Procuring entity image

21MB814 - Grus och krossprodukter 2021

Date for initial dispatch of the notice 5/28/2021
NUTS: Stockholm, Stockholms län
CPV: Grus, sand, krossad sten och ballast

Stockholm Vatten AB avser att upphandla och teckna ramavtal avseende Grus och krossprodukter. Upphandlingen omfattar 2 delområden. Ramavtalet kommer omfatta följande delområden: Delområde 1: Leverans av grus- och krossprodukter till Beställarens fasta anläggningar i Älvsjö och Ulvsunda, Lovö vat ...

1

days left
Procuring entity image

E2021-01629 - Ombyggnation biljetthall, Centrala torget, Stadshagen

Date for initial dispatch of the notice 5/21/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Anläggningsarbete

Arbetena omfattar en del av exploateringen av Stadshagen. För att möjliggöra exploateringen krävs nya hissar, rivning av en ramp, rivning av hiss samt rivning av väggar i allmänt utrymme i tunnelbaneanläggning och nya väggar i allmänt utrymme i tunnelbaneanläggning. Arbetena inkluderar - Jordsc ...

1

days left
Procuring entity image

- Ramavtal Affärskommunikation

Date for initial dispatch of the notice 5/21/2021
NUTS: Norrbottens län
CPV: Diverse trycksaker, Informations- och marknadsföringsprodukter, Managementtjänster avseende reklam, Marknadsföring, Konsulttjänster för marknadsföring

Upphandlingen avser att täcka beställarens behov av affärskommunikation. Investeringar i Norrbotten AB (nedan kallat Invest in Norrbotten) är ett bolag till hundra procent offentligt ägt av Region Norrbotten och kommuner i Norrbotten. Invest in Norrbottens uppdrag är att vara en aktiv regional p ...

1

days left
Procuring entity image

400/2020 - Byggnadsantikvarisk konsult

Date for initial dispatch of the notice 5/18/2021
NUTS: Skåne län
CPV: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, Byggnadsteknisk rådgivning, Byggnadsteknik, Byggnadsmaterialrådgivning, Byggkonsulttjänster, Byggtekniska konsulttjänster och rådgivning

Upphandlingen omfattar ramavtal med successiva avrop utefter behov av byggnadsantikvarisk konsult. För att skapa ett hållbart samhälle behöver vi i tidigt skede uppmärksamma och ta hänsyn till befintliga kulturvärden i både landskapet och i stadsmiljön. Beställaren har behov av konsulter med ant ...

1

days left
Procuring entity image

21INK028 - Löpande ventilations- och byggplåtslageriarbeten 2021

Date for initial dispatch of the notice 5/18/2021
NUTS: Norrbottens län
CPV: Ventilationsutrustning, Plåtslageri, Installation av ventilation

Upphandlingen omfattar ramavtal för löpande ventilations- och byggplåtslageriarbeten, inklusive material. Kommunen avser att teckna avtal med två leverantörer i rangordning. Beslut i upphandlingen tas preliminärt den 16:e augusti.

1

days left
Procuring entity image

11888 - Reserverad upphandling - Fruktkorgar Söderhamn

Date for initial dispatch of the notice 5/18/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Frukt, grönsaker och liknande produkter

Söderhamns kommun utför en reserverad upphandling gällande fruktkorgar för beställare inom Söderhamns kommun samt Faxeholmen AB, Söderhamn Nära AB och Hälsinglands Utbildningsförbunds verksamhet i Söderhamn.

1

days left
Procuring entity image

337/2021 - Direktupphandling avseende visualiseringsbilder av Östra Ramlösa, en stadsdel i Helsingborgs stad

Date for initial dispatch of the notice 5/20/2021
NUTS: Skåne län
CPV: Arkitekttjänster, Arkitektoniska konsulttjänster

Detta uppdrag innebär i huvudsak att ta fram visualiseringsbilder med varierande detaljeringsgrad och olika manér. Exempel på vad som ska visualiseras är stadsmiljö, byggnader och allmän platsmark. Detaljeringsgrad varierar mellan enklare visualiseringar till mer detaljerade fotorealistiska bilder. ...

1

days left
Procuring entity image

2.6/1325/2021 - Konstnärlig gestaltning - Kungsgatan: Regeringsgatans bro

Date for initial dispatch of the notice 5/21/2021
NUTS: Sverige, Stockholms län
CPV: Konstnärligt och litterärt skapande samt tolkningar, Konstverk

Kungsgatan är en central paradgata, mitt i Stockholms innerstad. I samband med en renovering av Kungsgatan utlyser Stockholm konst ett konstnärligt uppdrag: gestaltning av Regeringsgatans brovalv och ställverksfasad över Kungsgatan. Här finns förutsättningar för en konstnär att integrera måleri oc ...

