Procuring entity image

SISAB 2023/306 - Stadshagsskolan, renovering och byte av tekniska installationer m.m.

Date for initial dispatch of the notice 4/17/2024
NUTS: Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län
CPV: Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader

Entreprenaden omfattar teknisk upprustning, renovering och verksamhetsanpassning av Stadshagsskola, även benämnd Kungsholmens grundskola, Kungsholmen, Stockholm.

1

days left
Procuring entity image

RB2023-0374 - Madrasser för hemsjukvård, 2024

Date for initial dispatch of the notice 3/11/2024
NUTS: Blekinge län
CPV: Madrasser

Madrasser trycksårsförebyggande och trycksårsbehandlande för användning vid vård i hemmet, särskilda boende och vårdinrättningar.

1

days left
Procuring entity image

KOM-414950 - För utförande av underhåll på byggnadsverk Tpl Kropp, Skåne län

Date for initial dispatch of the notice 4/9/2024
NUTS: Södra Sverige
CPV: Reparation och underhåll

Objektet avser utförande av pelarrenovering samt diverse betongarbete på broarna 12-625-1, 12-625-2, 12-626-1 samt 12-626-2 vid Tpl Kropp Helsingborg Norra.

1

days left
Procuring entity image

648531 - Underhåll av containrar/ÅVS/LIP/Krantömmande behållare

Date for initial dispatch of the notice 4/19/2024
CPV: Avfallscontainrar, Avfallstunnor

Underhåll av containrar/ÅVS/LIP/Krantömmande behållare

1

days left
Procuring entity image

UH 2023/76 - An intrinsic fluorescence DSF instrument including DLS and backscattering options

Date for initial dispatch of the notice 3/21/2024
NUTS: Uppsala län
CPV: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)

Uppsala University, Department of Chemistry-BMC, hereby invites you to submit a tender regarding a procurement of a versatile differential scanning fluorimetry instrument that monitors intrinsic tryptophan fluorescemce (ifDSF) and includes dynamic light scattering (DLS) and backscattering options.

1

days left
Procuring entity image

- Faxeholmen AB upphandlar Stambyte och badrumsrenovering i Söderhamns kommun.

Date for initial dispatch of the notice 4/18/2024
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Allmänna bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, Renovering av byggnader, Renoveringsarbeten

Faxeholmen AB genomför stambyte- och badrumsrenovering av 72st lägenheter inom Söderhamns kommun.

1

days left
Procuring entity image

KOM-414949 - Kulturmiljöspecialist till Region Norra

Date for initial dispatch of the notice 3/22/2024
NUTS: Mellersta Norrland, Västernorrlands län, Jämtlands län, Övre Norrland, Västerbottens län, Norrbottens län
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Trafikverket påverkar kulturmiljön och landskapet genom byggande av ny infrastruktur och genom förvaltning av befintliga anläggningar. Utöver det är Trafikverket Sveriges största förvaltare av infrastrukturens kulturarv som ska bevaras, brukas och utvecklas. Infrastrukturens kulturhistoriska och tek ...

1

days left
Procuring entity image

LTU-5475-2023 - Support, förvaltning och vidareutveckling av webb i Sitevisionmiljö

Date for initial dispatch of the notice 4/6/2024
NUTS: Norrbottens län
CPV: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

Luleå tekniska universitet har infört Sitevision Cloud som nytt CMS. Upphandlingen avser en leverantör som ska ansvara för att tillhandahålla support, förvaltning och vidareutveckling av den nya webblösningen. Uppdraget avser konsulttjänster av både support, förvaltning och vidareutveckling och k ...

1

days left
Procuring entity image

KOM-414553 - Projekteringsledare, Stora Projekt, Norrbotniabanan

Date for initial dispatch of the notice 3/28/2024
NUTS: Västerbottens län
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Resurskonsult projekteringsledare till Norrbotniabanan placering Umeå

1

days left
Procuring entity image

KLF 2024/314 - Åkgräsklippare med frontrotoraggregat och uppsamlare

Date for initial dispatch of the notice 4/10/2024
NUTS: Norrbottens län
CPV: Gräsklippare eller gräsklippningsmaskiner för parker eller idrottsplatser

Välkommen att lämna anbud enligt anvisningarna i detta upphandlingsdokument. Luleå kommuns inköp genomför en direktupphandling på uppdrag av Infrastruktur och serviceförvaltningen​ avseende kontrakt för Åkgräsklippare med frontrotoraggregat och uppsamlare.

