Procuring entity image

KOM-410388 - Inspektioner vägtunnel sidoutrymmen 2023-2025

Date for initial dispatch of the notice 6/3/2022
NUTS: Sverige
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

Upphandlingen avser inspektion av vägtunnel, sidoutrymmen. - Vägtunnlar inom distrikt Stockholm - Vägtunnlar inom distrikt Väst

1

days left
Procuring entity image

A276.113/2022 - Tactical Ballistic Body Protection

Date for initial dispatch of the notice 6/3/2022
CPV: Säkerhets-, brandbekämpnings-, polis- och försvarsutrustning, Polisutrustning

This framework agreement includes the provision of tactical ballistic body protection and spare parts for its intervention teams (SWAT).

2

days left
Procuring entity image

908/2019 - Ärendehanteringssystem 2.0

Date for initial dispatch of the notice 6/3/2022
NUTS: Skåne län
CPV: Systemtjänster och tekniska konsulttjänster, Programvara och informationssystem, Programvara för administration, Programvara för kontakthantering, Programvara för kundhantering, Programvara för system, lagring och innehållshantering, Informationssystem, Programmering av mjukvara samt rådgivning, Tillhandahållande av programvara, Konsulttjänster för system, System- och stödtjänster, Stödtjänster för system, Programrelaterade tjänster, Utveckling av programvara, Programimplementation

Helsingborgs stad, Stadsbyggnadsförvaltningen, bjuder in intresserade leverantörer till att inkomma med anbudsansökan avseende upphandling av Ärendehanterings/CRM system med relaterade support och förvaltningstjänster.

3

days left
Procuring entity image

A644.151/2021 - Upphandling av service och underhåll av Polismyndighetens fjällradiosystem och hjälptelefoner

Date for initial dispatch of the notice 6/7/2022
CPV: Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning, Reparation och underhåll, Underhåll av telekommunikationsutrustning, Underhåll av radiokommunikationsutrustning, Installation av kommunikationsutrustning

Polismyndigheten är i behov av ett Ramavtal för att säkerställa det fortsatta behovet av nedan angivna leveranser: • Felavhjälpande underhåll • Planerad service och underhåll • Tilläggsarbete

3

days left
Procuring entity image

22FMV1777 - Underhåll gasflaskor

Date for initial dispatch of the notice 5/29/2022
NUTS: Sverige
CPV: Lufttuber, Gastuber

Upphandlingen avser tjänster i form av underhåll, reparation, modifiering, lagerhållning och gasprovtagning för materiel som ingår i beväpningssystemet på JAS 39 Gripen. Tjänsterna är nödvändiga för att Flygvapnet och flygoperatörerna i Ungern, Tjeckien och Thailand ska kunna operera JAS 39 enligt p ...

3

days left
Procuring entity image

TN 2022/105 - Lastbil med lastväxlare och fast monterad kran

Date for initial dispatch of the notice 6/20/2022
NUTS: Skåne län
CPV: Motorfordon för godstransport, Lastbilar med flak

Köp av en (1) lastbil med lastväxlare och kran till tekniska förvaltningen i Kristianstads Kommun.

3

days left
Procuring entity image

RB2022-0056 - Dragtruckar 2022

Date for initial dispatch of the notice 5/31/2022
NUTS: Blekinge län
CPV: Truckar

Upphandlingen avser leverans av totalt fyra (4) st batteridrivna dragtruckar, med option om två (2) stycken, för sittande och stående körning med tillhörande batteriladdare för transport av vagnar med gods på Blekingesjukhuset i Karlskrona och Karlshamn.

3

days left
Procuring entity image

SBN/ 2022:00025 - Anläggnings- och underhållsarbete Gata

Date for initial dispatch of the notice 6/8/2022
NUTS: Stockholms län
CPV: Grävning och schaktning, Grävning, Vägbygge, Vägarbeten, Väghållning, Vägreparationer, Diverse ytbehandling, Ytbehandling av allmänna vägar, Ytbehandling av gator, Stenarbeten, Installation av utomhusbelysning

Detta ramavtal omfattar utförande av anläggnings- och underhållsarbeten på allmän platsmark inom Botkyrka kommun. Ramavtal tecknas med en (1) anbudsgivare. Enskilt avrop på detta ramavtal kan ske till en kalkylerad kostnad av 500 000 SEK per avrop.