1

days left
Procuring entity image

KOM-405097 - För utförande av busshållplatser i Göteborg Nord – Nordost, Västra Götalands län

Date for initial dispatch of the notice 4/23/2021
NUTS: Sverige
CPV: Anläggningsarbete

Detta projekt omfattar utredning, projektering och byggande av 71 st. busshållplatslägen inom Stenungsund-, Tjörn-, Kungälv-, Lerum-, Alingsås-, Härryda och Lilla Edets kommun. Samtliga busshållplatser finns idag men ska justeras för att tillgänglighetsanpassas och uppfylla kraven enligt VGU(publ 20 ...

1

days left
Procuring entity image

KOM-400446 - Trafiksystem samt Trafikledning väg

Date for initial dispatch of the notice 5/14/2021
NUTS: Sverige
CPV: Ingenjörstjänster

1

days left
Procuring entity image

KOM-405487 - Program ERTMS - Projekteringsstrateg

Date for initial dispatch of the notice 6/7/2021
NUTS: Sverige
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

1

days left
Procuring entity image

TN 2020/2517 - Återvinning och containerservice

Date for initial dispatch of the notice 6/1/2021
NUTS: Skåne län
CPV: Containerhantering, Återvinning av avfall

Återvinning av bl a kontors- och wellpapp, krympfilm samt containerservice till Kristianstads kommuns verksamheter.

2

days left
Procuring entity image

2021-0051 - Utredning/utvärdering, styrning och verksamhetsutveckling

Date for initial dispatch of the notice 5/14/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Konsulttjänster för företagsanalys, Konsulttjänster för projektledning, Konsulttjänster för företagsutveckling, Finansiella konsulttjänster, Utvärderingskonsulttjänster, Utredning

Upphandling av konsulttjänster inom utredning/utvärdering, styrning och verksamhetsutveckling.

2

days left
Procuring entity image

2.3.1/2021/1276 - Inköp av traktorer till idrottsförvaltningen olika idrottsanläggningar

Date for initial dispatch of the notice 5/20/2021
NUTS: Sverige, Stockholms län
CPV: Traktorer, Ledtraktorer

Idrottsförvaltningen är i behov av traktorer till idrottsförvaltningens olika idrottsanläggningar och sport fält enligt upphandlingsdokumentet med bilagor

2

days left
Procuring entity image

KS/2020:411 - Omställningstjänster

Date for initial dispatch of the notice 5/20/2021
NUTS: Stockholm, Stockholms län
CPV: Jobbsökningstjänster, Omflyttning av personal, Personaladministrativa tjänster utom arbetsförmedling och personaluthyrning, Personalutveckling, Yrkesvägledning, Coachning

Upphandlingen syftar till att skaffa professionellt stöd åt förvaltningarna i omställningsprocessen. Målet är en, för alla parter, lyckad omställning där medarbetaren finner vägar till framtida jobb- och sysselsättningsmöjligheter.

2

days left
Procuring entity image

TF 2021/202 - Teknisk konsulttjänst -Arkitekter

Date for initial dispatch of the notice 5/20/2021
NUTS: Sverige, Skåne län
CPV: Arkitekttjänster

2

days left
Procuring entity image

11648 - Platser i arbetsintegrerade sociala företag (ASF)

Date for initial dispatch of the notice 5/31/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Handledning, Tjänster tillhandahållna av sociala medlemsorganisationer, Samhällsförbättringar och stödtjänster till befolkningen, Konsulttjänster med avseende på lika möjligheter

Detta är en reserverad upphandling med reserverat kontrakt åt arbetsintegrerade sociala företag. Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden i Gävle kommun har gett i uppdrag till Sektor Välfärd att genomföra en upphandling med arbetsintegrerade sociala företag i syfte att skapa sysselssättningsplatse ...

2

days left
Procuring entity image

KS2021/0886 - Upphandling avseende hyra av byggställningar 2

Date for initial dispatch of the notice 5/27/2021
NUTS: Västra Götalands län
CPV: Nedmontering av byggnadsställning, Uppförande av byggnadsställning

Upphandlingen avser uppförande, nedtagning och uthyrning av byggställningar, trapptorn, avlastningstorn, ställning för takskydd.

2

days left
Procuring entity image

DU2021-8 - Röjning av skog Hagby Återvinningsanläggning

Date for initial dispatch of the notice 5/28/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Skogsbruk och skogsavverkning

SÖRAB har behov av att vid sin Återvinningsstation Hagby, Täby, röja en vall intill anläggningen som helt och delvis igenväxt med träd och sly. Tjänster som ska utföras är avverkning, transport inom anläggningen och placering för lagring. Option finns också på en utökning av ytan som ska röjas. Ar ...