1

days left
Procuring entity image

KOM-408242 - E45.01 Järnvågen - överdäckning av Götatunnelns utlopp samt avluftningstorn - entreprenad

Date for initial dispatch of the notice 4/4/2024
NUTS: Sverige, Västra Götalands län
CPV: Anläggningsarbete, Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk, Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, Anläggningsarbeten för broar, Byggnadsinstallationsarbeten, Installation av elektriska ledningar och armatur, Golvbeläggning och väggbeklädnad

E45.01 Järnvågen - överdäckning av Götatunnelns utlopp samt ventilatonstorn - entreprenad

2

days left
Procuring entity image

SU FV-2242-23 - Utveckling av skrivtolkningsprogram

Date for initial dispatch of the notice 4/13/2024
NUTS: Sverige, Stockholm
CPV: Programvara för ordbehandling, Programvara för stavningskontroll, Diverse programvara och datorsystem, Tolktjänster

Utveckling av skrivtolkningsprogram

2

days left
Procuring entity image

14075 - Hudiksvalls kommun Skolskjuts utanför ordinarie skolskjuts

Date for initial dispatch of the notice 3/26/2024
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Taxitjänster, Passagerartransport på väg för särskilda ändamål

Upphandlingens syfte är att tillgodose Beställarens behov av en trygg, pålitlig och hållbar skolskjuts för elever i grundskolan i Hudiksvalls kommun över avtalstiden som inte kan vara en del av den ordinarie skolskjutsen på grund av exempelvis beviljade färdvägar eller individens behov inte går på e ...

2

days left
Procuring entity image

RB2023-0366 - Andningsmasker avsedda för respiratorer

Date for initial dispatch of the notice 3/24/2024
NUTS: Sverige, Blekinge län
CPV: Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar

Upphandling avseende Andningsmasker för produktområdet respiratorer (CPAP, Bilevel och Ventilatorer) framförallt för användning vid vård i hemmiljö.

2

days left
Procuring entity image

SHEM 2024/388 - Ramavtal Drift av tvättstugor

Date for initial dispatch of the notice 3/25/2024
NUTS: Stockholms län
CPV: Tvätt-, kemtvätts- och torkmaskiner, Tvättmaskiner, Installation av tvätt-, kemtvätts- och torkmaskiner

Drift och underhåll av tvättstugor, felavhjälpande samt förbyggande underhåll.

2

days left
Procuring entity image

KOM-415315 - Fasadåtgärder utmed vägar i Västra Götalands län Etapp 1

Date for initial dispatch of the notice 4/15/2024
NUTS: Västra Götalands län
CPV: Montering av dörrar och fönster, Tjänster med avseende på buller

Objektet avser utförande av fasadåtgärder som bullerskydd utmed vägar i Västra Götalands län. I uppdraget ingår även ett fåtal fastigheter längs järnväg i Varberg. Vilka fastigheter som är aktuella framgår av anbudsformuläret och fastighetslistan.

2

days left
Procuring entity image

TN 2024/70 - Rörinspektion

Date for initial dispatch of the notice 3/25/2024
NUTS: Skåne län
CPV: Rörledningar, Anläggningsarbeten och tillhörande arbeten: vattenrörledningar

Upphandling av ramavtal för rörinspektion inom Kristianstads kommun. Avtalet avser inre inspektion av tillgängliga markförlagda rörledningar genom rörinspektion/TV-inspektion. Åtagandet avser såväl akuta som planerade arbeten inom hela Kristianstads kommun geografiskt.