3

days left
Procuring entity image

KOM-410484 - För utförande av varmmassabeläggning i Distrikt Väst DG04 Bälinge - Vårgårda

Date for initial dispatch of the notice 6/17/2022
NUTS: Sverige, Västsverige
CPV: Underhåll av allmänna vägar, Ytbehandling av vägar, Vägbeläggningsarbeten

3

days left
Procuring entity image

UH2022-12 - Reparation och omlackering av SÖRABs containrar

Date for initial dispatch of the notice 6/22/2022
NUTS: Stockholms län
CPV: Återvinningsutrustning, Avfallscontainrar, Reparation och underhåll

Upphandlingen avser ett avtal med en leverantör för reparation och omlackning av SÖRABs containrar. Containrarna kommer att transporteras av SÖRAB till leverantörens anläggning i batcher om 3 containrar, där service och underhåll ska ske och följande arbetsmoment som ska ingå: • Riktning av balkar ...

3

days left
Procuring entity image

1809-22 - Datacenter - Nätverk och säkerhet

Date for initial dispatch of the notice 6/7/2022
NUTS: Västra Götalands län
CPV: Datorer och datamateriel, Datorrelaterad utrustning

Upphandlingen omfattar ett ramavtal för produkter och tjänster inom datacenter – nätverk och säkerhet, för att täcka HaV:s kommande behov av dessa produkter och tjänster under avtalsperioden.

3

days left
Procuring entity image

KOM-410288 - Resurskonsult, Kvalificerad projektingenjör riskhantering

Date for initial dispatch of the notice 6/7/2022
NUTS: Sverige, Västra Götalands län
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

3

days left
Procuring entity image

KLF 2022/812 - Entreprenad Nybyggnation högspänningstransformatorer

Date for initial dispatch of the notice 6/21/2022
NUTS: Norrbottens län
CPV: Transformatorer, Anläggningsarbete

LULEÅ MILJÖRESURS AB ska bygga 2 nya högspänningstransformatorer i separat nytt hus på Uddebo Reningsverk.

3

days left
Procuring entity image

- Begagnad pistmaskin Överkalix kommun

Date for initial dispatch of the notice 6/28/2022
NUTS: Norrbottens län
CPV: Terrängfordon

Denna upphandling avser inköp av pistmaskin för användning i Överkalix kommuns skidanläggningar.

3

days left
Procuring entity image

2022/58 - Projektledare Hjorthagsgaraget

Date for initial dispatch of the notice 6/14/2022
NUTS: Sverige, Stockholms län
CPV: Diverse byggnadstekniska tjänster

Uppdraget omfattar projektledning i projektet Hjorthagsgaragets projekterings- och byggskede med inriktning mot berg, betong, prefab-stomme samt stomkomplettering med installationer.

3

days left
Procuring entity image

348/2022 - Våtmark Dompäng 1:13

Date for initial dispatch of the notice 6/13/2022
NUTS: Skåne län
CPV: Markanläggning

Objektet avser anläggning av våtmarker på fastighet Dompäng 1:13 Yta som ska schaktas ca: 10 000 m2 Ledningslängd ca: 130 m Sista anbudsdag 2022-07-04

3

days left
Procuring entity image

KS-EKO.2022.404 - Fordon till geodataenheten

Date for initial dispatch of the notice 6/20/2022
NUTS: Västra Götalands län
CPV: Pickupper

Pick-up till geodataenheten.

3

days left
Procuring entity image

SBF 2022/1065-2.5.1.3 - Multiskopa

Date for initial dispatch of the notice 6/20/2022
NUTS: Norrbottens län
CPV: Jordbruksmaskiner

Stadsbyggnadsförvaltningen i Luleå kommun ska anskaffa en (1) multiskopa.

3

days left
Procuring entity image

22FMV4688 - Ramavtal anslutningslådor

Date for initial dispatch of the notice 6/23/2022
NUTS: Sverige
CPV: Smide, Metallbearbetning

Upphandlingen görs om. Inget av inkomna anbud under föregående upphandling uppfyllde samtliga obligatoriska krav. Nytt Ramavtal (2+1+1år) gällande Anslutningslåda AL45/AL46, vidmakthåll FTN.

4

days left
Procuring entity image

12881 - Omhändertagande av slam inom Ljusdals kommun

Date for initial dispatch of the notice 6/8/2022
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Avlägsnande av slam, Transport av slam, Behandling av slam

Uppdraget omfattar omhändertagande och transport av ej rötat avloppsslam från kommunens anläggningar i Ljusdal och Järvsö.

