Procuring entity image

KOM-410842 - Knislinge-Hjärsås, GC-väg

Date for initial dispatch of the notice 12/7/2022
NUTS: Sverige, Södra Sverige
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster, Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster, Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning, Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, Byggtekniska konstruktionstjänster, Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten

Vägplan, förfrågningsunderlag, BPU.

1

days left
Procuring entity image

KOM-410032 - Reparation av kantbalkar samt utbyte av tätskikt och övergångskonstruktioner vid Tpl Nyboda, Essingeleden, Stockholms län

Date for initial dispatch of the notice 11/30/2022
NUTS: Sverige, Östra Mellansverige
CPV: Bro, Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar

Projektet omfattar reparation av kantbalkar, utbyte av övergångskonstruktioner och tätskikt på broarna 2-2030-10, 11 och 12 vid Tpl Nyboda, Essingeleden.

1

days left
Procuring entity image

21FMV8419 - Ramavtal Klimat- och värmeaggregat

Date for initial dispatch of the notice 11/8/2022
NUTS: Sverige
CPV: Värmeväxlare, luftkonditionerings- och kylutrustning samt filtreringsapparater

Ramavtalet omfattar anskaffning av klimat- och värmeaggregat. Försvarsmakten använder klimat-/värmeaggregat till sina tält och containrar för att kyla och värma beroende på situation. Aggregaten ska vara mobila samt monterbara i containrar. Ramavtalets omfattning kräver att leverantören ska kunna ...

1

days left
Procuring entity image

22AV43 - Mottagning och behandling av fraktionen gips

Date for initial dispatch of the notice 11/8/2022
NUTS: Stockholms län
CPV: Avfallshantering, Återvinning av avfall

Mottagning, materialåtervinning och behandling av fraktionen gips. Ett viktigt mål med upphandlingen är att sträva mot ökad materialåtervinning och på så sätt minska mängden avfall som går till förbränning och deponering.

1

days left
Procuring entity image

22AV56 - Returtjänst ”hämta hemma”

Date for initial dispatch of the notice 11/8/2022
NUTS: Stockholms län
CPV: Insamling av avfall, Avfallstransport

Upphandlingen omfattar insamling av avfall som klassificeras som kommunalt avfall och som är skrymmande eller på annat sätt inte passar i kärl- och säckavfallet (dvs. vanliga soppåsen och utsorterat matavfall). Denna tjänst avser endast hämtning hemma i bostaden hos privatpersoner. Koncessionsinneh ...

1

days left
Procuring entity image

22AV45 - Mottagning och behandling av fraktionerna betong/tegel och jord/sten från Återvinningscentraler, delområdena Norr och Söder

Date for initial dispatch of the notice 11/9/2022
NUTS: Stockholms län
CPV: Avfallshantering, Återvinning av avfall

Mottagning och behandling av fraktionerna: Fraktionen betong och tegel består av: • Betongplattor • Tegel • Samt annat liknande material Fraktionen jord och sten består av: • Sand • Jord • Grus • Samt annat liknande material

1

days left
Procuring entity image

2021/423 - Ramavtal Kärltvätt

Date for initial dispatch of the notice 11/30/2022
NUTS: Sverige, Stockholms län
CPV: Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster

Ramavtal Kärltvätt

1

days left
Procuring entity image

KOM-411563 - Delprojektledare produktion Mittbanan samt järnvägsprojekt i distrikt Mitt, IVmj

Date for initial dispatch of the notice 11/11/2022
NUTS: Sverige, Gävleborgs län
CPV: Konsulttjänster för projektledning

Delprojektledare produktion Mittbanan samt järnvägsprojekt i distrikt Mitt, IVmj

1

days left
Procuring entity image

KOM-410090 - Förebyggande och avhjälpande underhåll av mekaniska och hydrauliska anläggningar på 12 st öppningsbara broar inom Stockholms län

Date for initial dispatch of the notice 11/18/2022
NUTS: Sverige, Stockholms län
CPV: Reparation och underhåll

Förebyggande och avhjälpande underhåll samt jourberedskap på mekaniska och hydrauliska anläggningar på 11 st öppningsbara vägbroar samt 1 st järnvägsbro som även omfatatr el- och styranläggningar.