2

days left
Procuring entity image

BUN 2021/582 - Hjullastare till Wendesgymnasiet - ny eller begagnad

Date for initial dispatch of the notice 6/1/2021
NUTS: Skåne län
CPV: Hjullastare

Hjullastare till Wendesgymnasiet, ny eller begagnad.

2

days left
Procuring entity image

KOM-405146 - E4 FSE212 Teknikbyggnader Skärholmen

Date for initial dispatch of the notice 6/7/2021
NUTS: Sverige
CPV: Anläggningsarbete

Utförande av E4 FSE212 Teknikbyggnader Skärholmen

2

days left
Procuring entity image

11748 - Söderhamns teater - renovering och ombyggnad

Date for initial dispatch of the notice 6/3/2021
NUTS: Norra mellansverige, Gävleborgs län
CPV: Byggnadsinstallationsarbeten, Installation av elektrisk och maskinteknisk utrustning

Översiktlig beskrivning av ombyggnad av Teatern kv. Hasseln Söderhamn - Ombyggnaden av teatern omfattar renovering och kompletteringar av scenrummets befintliga ytskikt. - Nya motoriserade lingångar monteras. - Nytt lyftbord installeras på scenen som når salongen och orkesterdiket. - Ny tek ...

3

days left
Procuring entity image

GSN-2021-01056 - Upphandling av samhällsbetalda persontransporter

Date for initial dispatch of the notice 6/4/2021
NUTS: Uppsala län
CPV: Taxitjänster, Passagerartransport på väg för särskilda ändamål, Icke-reguljär passagerartransport

Upphandling omfattande persontransporter inom den särskilda kollektivtrafiken där resor inom färdtjänst, riksfärdtjänst, dagligverksamhet och skolskjuts ingår.

3

days left
Procuring entity image

11917 - Bostad med särskild service och daglig verksamhet LSS

Date for initial dispatch of the notice 5/19/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Socialvård och tillhörande tjänster, Socialt arbete, Socialvård

Detta avser upphandling gällande bostad med särskild service enligt LSS 9 § punkt 9 samt daglig verksamhet enligt LSS 9 § punkt 10. Avtalet avser drift av bostad med särskild service för vuxna med funktionsnedsättning tillhörande personkrets 1 enligt LSS. Avtalet omfattar sex gruppbostäder med total ...

3

days left
Procuring entity image

ST 2021-114/241 - Biljett- och kassasystem

Date for initial dispatch of the notice 5/20/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Systemtjänster och tekniska konsulttjänster

Biljett- och kassasystem

3

days left
Procuring entity image

LTU-641-2020 - Arbets- och skyddskläder

Date for initial dispatch of the notice 5/17/2021
NUTS: Västerbottens län, Norrbottens län
CPV: Yrkeskläder, särskilda arbetskläder och tillbehör, Tillbehör till arbetskläder, Skyddskläder

Upphandlingen omfattar arbets- och skyddskläder samt skor och handskar för personal inom t ex lokalvård, fastighetsservice, godshantering, arbete på väg och laboratorium.

3

days left
Procuring entity image

2.3.1/2021/1470 - Inköp av olika modeller av gräsklippare till idrottsförvaltningen idrottsanläggningar och sportfält

Date for initial dispatch of the notice 5/24/2021
NUTS: Östra Sverige, Stockholms län
CPV: Gräsklippare eller gräsklippningsmaskiner för parker eller idrottsplatser

Anbud önskas på gräsklippare av olika modeller till idrottsförvaltningens idrottsanläggningar och sportfält enligt upphandlingsdokumenten med bilagor

3

days left
Procuring entity image

SEAB 2021/149 - Yttre renoveringsåtgärder av Järbo Vattentorn

Date for initial dispatch of the notice 5/18/2021
NUTS: Sverige
CPV: Reparation och renovering, Renoveringsarbeten

Yttre renovering av Järbo Vattentorn.

3

days left
Procuring entity image

21MB429 - Service och underhåll av blåsmaskiner, kompressorer och kyltorkar

Date for initial dispatch of the notice 6/7/2021
NUTS: Stockholms län
CPV: Reparation och underhåll av maskiner

Leverantören ska utföra förebyggande, avhjälpande service och underhåll av befintliga Blåsmaskiner, kompressorer, Kyltorkar/absorption torkar inkl. kringutrustning som inte längre har kvar sin tillverkningsgaranti. Leverantören ska också utföra service på maskiner av med kvarvarande tillverkningsg ...

