Procuring entity image

FSK 2023/211 - Entreprenad renovering och verksamhetsanpassning av Pelarbacken 4

To participate visit Kommers Annons Stockholms Stad and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons Stockholms Stad if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Stockholms stad
National registration number
212000-0142
Telephone
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Regional authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Entreprenad renovering och verksamhetsanpassning av Pelarbacken 4
Reference number
FSK 2023/211
Description
Byggnaden är i undermåligt skick och har ett akut behov av genomgripande renovering avseende tak, fasad, bärande stomme och ytskikt. Fastighetens innergård vilar på ett betongbjälklag vars balkar börjat korrodera till den grad att hållfastheten dömts ut. Balkarna vittrar sönder och ger upphov till att betongputs från undersidan släpper, lossnar och sedan ramlar av från konstruktionen. Innergårdens konstruktion har passerat sin tekniska livslängd. En akutåtgärd i form av uppstämpning av gårdsbjälklaget har vidtagits av kontoret. Åtgärden är enbart att betrakta som provisorisk till dess att hela gårdsbjälklaget renoveras.​ I entreprenaden ingår samtliga arbeten, inklusive projektering, installationer, transporter, markförberedande arbeten m.m. för överlämning av fullt färdig anläggning. Preliminär entreprenadstart är Q3/Q4 2023. För upphandlingens genomförande krävs beslut som man inte har erhållit än. Notera att detta är en förhandsannons. Den formella upphandlingen med samtliga villkor och krav inklusive bilagor annonseras i Q3.
Main CPV-code
45262690-4 Renovering av byggnader
Contract nature
Works
Estimated value
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
45262690-4 - Renovering av byggnader, 45453000-7 - Reparation och renovering, 45453100-8 - Renoveringsarbeten
Place of performance (NUTS-code)
SE11 Stockholm
Contract period start
1/27/2024
Contract period end
Options enabled
No
Options description

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
32014L0024
Environmental requirements
Social requirements
Employment opportunities for the long-term unemployed, disadvantaged and/or for persons with disabilities, Fair working conditions, Other
Innovative requirements
Sheltered employment
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Open
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)

6. Complementary info

National procurement number
KA12943
Date for initial dispatch of the notice
10/24/2023
TED Notice number
2023/S 163-511507
Ted Notice