1

days left
Procuring entity image

A657.063/2022 - Upphandling Presentkort

Date for initial dispatch of the notice 12/2/2022
CPV: Presenter och priser, Hotell-, restaurang- och detaljhandelstjänster

Upphandling av Presentkort. Genomförs som ett påskyndat förfarande. Sista anbudsdag: 2022-12-09

1

days left
Procuring entity image

13230 - Ombyggnad Arkiv Heden 118 Bollnäs kommun

Date for initial dispatch of the notice 12/6/2022
NUTS: Sverige, Gävleborgs län
CPV: Diverse entreprenader inom särskilda fackområden, Ut- och tillbyggnadsarbeten, Övriga färdigställande byggnadsarbeten, Ombyggnadstjänster

Bollnäs kommun/Teknik-Service och fritidsförvaltningen skall utföra ombyggnad fd Bergvallhallen mm i hus 118 på Heden till nytt kommunarkiv.

3

days left
Procuring entity image

UPVH/2022:13 - APO Tillfällig fabrik

Date for initial dispatch of the notice 11/17/2022
NUTS: Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län
CPV: Uthyrning av maskiner och utrustning för bygg- och anläggningsarbete samt väg- och vattenbyggnad, med maskinskötare

Entreprenaden avser uthyrning av hyresobjekt, tillhandahållande av tjänster och köp av varor. Entreprenaden omfattar installation av provisorisk el och vatten, bygghissar inkl bryggor, stängsel och grindar, invändig och utvändig belysning, div arbetsplatsutrustning, service och felavhjälpande mm. ...

4

days left
Procuring entity image

RB2022-0093 - Undersökningshandskar och förkläden 2023

Date for initial dispatch of the notice 11/14/2022
NUTS: Södra Sverige, Blekinge län
CPV: Handskar, Engångshandskar

Undersökningshandskar i Nitril och Förkläden

4

days left
Procuring entity image

202207 - Skötsel - Snöröjning, Ej tak

Date for initial dispatch of the notice 12/5/2022
NUTS: Norrbottens län
CPV: Snöröjning, Isröjning

Entreprenaden omfattar snöskottning, både maskinell och manuell där så behövs (ej tak), för Lulebo AB:s fastigheter ingående i entreprenaden. Antal och typ av fastigheter redovisas i förfrågningsunderlagets handling 06.4 Objektsbeskrivning. Snöskottning av enskilda utrymmen (så som balkonger, alt ...

4

days left
Procuring entity image

- Drift av restaurang- och caféverksamhet i Subtopia

Date for initial dispatch of the notice 12/1/2022
NUTS: Sverige, Stockholms län
CPV: Hotell-, restaurang- och detaljhandelstjänster, Restaurang- och serveringstjänster, Restaurangserveringstjänster, Måltidsservering, Kafeteriaverksamhet, Catering

Drift av restaurang- och caféverksamhet med catering i Subtopia.

4

days left
Procuring entity image

KS-EKO.2022.486 - Multifunktionprinters, MFP

Date for initial dispatch of the notice 12/6/2022
NUTS: Västra Götalands län
CPV: Skrivare och kurvskrivare

Ale kommun upphandlar multifunktionsskrivare med tillbehör, tjänster och fullserviceavtal.

4

days left
Procuring entity image

BUN 2022/152 - Ny Skolbuss 2022

Date for initial dispatch of the notice 11/15/2022
NUTS: Skåne län
CPV: Bussar

Operationell leasing av ny skolbuss med minst 59 sittplatser

4

days left
Procuring entity image

2022/1268 - Ärendehanteringssystem för gatan och park

Date for initial dispatch of the notice 11/30/2022
NUTS: Norrbottens län
CPV: Automatiska märkningssystem, Planeringssystem, Registersystem, Programvara och informationssystem, IT-tjänster

Luleå kommun efter frågar ett ärendehanteringssystem för gata och park.

4

days left
Procuring entity image

KOM-411551 - Slut-övertagandebesiktning av Bas – underhålls- kontrakt järnväg, Västra Götaland Väst (VGV)

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2022
NUTS: Sverige
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Slut-övertagandebesiktning av Bas–underhållskontrakt järnväg, Västra Götaland Väst (VGV) samt slutbesiktning Bas-underhållskontrakt järnväg Västra Götaland Göteborg (VGG) för bandel 634 samt 625

4

days left
Procuring entity image

KS 2022-736 - Ramavtal Skydds- och Varselkläder 3.0

Date for initial dispatch of the notice 11/14/2022
NUTS: Norra sverige, Norrbottens län
CPV: Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör, Skyddskläder, Ytterkläder, Regnkläder, Klädesplagg, Vattentäta skodon, Gummistövlar, Skyddsskor

Bodens kommun upphandlar ramavtal gällande skydds- och varselkläder, arbetskläder, personlig säkerhetsutrustning, arbets- och skyddsskor samt handskar.

