPV: Byggnation av bro, Byggnation av vägbro, Konsulttjänster för vägar

Projektering avseende: Upprättande av FFU för Utförandeentreprenad avseende Utbyte av 9 st rörbroar i AC-län enligt FFU. Genomförande år: 2022

1

days left
Procuring entity image

UH 2021/85 - Lokalvårdsprodukter

Date for initial dispatch of the notice 12/15/2021
NUTS: Uppsala län
CPV: Kvastar och borstar och andra artiklar för hushållsändamål, Dammtrasor, Disktrasor, Rengöringsmedel

Lokalvårdsprodukter

1

days left
Procuring entity image

21INK074 - Christinaskolan tillbyggnad

Date for initial dispatch of the notice 12/21/2021
NUTS: Norrbottens län
CPV: Rivning av byggnader och schaktning, Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader

Piteå Kommun, Fastighets- och Servicekontoret utför rivning av befintlig vaktmästarbyggnad och uppförande av en ny skolbyggnad i tre våningar som ansluts till befintlig byggnad Christinaskolan. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt. Frågor i upphandlingen kommer int ...

1

days left
Procuring entity image

KOM-408409 - Underhållsbeläggning Region Syd Tank FH GK DSS

Date for initial dispatch of the notice 12/1/2021
NUTS: Sverige, Södra Sverige
CPV: Vägbeläggningsarbeten

Underhållsbeläggning enligt nationell plan

1

days left
Procuring entity image

KOM-408882 - Resurskonsult Kontraktingenjör Mark Västlänken

Date for initial dispatch of the notice 12/6/2021
NUTS: Sverige, Västra Götalands län
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, Järnvägsingenjörstjänster

Uppdraget avser en (1) konsulttjänst som Kontraktsingenjör för Korsvägen i projektet Västlänken och Olskroken planskildhet i Göteborg, Västra Göralands Län.

1

days left
Procuring entity image

KS 2021/1424 - Byggvaror

Date for initial dispatch of the notice 12/30/2021
NUTS: Skåne län
CPV: Diverse byggmaterial, Diverse byggmaterial av trä, Diverse annat byggmaterial

Ramavtal avseende byggvaror till Kristianstads kommun.

1

days left
Procuring entity image

2021/678 - Ramavtal för mindre byggarbeten SB

Date for initial dispatch of the notice 12/21/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Anläggningsarbete

Ramavtalet avser avrop av byggarbeten som kan kostnadsuppskattas upp till femtiotusen (50 000) SEK. Byggarbeten omfattar mindre reparationer och felavhjälpande i främst invändiga utrymmen i form av lägenheter men även i allmänna utrymmen och lokaler samt utomhusarbeten. De mest förekommande ar ...

1

days left
Procuring entity image

KOM-407890 - För utförande av underhållsåtgärder järnvägstunnlar Stockholm 2022-2024

Date for initial dispatch of the notice 12/13/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, Anläggningsarbeten för tunnlar, Tunneldrift

Underhållsåtgärder sthlm järnvägstunnlar 2022-2024.

1

days left
Procuring entity image

KS 2021/1442 - Medarbetarundersökningar 2022

Date for initial dispatch of the notice 12/10/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Marknadsundersökningar, Undersökningar, Utformning av undersökningar, Genomförande av undersökningar, Undersökningsanalys, Opinionsundersökningar

Staden genomför årligen en medarbetarundersökning till stadens ungefär 40 000 medarbetare vid ungefär 4 000 olika enheter. Syftet med upphandlingen är att anlita utomstående kompetens för genomförande av dessa undersökningar. Tjänsten omfattar att för beställarens räkning tillhandahålla hela process ...

1

days left
Procuring entity image

KS 2021/1441 - Undersökningstjänster 2022

Date for initial dispatch of the notice 12/10/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Genomförbarhetsstudie, Undersökning av kundtillfredställelse, Kundundersökningar, Sociala undersökningar, Marknadstestning, Undersökningsanalys, Resultatuppföljning, Utformning av undersökningar, Undersökningar, Marknadsundersökningar, "Marknadsundersökningar och ekonomiska undersökningar; opinionsundersökningar och statistik", Genomförande av undersökningar

Syftet med upphandlingen är att ge deltagande nämnder och bolag inom staden möjlighet att anlita utomstående kompetens för genomförande av olika enkätundersökningar till exempel brukar-, kund- och medborgarundersökningar. Deltagande nämnder och bolag har även behov av kvalitativa undersökningar i fo ...

1

days left
Procuring entity image

KS2021-2062 - Vägmärken m m

Date for initial dispatch of the notice 12/9/2021
NUTS: Västra Götalands län
CPV: Vägutrustning, Vägtillbehör, Vägskyltar

Upphandlingen omfattar vägmärken, avstängningsmaterial, stolpar, fundament mm.