4

days left
Procuring entity image

- Meddelande om frivillig förhandsinsyn gällande Åsens avfallsanläggning

Date for initial dispatch of the notice 6/25/2022
NUTS: Skåne län
CPV: Avfallstjänster, Avfallshantering, Insamling av avfall

Bromölla kommun genomför en frivillig förhandsinsyn i enlighet med LOU (2016:1145) 10 kap 5§, med avsikt att teckna avtal med Västblekinge Miljö AB gällande emottagande av avfall från privatpersoner. Bron till Åsens avfallsanläggning har stängts helt sedan 2022-06-01, vilket inbär begränsad tillg ...

4

days left
Procuring entity image

2.5-2022-05956 - Upphandling av möbler till lounge och matsal till Vetenskapsrådet. Avrop från Kammarkollegiets ramavtal ”Möbler för möte och paus”, förnyad konkurrensutsättning.

Date for initial dispatch of the notice 6/22/2022
NUTS: Stockholms län
CPV: Möbler

Upphandling av möbler till lounge och matsal till Vetenskapsrådets nya lokaler på Hantverkargatan 11 B, Stockholm

4

days left
Procuring entity image

2022/201 - Invändigt måleri 2022

Date for initial dispatch of the notice 6/30/2022
NUTS: Stockholm, Stockholms län
CPV: Väggbeklädnad och tapetsering, Målning av byggnader, Ommålning

Upphandlingen avser invändigt måleri.

5

days left
Procuring entity image

KOM-408975 - Ringömotet bro R5 (14-658-5) Göteborg

Date for initial dispatch of the notice 6/13/2022
NUTS: Sverige
CPV: Väg- och vattenbyggnad samt byggnadsverk

KB, tätskikt, räcken, övergångskonstruktion, sättningar mm, bro R5 (bro 14-658-5). Bro R 4 utgår ur denna upphandling. Utförande tid sept -nov 2022 och april-juni 2023.

5

days left
Procuring entity image

KFKS 2022/465 - Nacka Strand DP4 - Skede 1D

Date for initial dispatch of the notice 6/3/2022
NUTS: Stockholms län
CPV: Anläggningsarbete

Upphandlingen omfattar ny- och ombyggnation av gator inkl. ledningar

5

days left
Procuring entity image

KLF 2021/1504 - Vibrationsmätning, riskanalys och besiktning

Date for initial dispatch of the notice 6/23/2022
NUTS: Norrbottens län
CPV: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

Riskanalys, vibrationsmätning och besiktning i samband med sprängarbeten, pålning och andra vibrationsrelaterade arbeten i närheten av fastigheter och anläggningar.

5

days left
Procuring entity image

FK 2022/009668 - Certifierade coacher enligt ICF

Date for initial dispatch of the notice 6/21/2022
NUTS: Sverige
CPV: Undervisning och utbildning, Utbildningstjänster, Handledning

Försäkringskassan efterfrågar i denna upphandling coachutbildning, inklusive ICF-certifiering för sex (6) stycken kulturcoacher inom IT-avdelningen.

5

days left
Procuring entity image

KOM-407657 - Konsultstöd för Underhålls verksamhet för övervakning och styrning av vägtrafik - Applikation. #11713

Date for initial dispatch of the notice 6/10/2022
NUTS: Sverige
CPV: Konsulttjänster för transportsystem, Konsulttjänster för vägar, Konsulttjänster för infrastruktur, IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd, Konsulttjänster vid planering av dataanläggning, Systemtjänster och tekniska konsulttjänster, Konsulttjänster för dataanalys, Konsulttjänster för system

Trafikverket upphandlar ett längre avtal med en leverantör för leverns av resurser för ett konsultteam vars uppgift är applikationsutveckling och applikationsförvaltning av anläggningsnära vägtrafiksystem i en enterprise miljö.

6

days left
Procuring entity image

SU-404-0004-22 - Radiosounding system

Date for initial dispatch of the notice 6/7/2022
NUTS: Stockholms län
CPV: Meteorologiska instrument, Radiosonder

For the ACAS project Oden atmospheric observatory, Stockholm University need to acquire an upper air radiosounding system. The system will be installed on the Swedish icebreaking vessel Oden, in order to prepare, communicate with, and process and display received data from balloon-carried radiosonde ...

