Public agreements

Search for agreements


You must be logged in to view details. Your agreements are also available from your supplier pages. If you have agreements that allow you to upload price lists you can do it here or from the agreement details page

ProcuringEntityProfile
NA1821-000674 A
Agreement between Nacka Kommun and Step One Rehab AB
Öppenvårdsinsatser för personer med missbruksproblematik
Valid to 4/15/2015

ProcuringEntityProfile
62829
Agreement between Nacka Kommun and Triagon Metaperspektiv AB
Kundvalssystem för familjerådgivning
Valid to 3/11/2020

ProcuringEntityProfile
25236
Agreement between Kristianstads kommun and Lövgren Vattenprocess AB
UTGÅNGET TIDIGARE AVTAL Konsultuppdrag VA-process rang. 1
Valid to 12/31/2021

ProcuringEntityProfile
58583
Agreement between Hörby kommun and Nordic Cleanware AB
Service av städmaskiner, reparationer och reservdelar på kommunens städmaskiner (Hörby)
Valid to 12/31/2021

ProcuringEntityProfile
76992
Agreement between Kristianstads kommun and Nordea Bank AB
Underleverantör Banktjänster (Inköpskort)
Valid to 4/30/2022

ProcuringEntityProfile
65946
Agreement between Kristianstads kommun and Mobility Motors Sweden AB
Mätbil av pick-up modell till MSF 2021
Valid to 5/9/2022

ProcuringEntityProfile
69879
Agreement between Helsingborgs stad and Dahl Sverige Aktiebolag
Rörmaterial HBV - Dahl rangordning 2
Valid to 9/18/2022

ProcuringEntityProfile
69880
Agreement between Helsingborgs stad and Ahlsell Sverige AB
Rörmaterial HBV - Ahlsell rangordning 1
Valid to 9/18/2022

ProcuringEntityProfile
50593
Agreement between Östra Göinge kommun and HMN A/S
Hygienhjälpmedel
Valid to 10/31/2022

ProcuringEntityProfile
50580
Agreement between Osby kommun and HMN A/S
Hygienhjälpmedel
Valid to 10/31/2022

ProcuringEntityProfile
50582
Agreement between Osby kommun and Invacare AB
Hygienhjälpmedel
Valid to 10/31/2022

ProcuringEntityProfile
50583
Agreement between Osby kommun and Karo Pharma Sverige AB
Hygienhjälpmedel
Valid to 10/31/2022

ProcuringEntityProfile
50584
Agreement between Osby kommun and Etac Sverige AB
Hygienhjälpmedel
Valid to 10/31/2022

ProcuringEntityProfile
50586
Agreement between Osby kommun and Gate Rehab Development AB
Hygienhjälpmedel
Valid to 10/31/2022

ProcuringEntityProfile
64824
Agreement between Kristianstads kommun and Ecenea Syd AB
Upphandlingskonsult inom byggentreprenadsektorn
Valid to 3/30/2023

ProcuringEntityProfile
53982
Agreement between Bromölla kommun and Charkett AB
Livsmedel Färskt kött och charkprdukter
Valid to 3/31/2023

ProcuringEntityProfile
40822
Agreement between Helsingborgs stad and Fasadengruppen Partners i SydSverige AB
Sanering av klotter och otillåten affischering 2018
Valid to 4/30/2023

ProcuringEntityProfile
69429
Agreement between Hörby kommun and Evondos AB
Läkemedelsautomater
Valid to 5/9/2023

ProcuringEntityProfile
42730
Agreement between Kristianstads kommun and Addsecure Smart Rescue AB
Personlarm
Valid to 6/5/2023

ProcuringEntityProfile
79807
Agreement between SRV återvinning AB and Saint-Gobain Sweden AB / Weber
Avtal för SRVs tjänster - Avtal avseende avfallshantering
Valid to 6/6/2023

ProcuringEntityProfile
79801
Agreement between SRV återvinning AB and Witzenmann Sverige AB
Avtal för SRVs tjänster - C 7,8 kbm
Valid to 6/6/2023

ProcuringEntityProfile
65791
Agreement between Kontaktpersoner C4 Teknik and WSP Sverige AB
Huvudbesiktning CRV
Valid to 6/7/2023

ProcuringEntityProfile
55095
Agreement between Kontaktpersoner C4 Teknik and Amphi-tech Service AB
Inspektion och rengöring dricksvattenreservoarer
Valid to 6/9/2023

ProcuringEntityProfile
79479
Agreement between SRV återvinning AB and Supergrossen Hallunda/MFB Hallunda AB
Avtal för SRVs tjänster - Komprimator/well
Valid to 6/12/2023

