Procuring entity image

UPH 2023-09 - Teknikhuset ÄBC Hagfors - Nybyggnation av skola

To participate visit Kommers Annons eLite and register interest. You may need to create a user account at Kommers Annons eLite if you do not already have one.

1. Contracting authority or entity

Official name
Hagfors kommun
National registration number
212000-1884
Telephone
0563-185 00
Email address
Joint procurement
No
Type of contracting authority or entity
Local authority
Organisation role
Buyer
Main activity
General public services
The contract is awarded by a central purchasing body
No
The procurement is conducted on behalf of an other entity
No

2. Object

Title
Teknikhuset ÄBC Hagfors - Nybyggnation av skola
Reference number
UPH 2023-09
Description
Upphandlingen avser nybyggnation av skola, s.k "Teknikhuset" vid Älvstrandens bildningscenter. Entreprenaden omfattar projektering, inklusive energiberäkning, konstruktionshandlingar för startbesked, och uppförande av bygg-, mark- och installationsanläggningar samt samordning av projektering och byggverksamhet. Förfrågningsunderlagets ingående ritningar är ej detaljprojekterade utan ska projekteras klart av entreprenören. Omfattning i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.32 samt eventuellt tillkommande KFU. Utöver angivet i förfrågningsunderlaget ska entreprenören i sin utformning och höjdsättning av personalparkering norr om nya skolbyggnaden ha planerad trafiklösning, med rondell vid Dalavägen, enligt detaljplan i åtanke. Detaljplan med tillhörande dokument hämtas från Hagfors Kommun via hemsida www.hagfors.se.
Main CPV-code
45214200-2 Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader
Contract nature
Works
Estimated value
Information about lots
No lots
Additional CPV codes
45214200-2 - Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader, 45214220-8 - Byggnation av högstadie- och gymnasieskola
Place of performance (NUTS-code)
SE Sverige
Contract period start
11/30/2023
Contract period end
6/30/2026
Options enabled
Yes
Options description
Solceller

3. Legal, economic, financial and technical information

Legal basis
32014L0024
Environmental requirements
Other
Social requirements
Other
Innovative requirements
Other
Sheltered employment
No
Reserved procurement
Subject to law on procurement statistics
Yes

4. Procedure

Type of procedure
Open
Is direct procurement?
No
An electronic auction will be used
No
Accelerated procedure
No
A dynamic purchasing system is used
No
Information about dynamic purchasing system
The procurement concerns a framework agreement
No
Framework agreement type (if applicable)
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
9/29/2023
Tender valid till
12/31/2023

6. Complementary info

National procurement number
KA12399
Date for initial dispatch of the notice
9/27/2023
TED Notice number
2023/S 108-337464
Ted Notice