1

days left
Procuring entity image

KYF 2021/1460 - Driftentreprenad Strandkyrkogården

Date for initial dispatch of the notice 12/10/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Trädgårdstjänster, Plantering och skötsel av grönområden, Skötsel av trädgårdar och parker, Ogräsröjning, Parkskötsel, Markskötsel, Snöröjning

Denna upphandling omfattar gräsklippning, putsning, underhåll av vägar och kommunikationsytor samt vinterväghållning på Strandkyrkogården i Stockholm.

1

days left
Procuring entity image

12115 - Terminalglasögon 2021

Date for initial dispatch of the notice 1/10/2022
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Glasögon, Bågar och skalmar till glasögon, Glasögonglas, Optikertjänster

Inköpssamverkan Mitt upphandlar genom Ljusdals Kommun tjänst och varor enligt reglerna för arbete vid bildskärm (AFS 1998:5)

1

days left
Procuring entity image

KLF 2021/1415 - Konsultuppdrag - Kostnad per brukare

Date for initial dispatch of the notice 12/9/2021
NUTS: Sverige, Norrbottens län
CPV: Konsulttjänster för dataanalys, Konsulttjänster för upphandling

Konsultuppdraget består av att genomlysa Socialförvaltningens kostnader för Individ- och Familjeomsorgen per verksamhet, ansvar och brukare (kostnad per brukare) efter avslutat år och jämföra mot andra jämförbara kommuner. Arbetet görs i samarbete med ekonomer och chefer på förvaltningen i framtagan ...

1

days left
Procuring entity image

Dnr: 2020-00449 - Ramavtal Elinstallationer ROT 2021

Date for initial dispatch of the notice 1/10/2022
NUTS: Stockholms län
CPV: Anläggningsarbete, Installation av elektriska ledningar och armatur

Upphandlingen avser ramavtal för Elinstallationer ROT och omfattar samtliga typer av elinstallationsarbeten som kan förekomma i B:s byggnader. Arbeten kan utföras som entreprenader eller bestå av enklare elarbeten eller servicearbeten i form av t.ex. åtgärder efter elrevisionsbesiktningar.

1

days left
Procuring entity image

T2021-03316 - Projekteringsledare Sergelstorg

Date for initial dispatch of the notice 12/16/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster

Verka som projekteringsledare i projekt Sergelstorg.

1

days left
Procuring entity image

KOM-408450 - Konsultupphandling för förvaltning av IT-Stödet PROVA

Date for initial dispatch of the notice 12/16/2021
NUTS: Sverige
CPV: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd, Offentlig förvaltning, försvar och socialförsäkringstjänster

Konsultupphandling för förvaltning av IT-Stödet PROVA, versionhantering (Programversionshantering väganläggningen). Trafikverket avser att upphandla: • Kvalitet- och datasamordnare (två resurser). • Förvaltare (en resurs).

1

days left
Procuring entity image

2021/679 - Golvbeläggningsarbeten

Date for initial dispatch of the notice 12/14/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: "Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)", Byggnadsmaterial, Golvplattor, Golvbeläggningar, Anläggningsarbete

Ramavtalet avser golvbeläggningsarbeten, främst i fastigheter med kvarvarande hyresgäster. Avrop från detta ramavtal avser golvarbeten för enstaka rum, lägenheter eller mindre lokaler.

1

days left
Procuring entity image

KOM-409226 - Projektledare NUVA, region Nord

Date for initial dispatch of the notice 1/10/2022
NUTS: Sverige, Övre Norrland
CPV: Byggteknisk projektledning, Konsulttjänster för projektledning

1

days left
Procuring entity image

KOM-409223 - Projektledare NUVA region MItt

Date for initial dispatch of the notice 1/10/2022
NUTS: Sverige, Dalarnas län, Gävleborgs län, Mellersta Norrland
CPV: Byggteknisk projektledning, Konsulttjänster för projektledning

1

days left
Procuring entity image

KOM-409225 - Projektledare NUVA, region Syd

Date for initial dispatch of the notice 1/10/2022
NUTS: Sverige, Sydsverige, Skåne län
CPV: Byggteknisk projektledning, Konsulttjänster för projektledning

1

days left
Procuring entity image

2021:00423 - Kontrollansvarig KA enligt PBL nivå K

Date for initial dispatch of the notice 11/25/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster, Ingenjörstjänster, Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, Byggnadsteknisk rådgivning, Byggnadsinspektion, Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning, Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten

Upphandlingen omfattar tekniska konsulttjänster till fastighet - Kontrollansvarig KA enligt PBL nivå K

2

days left
Procuring entity image

12225 - Värme- och kylisoleringsarbeten för Gävle Energi AB och Gävle Kraftvärme AB

Date for initial dispatch of the notice 12/1/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Isoleringsarbeten, Värmeisoleringsarbeten

Syfte med upphandlingen är att få till stånd ett ramavtal för värme- och kylisoleringsarbeten.