2

days left
Procuring entity image

SB 2024/180 - Ramavtal Statusbesiktning, inventering och underhållsplanering av fastighetsbestånd

Date for initial dispatch of the notice 3/30/2024
NUTS: Stockholms län
CPV: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, Teknisk besiktning och provning, Teknisk besiktning

Ramavtalet omfattar konsultstöd som på ett fackmannamässigt och kvalitetsmässigt bistår beställare i arbetet med att inventera fastighetsbestånd avseende fastighetsunderhåll.

2

days left
Procuring entity image

UH2024-9 - Reparation av behållare till förpackningar

Date for initial dispatch of the notice 3/30/2024
NUTS: Stockholms län
CPV: Reparation och underhåll, Diverse reparationer och underhåll

SÖRAB välkomnar anbudsgivare att lämna anbud avseende en helhetslösning för reparation samt lagerhållning av SÖRABs behållare hos leverantören. I uppdraget ingår även in och utställning av behållare på ÅVSer inom SÖRAB-regionen. Med reparation avses bland annat svetsning, riktning, blästring, lacker ...

2

days left
Procuring entity image

2.3.3/2024/1326 - Isbanemaskiner för bandy till Gubbängens IP

Date for initial dispatch of the notice 3/29/2024
NUTS: Stockholm, Stockholms län
CPV: Isbanemaskiner

Idrottsförvaltningen bjuder in till anbudsgivning avseende två stycken isbanemaskiner för bandy till Gubbängens IP.

2

days left
Procuring entity image

KOM-412166 - Bro över Lillån, utbyte rörbro, Vallentuna vid Ekskogens stn

Date for initial dispatch of the notice 4/3/2024
NUTS: Sverige, Stockholm
CPV: Bygg- och anläggningsarbeten: broar, tunnlar, schakt och gångtunnlar, Anläggningsarbeten för broar

Bro över Lillån, utbyte rörbro, ca 25m lång, Vallentuna vid Ekskogens stn, Stockolms län

2

days left
Procuring entity image

VOF 177/24 - Etiketter och färgband till storkök

Date for initial dispatch of the notice 4/10/2024
NUTS: Skåne län
CPV: Färgband till skrivare, Självhäftande etiketter, Etiketter

Upphandlingen omfattar etiketter och färgband till skrivare i storkök.

2

days left
Procuring entity image

E2024-00669 - Rivning Sätra ishall

Date for initial dispatch of the notice 4/4/2024
NUTS: Stockholms län
CPV: Rivning av byggnader och schaktning, Rivning och förberedande anläggningsarbeten, Rivning

Rivning av ishall och utomhusrink

2

days left
Procuring entity image

UH2024-11 - 35m³ lastväxlarcontainer med delbart lock

Date for initial dispatch of the notice 4/9/2024
NUTS: Stockholms län
CPV: Återvinningsutrustning, Avfallscontainrar, Containerlagringssystem

SÖRAB välkomnar leverantörer att lämna anbud på nio stycken 35m³ lastväxlarcontainer med delbart lock.

2

days left
Procuring entity image

KS 2024/373 - E-utbildning för chefer i Allmänna bestämmelser

Date for initial dispatch of the notice 4/8/2024
NUTS: Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län, Östra Mellansverige, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västermanlands län, Södra Sverige, Småland och öarna, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Sydsverige, Blekinge län, Skåne län, Västsverige, Hallands län, Västra Götalands län, Norra sverige, Norra mellansverige, Värmlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Mellersta Norrland, Västernorrlands län, Jämtlands län, Övre Norrland, Västerbottens län, Norrbottens län, SEZZ Sverige Extra region
CPV: Utbildning av personal

Utbildningens syfte är att ge kommunens chefer grundläggande kunskap om samt öka deras trygghet och säkerhet i hanteringen av centralt kollektivavtal Allmänna bestämmelser (AB) och viss arbetsrättslig lagstiftning som har ett nära samband med AB och som aktualiseras i rollen som chef med personalan ...

