Procuring entity image

KS 19/0361 - Markentreprenad infratruktur Trädgårdsstaden DP1

To participate visit Kommers Annons eLite and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons eLite if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Upplands-Bro kommun
National registration number
212000-0100
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Local authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Markentreprenad infratruktur Trädgårdsstaden DP1
Reference number
KS 19/0361
Description
Groventreprenad Trädgårdsstaden i Bro, etapp 1. Syftet med utbyggnaden är att direkt söder om järnvägen i Bro möjliggöra utvecklandet av ett område för bostäder med inslag av verksamheter och service. Planen omfattar ca 900 nya bostäder, två förskolor, en F-9 skola och en idrottshall samt övriga ytor så som parker och naturlek. Den ger också möjlighet att skapa ett torg med butiker nära pendeltågsstationen samt möjlighet till odling/kolonilottsområden. Planen är den första detaljplaneetappen av tre för det område som behandlades i planprogrammet ”Trädgårdsstaden i Bro”. Inför groventreprenaden pågår en förberedande markförstärkningsentreprenaden med kalkcementstabilisering, entreprenaden beräknas vara färdigställd det tredje kvartalet 2021. I kommande upphandling ingår lednings- och mediaförläggning, uppbyggnad av körbanor upp till en grov överbyggnadsnivå. I vissa delar kommer även finplanering ingå.
Main CPV-code
45000000-7 Anläggningsarbete
Contract nature
Works
Estimated value
120,000,000.00
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
45000000-7 - Anläggningsarbete, 45230000-8 - "Bygg- och anläggningsarbeten: rörledningar, kommunikations- och kraftledningar, huvudvägar, vägar, flygplatser och järnvägar; mark- och grundarbeten", 45231000-5 - Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar
Place of performance (NUTS-code)
SE Sverige
Contract period start
10/13/2021
Contract period end
10/13/2021
Options enabled
Yes
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
32014L0024
Environmental requirements
Requesting compliance with an ISO 14024 Type I environmental label, Requesting compliance with the eco-management and audit scheme (EMAS), established by Regulation (EC) No 1221/2009
Social requirements
Fair working conditions, Gender equality, Ethnic equality
Innovative requirements
Sheltered employment
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Open
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)

6. Complementary info

National procurement number
KA2376
Date for initial dispatch of the notice
5/26/2021
TED Notice number
2021/S 100-262696
Ted Notice