3

days left
Procuring entity image

KS2021-0936 - Städtjänster, Tunge o Kode skola, två grundskolor

Date for initial dispatch of the notice 6/3/2021
NUTS: Västra Götalands län
CPV: Städning, Städning av byggnader

Denna upphandling gäller städtjänster gällande två grundskolor inom Kungälvs kommun, Tunge o Kode skola.

3

days left
Procuring entity image

48/2021 - Reseförsäkring

Date for initial dispatch of the notice 5/25/2021
NUTS: Skåne län
CPV: Försäkringar

Upphandlingen omfattar Reseförsäkring för resor som utförs i tjänsten. Reseförsäkringen ska gälla för samtliga anställda, stiftelser, förtroendevalda samt personer utsedda av staden (som företar tjänsteresa för stadens räkning), elever och praktikanter vid resor/praktik samt för tillfälliga utländsk ...

3

days left
Procuring entity image

KS2021/0973 - Projektör för Tofteberget i21700

Date for initial dispatch of the notice 6/1/2021
NUTS: Sverige, Västra Götalands län
CPV: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad

Projektet avser att fullfölja länsstyrelsens föreläggande att ansluta Tofteberget till kommunalt vatten och spillvatten senast 31/12 2022 och inrätta verksamhetsområde. Vatten och spillvattennät finns och hanteras av en VA-förening. Inlösen pågår. Projektet avser att från föreningens avloppsverk pum ...

3

days left
Procuring entity image

11966 - Fasadåtgärder, målning samt takrenovering av Strömsbro skola, Gavlefastigheter

Date for initial dispatch of the notice 5/28/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Takreparation, Ommålning, Fasadarbeten, Renoveringsarbeten

Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar ommålning samt enskilda snickeriarbeten med erforderligt underarbete på Strömsbro skola hus 01 och 03 samt takåtgärder för hus 03.

3

days left
Procuring entity image

935-A099.839/2020 - Extern remiss Röntgenutrustning för elektronik

Date for initial dispatch of the notice 5/31/2021
CPV: Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar, Medicinsk utrustning, Röntgenapparatur

Polismyndigheten bjuder härmed in leverantörer att inkomma med synpunkter på upphandlingsdokumenten inför planerad upphandling av en industriell skiktröntgenutrustning för genomlysning av elektronikkonstruktioner och elektronikkomponenter.

3

days left
Procuring entity image

72167 - Nybyggnad tvättstuga "TUNA UC"

Date for initial dispatch of the notice 6/2/2021
NUTS: Norrbottens län
CPV: Byggnadsanläggning

I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Nybyggnad av tvättstuga som Rikshem skall ta över efter att den är färdigbyggd. Området där tvättstugan skall byggas är lämnad grovschaktad från tidigare entreprenad. Tvättstugans fyllning finjusteras/fylls i denna entreprenad och anslutes då mot f ...

3

days left
Procuring entity image

11958 - Direktupphandling - Elinstallatör samt skylift/bil med korg till gatubelysningsåtgärder

Date for initial dispatch of the notice 6/3/2021
NUTS: Gävleborgs län
CPV: El-, vatten- och energiverk

Direktupphandling - Elinstallatör samt skylift/bil med korg till gatubelysningsåtgärder

3

days left
Procuring entity image

KS 2021/591 - Språkprojekt till utbildning

Date for initial dispatch of the notice 6/7/2021
NUTS: Sverige, Norra sverige, Övre Norrland, Norrbottens län
CPV: Programvara för undervisning, Undervisning och utbildning, E-lärande

Bodens Kommun, Arbetsmarknad - och utbildningsförvaltningen har efter genomförande av ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering och denna frivilliga förhandsinsyn för avsikt att ingå avtal med Studi.se. Avtalet omfattar tre års deltagande i Språkprojektet för Bodens kommuns kommunala ...

3

days left
Procuring entity image

KOM-405107 - Projekteringsledare Projekt Ombyggnad E6.21 Lundbyleden

Date for initial dispatch of the notice 5/20/2021
NUTS: Sverige
CPV: Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster, Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten

3

days left
Procuring entity image

KOM-405249 - Byggnadsförvaltare TC och region mitt

Date for initial dispatch of the notice 5/20/2021
NUTS: Sverige
CPV: Fastighetsförvaltning

3

days left
Procuring entity image

KOM-405373 - För utförande av ommålning av järnvägsbroar inom region Syd, Klippan/Åstorp

Date for initial dispatch of the notice 5/21/2021
NUTS: Sverige, Sydsverige
CPV: Målning av byggnadsverk, Ommålning

För utförande av 2 st ommålningar av järnvägsbroar

3

days left
1 / 11