ProcuringEntityProfile
74530
Agreement between Kristianstads kommun and Jurek Rekrytering & Bemanning AB
Rekrytering av enhetschef till mark och exploatering - Kristianstads kommun
Valid to 6/12/2023

ProcuringEntityProfile
34663
Agreement between Osby kommun and Agenta Advisors AB
Rådgivning avseende kapitalförvaltning
Valid to 6/12/2023

ProcuringEntityProfile
77993
Agreement between Nacka Kommun and Charlotte Block Psykoterapi & Handledning AB
Avropsavtal under Dynamiskt inköpssystem Handledning för socialjouren
Valid to 6/14/2023

ProcuringEntityProfile
73857
Agreement between Helsingborg Arena och Scen AB and Martin & Servera Restauranghandel AB
Livsmedel - Huvudgrossist
Valid to 6/14/2023

ProcuringEntityProfile
66528
Agreement between Höörs kommun and Purac AB
Maskinella entreprenader/reparationer på avlopps- och renvattenanläggningar
Valid to 6/14/2023

ProcuringEntityProfile
66529
Agreement between Höörs kommun and Xylem Water Solutions Sweden AB
Maskinella entreprenader/reparationer på avlopps- och renvattenanläggningar
Valid to 6/14/2023

ProcuringEntityProfile
66530
Agreement between Höörs kommun and Miva Montage Aktiebolag
Maskinella entreprenader/reparationer på avlopps- och renvattenanläggningar
Valid to 6/14/2023

ProcuringEntityProfile
79860
Agreement between Kristianstads kommun and Arkitekterna Krook & Tjäder Uulas AB
Konsulttjänst Klimatsmarta Näsby
Valid to 6/19/2023

ProcuringEntityProfile
70266
Agreement between Kristianstads kommun and Medirum AB
Diskdesinfektor till Hjälpmedelscentrum
Valid to 6/21/2023

ProcuringEntityProfile
68992
Agreement between Nacka vatten och avfall AB and Intrum Justitia Sverige AB
Inkassotjänster
Valid to 6/29/2023

ProcuringEntityProfile
79747
Agreement between Kristianstads kommun and NaturFokus
Åtgärdsplan Klingaån
Valid to 6/30/2023

ProcuringEntityProfile
74966
Agreement between Håbo kommun and TG11 Entreprenad AB
Nybyggnation Hus B Futurumskolan
Valid to 6/30/2023

ProcuringEntityProfile
74566
Agreement between Kristianstads kommun and Humanova Utbildning Aktiebolag
Utvecklande ledarskapsutbildning
Valid to 6/30/2023

ProcuringEntityProfile
74526
Agreement between Kristianstads kommun and Invacare AB
Direktupphandlingar komfortrullstol
Valid to 6/30/2023

ProcuringEntityProfile
70897
Agreement between Kontaktpersoner C4 Teknik and Tyréns Sverige AB
Ramavtal konsultuppdrag inom anläggningssektorn - Rang 1
Valid to 6/30/2023

ProcuringEntityProfile
70896
Agreement between Kontaktpersoner C4 Teknik and Systra AB
Ramavtal konsultuppdrag inom anläggningssektorn - Rang 2
Valid to 6/30/2023

ProcuringEntityProfile
70895
Agreement between Kontaktpersoner C4 Teknik and Sigma Civil AB
Ramavtal konsultuppdrag inom anläggningssektorn - Rang 3
Valid to 6/30/2023

ProcuringEntityProfile
70320
Agreement between Kristianstads kommun and Norrvidinge Lastbilscentral AB
Hantering av schaktmassor
Valid to 6/30/2023

ProcuringEntityProfile
69950
Agreement between Kristianstads kommun and urbanisland AB
Effektutvärdering av projekt
Valid to 6/30/2023

ProcuringEntityProfile
63171
Agreement between Kristianstads kommun and Berkvarabuss AB
Skolskjuts till Kristianstad kommun
Valid to 6/30/2023

ProcuringEntityProfile
63172
Agreement between Kristianstads kommun and Telepass AB
Skolskjuts till Kristianstad kommun
Valid to 6/30/2023

ProcuringEntityProfile
66508
Agreement between Kristianstads kommun and Teracom AB
service & leverans av datauppkopplingar mobilt 4G-nät
Valid to 6/30/2023

ProcuringEntityProfile
69161
Agreement between Helsingborg Arena och Scen AB and EPR Sweden ab
Dekormaterialproduktion
Valid to 6/30/2023

ProcuringEntityProfile
62752
Agreement between Håbo kommun and Skanska Sverige AB
Nya huvudledningar för vatten och avlopp Bålsta tätort
Valid to 6/30/2023