4

days left
Procuring entity image

KS2022/1850 - Isbanemaskin

Date for initial dispatch of the notice 11/8/2022
NUTS: Västra Götalands län
CPV: Sportartiklar och -utrustning, Utrustning för sporter på plan eller bana, Isbanemaskiner

Upphandlingen avser inköp utav en ny isbanemaskin till Sim- och ishallen Oasen i Kungälv.

4

days left
Procuring entity image

HMAB 2022/902 - Tekniskt konsultuppdrag – Utredning och tillståndsansökan-prövningsklass B för Vittsjö reningsverk

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2022
NUTS: Skåne län
CPV: Miljötekniska konsulttjänster

Tekniskt konsultuppdrag – Utredning och tillståndsansökan-prövningsklass B för Vittsjö reningsverk

4

days left
Procuring entity image

KS2022/2305 - Insamling av förpackningsavfall från FNI inom Kungälvs kommun

Date for initial dispatch of the notice 11/24/2022
NUTS: Västra Götalands län
CPV: Avfallstjänster, Avfallshantering, Sophämtning, Insamling av avfall, Pappersinsamling, Avfallstransport, Hantering av ofarligt avfall, Återvinning av avfall

Kungälvs kommun avser teckna kontrakt avseende fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningsavfall från småhus inom Kungälvs kommun. Upphandlingen gäller insamling av ett fyrfackskärl för förpackningsavfall.

4

days left
Procuring entity image

2022-00413-2.3.1 - Licensförsörjning

Date for initial dispatch of the notice 11/14/2022
NUTS: Sverige
CPV: Programvara för licenshantering, Systemtjänster och tekniska konsulttjänster

Statens servicecenter har ett behov av en högkvalitativ leverans via en strategisk licenspartner. Leveransen ska bestå av återförsäljning av licenser för programvaror, underhåll och support, samt rådgivning och sakkunnighet i diverse licensärenden. För att säkerställa behovet har Statens servicec ...

4

days left
Procuring entity image

IKS2022_62 - Partner AV-tjänster och produkter

Date for initial dispatch of the notice 11/14/2022
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Videokonferensutrustning, TV-utrustning och audiovisuell utrustning, Projektorer

Upphandlingen avser AV-tjänster och produkter för Sandvikens kommun.

4

days left
Procuring entity image

13207 - Uppgradering av brännarstyrning på Ersbo hetvattencentral för Gävle Kraftvärme AB

Date for initial dispatch of the notice 11/10/2022
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Utrustning för industriell processtyrning, Reparation och underhåll av värmeverk

Befintliga styrning för oljebrännare för dessa pannor skall bytas. Utrustning på/för brännare som har behov att bytas för att uppnå funktionsduglig anläggning skall bytas/kompletteras i anläggningen.

4

days left
Procuring entity image

FSK 2022/284 - Systemintegrationstjänster för styr- och övervakningssystem, Schneider EBO/Trend IQVision

Date for initial dispatch of the notice 12/5/2022
NUTS: Stockholm
CPV: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd, Systemtjänster och tekniska konsulttjänster, System- och stödtjänster, Programrelaterade tjänster

Ramavtal för systemintegrationstjänster avseende styr- och övervakningssystem till beställarens befintliga fastighetsbestånd. -Delområde 1. överordnat system av fabrikat Schneider EBO -Delområde 2. ÖS av fabrikat Trend IQVision Uppdraget omfattar ca 380 timmar per år per delområde. Omfattninge ...

4

days left
Procuring entity image

13190 - Inköp och distribution av dagligvaror till brukare i Ovanåkers kommun

Date for initial dispatch of the notice 11/15/2022
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Vägtransporter, Hemkörning av varor

Ovanåkers kommun upphandlar inköp och distribution av dagligvaror åt personer/servicemottagare med biståndsbeslut.

4

days left
Procuring entity image

FSK 2022/537 - Ramavtal Konstruktör

Date for initial dispatch of the notice 11/16/2022
NUTS: Stockholms län
CPV: Byggkonsulttjänster, Ingenjörstjänster, Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, Byggnadsteknisk rådgivning, Byggtekniska konstruktionstjänster, Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten

Ramavtal för tekniska konsulter: konstruktörer

4

days left
Procuring entity image

UTBF 2022/634 - Skrotning av uttjänta mobila digitala enheter

Date for initial dispatch of the notice 11/29/2022
NUTS: Stockholm, Stockholms län
CPV: Återvinning av avfall

Skrotning av cirka 6500 digitala enheter. Beställning av tjänst kan ske vid flera tillfällen under avtalstiden.