2

days left
Procuring entity image

SBN 2024-140 - BJÖRKNÄSGYMNASIET AGGREGATBYTE HUS J

Date for initial dispatch of the notice 4/17/2024
NUTS: Norrbottens län
CPV: Ventilationskanaler, Kyl- och ventilationsutrustning, Värme-, ventilations- och luftkonditioneringsenheter, Ventilationsutrustning, Installation av värme, ventilation och luftkonditionering, Installation av ventilation och luftkonditionering

Samhällsbyggnadsförvaltningen avdelning Projekt och Investering inbjuder er här med att lämna anbud på rubricerat uppdrag. Entreprenaden omfattar i stort 2 st ventilationsaggregatbyten i byggnadsdel J på Björknäsgymnasiet i Boden.Ytskiktsrenovering i teknikrum utförs i samband med aggregatbyten. ...

2

days left
Procuring entity image

UH2024-17 - Lastväxlarcontainer 38 m3 med tak och Lastväxlarcontainer 20 m3

Date for initial dispatch of the notice 4/17/2024
NUTS: Stockholms län
CPV: Återvinningsutrustning, Avfallscontainrar, Containerlagringssystem

SÖRAB välkomnar leverantörer att lämna anbud på 18 stycken 38m³ lastväxlarcontainer med tak och 3 stycken 20m³ lastväxlarcontainer.

2

days left
Procuring entity image

100/2024 - Socialsekreterare UU

Date for initial dispatch of the notice 4/19/2024
CPV: Socialvård och tillhörande tjänster

Socialförvaltningen i Helsingborgs stad är i behov av utredande socialsekreterare inom Utredning/uppföljning,barn och unga samt Vuxen som bemanning för löpande avrop. Leverantör ska möjliggöra bemanning av de arbetspass som ordinarie personal av olika anledningar inte kan bemanna

2

days left
Procuring entity image

KOM-415152 - Utförande av service och felavhjälpning av reservkraftaggregat för Trafikverket

Date for initial dispatch of the notice 4/2/2024
NUTS: Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län, Östra Mellansverige, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västermanlands län, Södra Sverige, Småland och öarna, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Sydsverige, Blekinge län, Skåne län, Västsverige, Hallands län, Västra Götalands län, Norra sverige, Norra mellansverige, Värmlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Mellersta Norrland, Västernorrlands län, Jämtlands län, Övre Norrland, Västerbottens län, Norrbottens län
CPV: Reservkraftssystem, Reparation och underhåll av elektriska maskiner, apparater och tillhörande utrustning, Reparation och underhåll av generatorer

Denna upphandling avser avtal avseende riksomfattande förebyggande och avhjälpande underhåll av reservkraftaggregat för beställarens anläggningar för IT-applikation

3

days left
Procuring entity image

KOM-415329 - Reservelverk

Date for initial dispatch of the notice 4/18/2024
NUTS: Sverige, Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län, Östra Mellansverige, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västermanlands län, Södra Sverige, Småland och öarna, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Sydsverige, Blekinge län, Skåne län, Västsverige, Hallands län, Västra Götalands län, Norra sverige, Norra mellansverige, Värmlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Mellersta Norrland, Västernorrlands län, Jämtlands län, Övre Norrland, Västerbottens län, Norrbottens län
CPV: Reservelektricitetsaggregat, Reservkraftssystem

Upphandling av ramavtal för reservelverk.

3

days left
Procuring entity image

KOM-415255 - För utförande av underhåll på Bro 100-45407-1 (100-58371-1) Sätrabäcken inom Gävle kommun, Gävleborgs län

Date for initial dispatch of the notice 4/12/2024
NUTS: Norra mellansverige, Värmlands län, Dalarnas län, Gävleborgs län
CPV: Anläggningsarbeten för broar

För utförande av underhåll på Bro 100-45407-1 (100-58371-1) Sätrabäcken inom Gävle kommun, Gävleborgs län

3

days left
Procuring entity image

613843 - Ny huvudvattenledning Molnby - Kullbacka

Date for initial dispatch of the notice 4/22/2024
CPV: Anläggningsarbete, Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar, Arbeten för vattenledningar

Roslagsvatten utför kapacitetshöjande åtgärder för dricksvattensystemet mellan tätorten Norra Vallentuna och Lindholmen. Entreprenaden som omfattas av denna upphandling avser Etapp 2 – sträckan Molnby-Kullbacka/Lindholmen om ca 2,6 km och som består av en nyanläggning av dricksvattenledning.

