Public agreements

Search for agreements


You must be logged in to view details. Your agreements are also available from your supplier pages . If you have agreements that allow you to upload price lists you can do it here or from the agreement details page
ProcuringEntityProfile
62840
Agreement between Luleå Kommun and Servicebolaget Nord Aktiebolag
Leverans, underhåll och service vitvaror
Valid to 2/29/2024

ProcuringEntityProfile
75259
Agreement between Luleå Kommun and Agila FPA AB
Direktupphandling Arbetspsykologisk utredning
Valid to 4/2/2024

ProcuringEntityProfile
55108
Agreement between Luleå Kommun and Cramo AB
Inhyrning av maskiner, bodar mm
Valid to 5/30/2024

ProcuringEntityProfile
73870
Agreement between Luleå Kommun and InfoCaption AB
Direktupphandling Kunskapsdatabas
Valid to 5/31/2024

ProcuringEntityProfile
74460
Agreement between Luleå Kommun and Laitis Handels Aktiebolag
Ramavtal Fordonsreservdelar
Valid to 6/26/2024

ProcuringEntityProfile
83089
Agreement between Luleå Kommun and Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
Optioner försäkringslösningar pensioner
Valid to 8/13/2024

ProcuringEntityProfile
83080
Agreement between Luleå Kommun and KPA Tjänstepensionsförsäkring AB (publ)
Optioner försäkringslösningar pensioner
Valid to 8/13/2024

ProcuringEntityProfile
55457
Agreement between Luleå Kommun and Wermlands Festival AB
Kontrakt evenemang Stadsfest Luleå
Valid to 10/31/2024

ProcuringEntityProfile
85279
Agreement between Luleå Kommun and S:t Lukas mottagning i Skellefteå AB
Avrop Dynamiskt inköpssystem -Process- och Teamstärkande handledning för handläggare och socials...
Valid to 12/31/2024

ProcuringEntityProfile
78727
Agreement between Luleå Kommun and Infracontrol AB
Ärendehanteringssystem för gatan och park
Valid to 12/31/2024

ProcuringEntityProfile
71095
Agreement between Luleå Kommun and Region Norrbotten
Genomförande av skolkonserter, Kulturskolan Luleå kommun
Valid to 12/31/2024

ProcuringEntityProfile
57353
Agreement between Luleå Kommun and FÖRENINGEN SVENSKA TONSÄTTARES INTERNATIONELLA M
STIM Licens att i Sverige använda Musik
Valid to 12/31/2024

ProcuringEntityProfile
76427
Agreement between Luleå Kommun and Fellmans Maskinservice AB
Ramavtal köp, service- och reparation av städmaskiner.
Valid to 1/1/2025

ProcuringEntityProfile
81257
Agreement between Luleå Kommun and Nordkonsult i Luleå AB
Ramavtal konsulttjänster framtidens hamn
Valid to 1/8/2025

ProcuringEntityProfile
77562
Agreement between Luleå Kommun and SvHL Norr KB
Postdistribution
Valid to 2/28/2025

ProcuringEntityProfile
81156
Agreement between Luleå Kommun and Mebyou - e-srv AB
Direktupphandling Molntjänst bokningssystem för bilrekond
Valid to 3/7/2025

ProcuringEntityProfile
73223
Agreement between Luleå Kommun and SWECO Sverige AB
Avropsavtal under Dynamiskt inköpssystem (DIS) Tekniska konsulttjänster
Valid to 4/10/2025

ProcuringEntityProfile
80771
Agreement between Luleå Kommun and Hydroscand Aktiebolag
Hydraulslangar- och övriga slangar till tunga fordon, ledningskomponenter och mobil slangjour.
Valid to 4/30/2025

ProcuringEntityProfile
63163
Agreement between Luleå Kommun and Cygate AB
Direktupphandling SSL-Certifikat inklusive portaltjänst
Valid to 4/30/2025

ProcuringEntityProfile
80951
Agreement between Luleå Kommun and Willis Towers Watson Sweden AB
Försäkringsförmedlare Luleå kommun
Valid to 5/16/2025

ProcuringEntityProfile
82160
Agreement between Luleå Kommun and ID North AB
Konsultstöd för IDM och IGA
Valid to 6/30/2025

ProcuringEntityProfile
85264
Agreement between Luleå Kommun and Electronic Parking AB
Digital parkeringslösning för anställda
Valid to 11/26/2025

ProcuringEntityProfile
85056
Agreement between Luleå Kommun and Swedbank AB
FKU Kortinlösen
Valid to 11/30/2025

ProcuringEntityProfile
85422
Agreement between Luleå Kommun and Lotta Lindgren AB
Behandlande samtalsstöd - Lotta Lindgren AB
Valid to 1/1/2026

ProcuringEntityProfile
86055
Agreement between Luleå Kommun and Smart Parkering Sverige AB
Parkeringsövervakning på tomtmark och parkeringshus 2023
Valid to 1/1/2026

ProcuringEntityProfile
70961
Agreement between Luleå Kommun and Svensk e-identitet AB
Utgivning av SITHS-kort
Valid to 1/13/2026

ProcuringEntityProfile
71654
Agreement between Luleå Kommun and Miljödata i Karlskrona Aktiebolag
Direktupphandling Systemstöd arbetsmiljö för chef
Valid to 2/6/2026

ProcuringEntityProfile
80064
Agreement between Luleå Kommun and Region Norrbotten
Analys av S-CDT prov
Valid to 3/20/2026

ProcuringEntityProfile
72775
Agreement between Luleå Kommun and HS Copy & Skyltfabriken AB
Uppmärkning av kommunfordon och tillverkning av skyltar
Valid to 3/23/2026

ProcuringEntityProfile
72906
Agreement between Luleå Kommun and Ensolution AB
Konsultuppdrag - Kostnad per brukare
Valid to 4/3/2026

ProcuringEntityProfile
73278
Agreement between Luleå Kommun and Ancon Aktiebolag
Direktupphandling Kassasystem
Valid to 5/1/2026

ProcuringEntityProfile
85086
Agreement between Luleå Kommun and Trygg-Hansa Försäkring, filial
Fordonsförsäkring LUMIRE
Valid to 11/30/2026