4

days left
Procuring entity image

KOM-411760 - Förlängning av kontrakt för utförande av basunderhåll av järnvägsanläggningar Luleå-Murjek, Haparandabanan

Date for initial dispatch of the notice 12/5/2022
NUTS: Norrbottens län
CPV: Elinstallationer för järnväg, Arbeten som rör telekommunikationer, Anläggningsarbeten för järnvägar, Arbeten med järnvägssignaler, Spåranläggning

Trafikverket beslutar att genom ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering teckna kontrakt avseende ett extra år på underhållskontraktet för Södra malmbanan, Haparandabanan

4

days left
Procuring entity image

AD 22/00054 - Automatikskåp

Date for initial dispatch of the notice 12/6/2022
NUTS: Skåne län
CPV: Kabeldistributionsskåp, Kopplingsutrustning för placering utomhus, Delar till eldistributions- eller reglerutrustning

Upphandlingen omfattar framtagande av automatikskåp innehållande el-komponenter och PLC-utrustning enligt bifogade handlingar samt ombyggnation och service på befintliga automatikskåp.

5

days left
Procuring entity image

13078 - Skolläkartjänster

Date for initial dispatch of the notice 11/14/2022
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Läkarvård och tillhörande tjänster, Läkarmottagningstjänster

Planerad upphandling av skolläkartjänster för Bollnäs kommun, Ovanåkers kommun, Söderhamns kommun och Hälsinglands utbildnings förbund.

5

days left
Procuring entity image

KS 2022/1349 - Lätt lastbil med påbyggnad Biogas

Date for initial dispatch of the notice 11/15/2022
NUTS: Skåne län
CPV: Motorfordon, Lastbilar med flak

Upphandlingen omfattar 4 st lätta lastbilar med påbyggnad, för fem passagerare. Drivmedel Biogas.

5

days left
Procuring entity image

KOM-411702 - Program ERTMS - Överlämnandekoordinator

Date for initial dispatch of the notice 11/28/2022
NUTS: Sverige
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Program ERTMS - Överlämnandekoordinator

5

days left
Procuring entity image

2022-618 - Grundutbildning ESL, ett självständigt liv

Date for initial dispatch of the notice 11/29/2022
NUTS: Sverige, Stockholms län
CPV: Undervisning och utbildning

Totalt 16 utbildningsdagar med möjlighet till utökat antal dagar, licensierad utbildare krävs.

5

days left
Procuring entity image

UTBF-THG 2022/2 - CNC fräs till Makerspace

Date for initial dispatch of the notice 11/30/2022
NUTS: Stockholms län
CPV: Verkstadsutrustning

Thorildsplans Gymnasium håller på att bygga upp ett sk Makerspace för användning av elever som en del av undervisningen. En viktig del av denna undervisning är tillverkning i olika material utifrån digitalt skissarbete. En CNC-fräs är en fräsbearbetningsmaskin som fungerar med CNC styrning. CNC-styr ...

5

days left
Procuring entity image

KSTFU/2022:155 - Konsulttjänster avseende beläggningsarbeten

Date for initial dispatch of the notice 11/29/2022
NUTS: Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län
CPV: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, Konsulttjänster för transportsystem, Konsulttjänster för vägar, Vägingenjörstjänster, Byggkonsulttjänster, Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning

Upphandlingen omfattar konsulttjänster i samband med beläggningstjänster. Tjänsterna avser upphandling av ett kontrakt med en beläggningsentreprenör. Därutöver avropas tjänsten byggledning i samband med utförande av beläggningsarbeten.

5

days left
Procuring entity image

FSK 2022/426 - Ramavtal för omläggning av konstgräsplaner m.m.

Date for initial dispatch of the notice 11/24/2022
NUTS: Stockholm, Stockholms län
CPV: Konstgräs, Bygg- och anläggningsarbeten: idrottsanläggningar, Anläggande av idrottsmarkeringar, Anläggningsarbete för anläggningar för idrottsplatser, Reparation och underhåll av idrottsanläggningar, Markanläggning, Markanläggning för idrottsplatser

Beställaren har ca 100 konstgräsplaner. Normalt sker omläggning av ca 10 planer per år. Ramavtalet omfattar i huvudsak följande arbeten: • Rengöring och underhåll av konstgräsplan • Omläggning konstgräs. • Byte av sviktpad • Flytt av begagnat konstgräs Huvudparten av ramavtalet kommer att bes ...

6

days left
Procuring entity image

KOM-407905 - Träskholm- Myrheden och Älvsbyn, Spårväxelbyte (Produktion). #5192

Date for initial dispatch of the notice 11/30/2022
NUTS: Norra sverige
CPV: Anläggningsarbete

Produktion

6

days left
1 / 13