6

days left
Procuring entity image

11871 - Transport av matslurry

Date for initial dispatch of the notice 6/7/2022
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Avfallstransport, Transport av slam

Upphandling av transport av matslurry från Ikea (Valbovägen 307) och Gävle sjukhus.

6

days left
Procuring entity image

HÄ 2022/210 - Måltidsservice Fruängsgården

Date for initial dispatch of the notice 6/21/2022
NUTS: Stockholm, Stockholms län
CPV: Måltidsservering

Upphandlingen omfattar drift av Fruängsgårdens restaurang, tillagning och leverans av ca 230 luncher samt 230 middagar per dag till Fruängsgårdens-, Axgårdens- och Axelsbergs vård- och omsorgsboenden. Även leverans av ca 15 luncher måndag till fredag samt 15 middagar två dagar i veckan till dagver ...

6

days left
Procuring entity image

- Solvision Etapp 3 - Solkraftanläggningar på stadens tak

Date for initial dispatch of the notice 6/10/2022
NUTS: Skåne län
CPV: Solcellsmoduler

Solkraftsanläggningar för elproduktion på Helsingborg stads fastigheter.

6

days left
Procuring entity image

KOM-410706 - ERTMS – Erfaren kravhanterare/analytiker

Date for initial dispatch of the notice 6/23/2022
NUTS: Sverige
CPV: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

6

days left
Procuring entity image

RB2022-0080 - Uppgradering MR 2022

Date for initial dispatch of the notice 6/30/2022
NUTS: Blekinge län
CPV: MR-kameror

Uppgradering av Regionens MR-system till den senaste teknikplattformen.

6

days left
Procuring entity image

SP 2022/36 - SCHAKT- OCH BERGARBETEN STRATEGISK PARTNERING, HJORTHAGSGARAGET SAMT OPTIONSPROJEKT

Date for initial dispatch of the notice 5/23/2022
NUTS: Sverige, Stockholms län
CPV: Maskiner för tunnelsprängning, Sprängning och tillhörande bergrensning, Sprängning

Hjorthagsgaraget: Objektet är beläget i stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdstaden i Stockholms kommun. Objektet avser nybyggnation av garageanläggning för ca 1300 parkeringsplatser i 8 plan i befintligt bergrum som ska utökas och anpassas för ändamålet. Garageanläggningen är uppdelad på två befi ...

7

days left
Procuring entity image

KOM-408785 - Väg 1939 Gråbovägen- Lundbyvägen- Olstorpsvägen - Utförandeentreprenad

Date for initial dispatch of the notice 5/31/2022
NUTS: Sverige
CPV: Anläggningsarbete

Väg 1939 Gråbovägen- Lundbyvägen- Olstorpsvägen. För utförande av cirkulationsplats och tillgänglighetsanpassning av busshållplats inom Lerums kommun, Västra Götalands län

7

days left
Procuring entity image

2022/196 - Ramavtal Utvändig målning och fönsterrenovering 2021

Date for initial dispatch of the notice 6/27/2022
NUTS: Östra Sverige, Stockholm, Stockholms län
CPV: Anläggningsarbete, Målning och glassättning, Målning, Fasadarbeten

Upphandlingen avser ramavtal för utförande av utvändig målning samt fönsterrenovering, främst planerat underhåll.

7

days left
Procuring entity image

11401 - Kioskvaror

Date for initial dispatch of the notice 6/10/2022
NUTS: Gävleborgs län
CPV: Livsmedel, drycker, tobak o d

Upphandlingen avser leverans av ett sortiment av kioskprodukter som dryck, stycksaker, lösviktsgodis, snacks och övrigt. Planerad avtalsstart 2022-09-01.

7

days left
Procuring entity image

- Rivning Kuriren 6, Helsingborg

Date for initial dispatch of the notice 6/15/2022
NUTS: Sverige, Skåne län
CPV: Rivning av byggnader och schaktning, Rivning

Rivning av tidigare huvudbyggnad för hotell-/restaurangverksamhet.

7

days left
Procuring entity image

SGAF 2022/39 - Upphandling av konstgräs till Tele2 Arena (Stockholmsarenan)

Date for initial dispatch of the notice 6/17/2022
NUTS: Stockholms län
CPV: Konstgräs

Upphandlingen avser projektering, leverans och installation av komplett fungerade konstgräsplan.

7

days left
1 / 11