3

days left
Procuring entity image

KOM-407888 - Bro över Torne älv vid Autio 25-1261-1, Produktion. #9033#

Date for initial dispatch of the notice 4/11/2024
NUTS: Sverige, Norra sverige, Norrbottens län
CPV: Bro, Brokonstruktioner, Anläggningsarbeten för broar, Byggnation av bro, Byggnation av vägbro, Byggnadsarbeten: brorenovering

Bro över Torne älv vid Autio 25-1261-1 Vägbro Produktion Vägnummer: 99 Kommun: Pajala kommun Län: BD-län Åtgärdsnummer: 9033 Detta är en samverkansbro som är en kombination av stål och betongbro. Utförande entreprenad, Produktion.

3

days left
Procuring entity image

UH 2023/39 - Autoklaver till BMC centraldisk

Date for initial dispatch of the notice 4/18/2024
NUTS: Uppsala län
CPV: Autoklaver

Leverera och installera autoklaver till Uppsala universitet, BMC.

3

days left
Procuring entity image

14534 - Mattransporter Ovanåkers Kommun

Date for initial dispatch of the notice 4/4/2024
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Transporter (utom avfallstransport), Vägtransporter

Upphandlingen avser Mattransporter för Ovanåkers kommun både vad gäller Kostavdelningens kök samt Socialtjänstens behov av transport av matlådor till brukare inom kommunen.

3

days left
Procuring entity image

14582 - Trädgårdstjänster

Date for initial dispatch of the notice 3/26/2024
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Trädgårdstjänster

Upphandling av trädgårdstjänster i enlighet med förfrågningsunderlag

3

days left
Procuring entity image

- H+ People´s Walk

Date for initial dispatch of the notice 3/22/2024
NUTS: Sverige, Skåne län
CPV: Anläggningsarbete

Objektet avser nybyggnad av parkytor, planteringar, kaj, belysning, gångstråk med platt och stenläggning, murar, container mm. Styrd totalentreprenad med avseende på gestaltning och utrustning. Yta ca: 1800 m2

3

days left
Procuring entity image

SBN 2024-80 - Gunnarsbyn Vattenverk

Date for initial dispatch of the notice 4/18/2024
NUTS: Norrbottens län
CPV: Rörsystem, Rörledningar för dricksvatten, Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten, Byggnadsanläggning, Byggnads- och anläggningsarbeten, Anläggningsarbeten och tillhörande arbeten: vattenrörledningar, Arbeten för vattenledningar, Markanläggning, Bygg- och anläggningsarbeten: avlopps- och vattenreningsverk och avfallsförbränningsanläggningar, Byggnation av vattenreningsverk

Bodens kommun avser att bygga ett nytt vattenverk för innevånarna i Gunnarsbyn. Den nya vattenförsörjningsanläggningen baseras på grundvatten från en befintlig bergborrad brunn. Entreprenaden består av uppförande av fyra anläggningsdelar med tillhörande mark- och ledningsarbeten samt övriga arbete ...

3

days left
Procuring entity image

KOM-408344 - För upprättande av vägplan för väg 268 mellan Vallentuna och Upplands Väsby kommun i Stockholms län

Date for initial dispatch of the notice 4/21/2024
NUTS: Sverige
CPV: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster, Konsulttjänster för väg- och vattenbyggnad, Konsulttjänster för vägar, Konsulttjänster för infrastruktur, Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten

GRANA, väg 268 sträcker sig mellan E 18 i öster till Stockholmsvägen/E4 i väster och förbinder Vallentuna med Upplands Väsby. Oskyddade trafikanter, framkomlighet, Bulerskydd och barriäreffekter.

3

days left
Procuring entity image

14593 - Södra Hemlingby Handel etapp 4

Date for initial dispatch of the notice 4/22/2024
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Anläggningsarbete

Anläggande av allmänplatsmark, gator, dagvattendammar, dagvatten- och VA-ledningar. I uppdraget ingår även schakt- och fyllarbeten för läggande av fjärrvärme, el, fiber och belysning. Upphandlingen är en utförandeentreprenad.

3

days left
1 / 14