2

days left
Procuring entity image

KOM-408275 - För utförande av underhållsåtgärder vägtunnlar Stockholm

Date for initial dispatch of the notice 12/6/2021
NUTS: Sverige, Stockholms län
CPV: Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar

Underhållsåtgärder i flertalet vägtunnlar runt om i Stockholmsområdet

2

days left
Procuring entity image

KS 2021/1522 - Utbildningsledare - hbtq-kompetent och normkritiskt bemötande

Date for initial dispatch of the notice 12/9/2021
NUTS: Stockholm, Stockholms län
CPV: Undervisning och utbildning, Utbildningstjänster, Personalutbildning

Upphandlingen avser att tillhandahålla utbildningsledare till Stockholms stads egna utbildningsprogram för ett hbtq- kompetent och normkritiskt bemötande. Utbildningsprogrammet riktar sig till verksamheter och arbetsgrupper inom stadens samtliga verksamheter. Utbildningsledaren ska leda och ta an ...

2

days left
Procuring entity image

KOM-408851 - För utförande av beläggningsarbeten varmt DK 2022-2023

Date for initial dispatch of the notice 1/3/2022
NUTS: Sverige, Västsverige
CPV: Underhåll av allmänna vägar, Vägbeläggningsarbeten

För utförande av beläggningsarbeten varmt DK 2022-2023, distrikt Väst

2

days left
Procuring entity image

SBN 2021/839 - Ramavtal svetsarbeten 2022

Date for initial dispatch of the notice 12/8/2021
NUTS: Sverige, Norra sverige, Övre Norrland, Norrbottens län
CPV: Svetstillbehör, Svetsmaterial, Svetsning

Bodens Kommun inbjuder er här med att lämna anbud på ramavtal för licenssvetsning på Boden kommuns vattenverk och avloppsreningsverk och dess tillhörande anläggningar och system. Men även Bodens kommuns övriga förvaltningar ska kunna avropa vid behov från ramavtalet. Upphandlingen avser tekniko ...

2

days left
Procuring entity image

SBN 2021/771 - Tekniska konsulter 2021 - Byggledare Mark och Anläggning

Date for initial dispatch of the notice 1/4/2022
NUTS: Norrbottens län
CPV: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, Konsulttjänster för vägar, Konsulttjänster för infrastruktur, Byggkonsulttjänster, Rådgivning i samband med byggnadsteknik, Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning, Konsulttjänster inom VA, Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten

Konsultuppdraget avser tekniska konsulter inom Byggledning Mark och Anläggning. Syftet med denna upphandling är att täcka beställarens behov av tekniska konsulter inom konsultområdet Byggledare Mark och Anläggning. Uppdrag som kan komma att avropas från tecknat ramavtal kan t.ex. avse byggledning ...

2

days left
Procuring entity image

KOM-408926 - Beläggning halvvarm och vägmarkering väg 893 Ålund- länsgränsen 2022 AC-län

Date for initial dispatch of the notice 12/20/2021
NUTS: Sverige, Västerbottens län
CPV: Vägarbeten, Vägmarkeringsarbeten, Vägbeläggningsarbeten, Nybeläggning av körbana, Ytbeläggningsarbete, Nybeläggning

2

days left
Procuring entity image

KOM-408929 - Beläggning halvvarm och vägmarkering väg 842 Norsjö-Bjurträsk 2022 AC-län

Date for initial dispatch of the notice 12/15/2021
NUTS: Sverige, Västerbottens län
CPV: Vägarbeten, Vägmarkeringsarbeten, Vägbeläggningsarbeten, Nybeläggning av körbana, Ytbeläggningsarbete, Nybeläggning

2

days left
Procuring entity image

12423 - Teknikansvarig VVS

Date for initial dispatch of the notice 12/16/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, Konsulttjänster inom VA

Denna upphandling avser en Teknikansvarig VVS för projekten ”Nytt Reningsverk i Gävle” och ”Vattenförsörjning Mon”. Funktionen ska tillhandahålla stöd och samordna i VVS-tekniska frågor i projekten.

3

days left
Procuring entity image

11412 - Ramavtal underhåll väderskydd vid busshållplatser i Gävle kommun

Date for initial dispatch of the notice 11/23/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Cyklar, Reparation, underhåll och tillhörande tjänster avseende vägar och annan utrustning, Diverse reparationer och underhåll

Gävle Kommun upphandlar underhåll väderskydd vid busshållplatser i Gävle kommun Nuvarande avtal går ut 2022-04-14

3

days left
1 / 13