ProcuringEntityProfile
54950
Agreement between Kristianstads kommun and Procurator Sverige AB
Städtillbehör och kemprodukter till Kristianstads kommun
Valid to 6/30/2023

ProcuringEntityProfile
55976
Agreement between Kristianstads kommun and Klottrets Fiende No 1 All Remove Syd Förs AB
Klotterskydd, Klottersanering. Tak- och fasadtvätt.
Valid to 6/30/2023

ProcuringEntityProfile
56092
Agreement between Östra Göinge kommun and Vkdb Sverige AB
Tjänster vid försäljning av fordon och arbetsmaskiner
Valid to 6/30/2023

ProcuringEntityProfile
56093
Agreement between Osby kommun and Vkdb Sverige AB
Tjänster vid försäljning av fordon, arbetsmaskiner och verktyg
Valid to 6/30/2023

ProcuringEntityProfile
54807
Agreement between Håbo kommun and Radish AB
Matteappen
Valid to 6/30/2023

ProcuringEntityProfile
40969
Agreement between Helsingborgs stad and Göteborgs Brandservice Aktiebolag
Kontroll av brandsläckare och brandposter
Valid to 6/30/2023

ProcuringEntityProfile
42123
Agreement between Helsingborgs stad and Elis Textil Service AB
Tvätteritjänster
Valid to 6/30/2023

ProcuringEntityProfile
42144
Agreement between Helsingborgs stad and Kiwa Inspecta AB
OVK-besiktningar
Valid to 6/30/2023

ProcuringEntityProfile
69424
Agreement between Nacka vatten och avfall AB and Input Interiör Stockholm Aktiebolag
Möbler och inredning NVOA
Valid to 6/30/2023

ProcuringEntityProfile
42453
Agreement between Nacka Kommun and Trivselgruppen Region Mitt AB
Skötsel av Gröna Växter Nacka kommun
Valid to 6/30/2023

ProcuringEntityProfile
26746
Agreement between Kristianstads kommun and Quick Search Sweden AB
Medarbetarenkät
Valid to 6/30/2023

ProcuringEntityProfile
23062
Agreement between Kristianstads kommun and Sparta Aktiebolag
Teleskopläktare
Valid to 6/30/2023

ProcuringEntityProfile
22699
Agreement between Osby kommun and Karlssonbuss i Vaggeryd Aktiebolag
Skolskjuts
Valid to 6/30/2023

ProcuringEntityProfile
22542
Agreement between Osby kommun and Röke Buss Aktiebolag
Skolskjuts
Valid to 6/30/2023

ProcuringEntityProfile
23663
Agreement between Sollentuna kommun and Certego AB
Ramavtal avseende installationstjänst för larm- och passagesystem
Valid to 6/30/2023

ProcuringEntityProfile
24335
Agreement between Sollentuna kommun and Certego AB
Ramavtal för lås och låsarbeten
Valid to 6/30/2023

ProcuringEntityProfile
009462-2013
Agreement between Försäkringskassan and Talentech AB
Rekryteringsstöd
Valid to 6/30/2023

ProcuringEntityProfile
NA1821-001395 B
Agreement between Nacka Kommun and Eatery Sverige AB
Skolmåltider för elever vid YBC
Valid to 7/1/2023

ProcuringEntityProfile
41638
Agreement between Helsingborgs stad and Ambius Aktiebolag
Växter och växtskötsel inomhus
Valid to 7/1/2023

ProcuringEntityProfile
43745
Agreement between Uppsala Vatten and Sos Alarm Sverige AB
SOS alarm
Valid to 7/1/2023

ProcuringEntityProfile
56012
Agreement between Kristianstads kommun and Synsam Group Sweden AB
Terminal-, Bildskärms-, Arbetsglasögon samt Synundersökning
Valid to 7/6/2023

ProcuringEntityProfile
NA1821-002220 A
Agreement between Nacka Kommun and Basefarm AB
IT-system
Valid to 7/7/2023

ProcuringEntityProfile
53935
Agreement between Sollentuna kommun and Kontorab AB
Profilprodukter STIC 2018
Valid to 7/9/2023

ProcuringEntityProfile
74770
Agreement between Kontaktpersoner C4 Teknik and WSP Sverige AB
VA-utredare för pumpstationer
Valid to 7/10/2023

ProcuringEntityProfile
63541
Agreement between Håbo kommun and Martin & Servera Restauranghandel AB
Köks- och serveringsutrustning
Valid to 7/12/2023

ProcuringEntityProfile
56366
Agreement between Kristianstads kommun and Recaremed AB
Behållare för stickande, skärande och smittförande avfall samt hämtning.
Valid to 7/18/2023

