Procuring entity image

12171 - Rivning av ångcenralen i Ljusne

To participate visit Kommers Annons Gävleborgs län and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Gävleborgs län if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Söderhamns Kommun
National registration number
212000-2353
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Local authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Rivning av ångcenralen i Ljusne
Reference number
12171
Description
Objektet avser sanering av farligt avfall och totalrivning av en f.d. ångcentral som uppfördes i början på 1950-talet. Total byggnadsarea är ca. 1 200 m2. Entreprenaden omfattar projektering och utförande av nedanstående arbeten: - Rivning av fd. ångcentralbyggnad från 1950-talet. - Sanering och borttransport av asbesthaltigt material - Sanering och borttransport av övrigt farligt avfall - Rivning av tillbyggd del som nyttjats som förråd. - Rivning av stålskorsten, cisterner, betongfundament och stålkontruktioner. - Borttagning av asfalt, brunnsbetäckningar samt elektriska anordningar tex. belysningsstolpar enligt rambeskrivning. - Borttransport av rivningsmaterial, lösöre och övrigt avfall från rivningen - VVS-arbeten enligt rambeskrivning. - El-arbeten enligt rambeskrivning. - Återställning av mark enligt rambeskrivning och kontrollplan, rivning. Arbetena beräknas att kunna påbörjas tidigast vecka 15, 2022 i samråd med beställare och ska vara färdigställd för slutbesiktning senast 2022-09-30.
Main CPV-code
45262600-7 Diverse entreprenader inom särskilda fackområden
Contract nature
Works
Estimated value
7,000,000.00
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
45110000-1 - Rivning av byggnader och schaktning, 45262600-7 - Diverse entreprenader inom särskilda fackområden
Place of performance (NUTS-code)
SE31 Norra mellansverige
Contract period start
4/11/2022
Contract period end
9/30/2021
Options enabled
No
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
LOU
Environmental requirements
Social requirements
Innovative requirements
Sheltered employment
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Simplified
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)
Tender valid till
1/31/2022

6. Complementary info

National procurement number
KA4938
Date for initial dispatch of the notice
9/23/2021
TED Notice number