ProcuringEntityProfile
68985
Agreement between Östra Göinge Renhållnings AB and Hs - Alltjänst
Traktorgrävartjänster ÅVC Sibbhult
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
64807
Agreement between Kristianstads kommun and Portify AB
Fordonssystem
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
63097
Agreement between Kristianstads kommun and Kristianstad Taxi & Buss AB
Mattransporter - Kristianstad buss & Taxi
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
63113
Agreement between Kristianstads kommun and Telepass AB
Mattransporter - Telepass
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
63060
Agreement between Kristianstads kommun and Taxicentralen i Kristianstad AB
Mattransporter - Taxicentralen i Kristianstad
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
63102
Agreement between Kristianstads kommun and Vellingetaxi AB
Mattransporter - Vellingetaxi
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
56788
Agreement between Nacka Kommun and Global Mobility Moving AB
Avtal flytt och transport STIC KFKS 2020/716
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
56790
Agreement between Nacka Kommun and Rexab Flytt- & Tunghantering AB
Avtal flytt och transport STIC KFKS 2020/716
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
56738
Agreement between Håbo kommun and Sli Education AB
AV-läromedel
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
59336
Agreement between Nacka Kommun and 4pl Central Station Nordic AB
Avtal flytt och transport STIC
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
56978
Agreement between Upplands Väsby kommun and Åf Infrastructure AB
Dagvattenmodellering
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
55625
Agreement between Kristianstads kommun and KåKå AB
Specialprodukter Bageri
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
56316
Agreement between Hörby kommun and Bemt AB
Fastighetstekniska arbeten 2020 (Hörby)
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
56318
Agreement between Hörby kommun and Sandå Sverige AB
Fastighetstekniska arbeten 2020 (Hörby)
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
56319
Agreement between Hörby kommun and Hörby Glasmästeri Aktiebolag
Fastighetstekniska arbeten 2020 (Hörby)
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
56320
Agreement between Hörbybostäder Aktiebolag and Masterventilation i Kristianstad AB
Fastighetstekniska arbeten 2020 (Hörby)
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
56322
Agreement between Hörby kommun and Aktiebolaget Kristianstads Kylservice
Fastighetstekniska arbeten 2020 (Hörby)
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
56323
Agreement between Hörbybostäder Aktiebolag and Skånsk Fönstermiljö Aktiebolag
Fastighetstekniska arbeten 2020 (Hörby)
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
56324
Agreement between Hörbybostäder Aktiebolag and C4 Ventilation Aktiebolag
Fastighetstekniska arbeten 2020 (Hörby)
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
56326
Agreement between Hörbybostäder Aktiebolag and Otto Nilssons Byggnads Aktiebolag
Fastighetstekniska arbeten 2020 (Hörby)
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
56327
Agreement between Hörby kommun and Optimal Måleri Öresund AB
Fastighetstekniska arbeten 2020 (Hörby)
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
56328
Agreement between Hörbybostäder Aktiebolag and H Olofssons Plåt i Höör Aktiebolag
Fastighetstekniska arbeten 2020 (Hörby)
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
56329
Agreement between Hörby kommun and Apq El AB
Fastighetstekniska arbeten 2020 (Hörby)
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
56330
Agreement between Hörbybostäder Aktiebolag and Norrto Byggtjänst Hörby AB
Fastighetstekniska arbeten 2020 (Hörby)
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
56331
Agreement between Hörby kommun and Buildab AB
Fastighetstekniska arbeten 2020 (Hörby)
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
56333
Agreement between Hörbybostäder Aktiebolag and Rörmontering Kristianstad AB
Fastighetstekniska arbeten 2020 (Hörby)
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
56334
Agreement between Hörby kommun and Stråheds i Anderslöv AB
Fastighetstekniska arbeten 2020 (Hörby)
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
56336
Agreement between Hörby kommun and Am Elteknik AB
Fastighetstekniska arbeten 2020 (Hörby)
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
56337
Agreement between Hörby kommun and Gunnar Karlsen Sverige AB
Fastighetstekniska arbeten 2020 (Hörby)
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
56338
Agreement between Hörbybostäder Aktiebolag and Johan Jönssons Reparationsverkstad AB
Fastighetstekniska arbeten 2020 (Hörby)
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
43800
Agreement between Osby kommun and Dahl Sverige Aktiebolag
VVS-varor
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
42952
Agreement between Bromölla kommun and Lyreco Advantage Sweden AB
Kontors-, skolmaterial, kopieringspapper och almanackor
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
42680
Agreement between Kristianstads kommun and Lyreco Sverige AB
Kontors-, skolmaterial, kopieringspapper och almanackor
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
41538
Agreement between Kristianstads kommun and Prenax AB
Förmedling av Tidnings- och tidskriftsprenumerationer
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
43620
Agreement between Östra Göinge kommun and Dahl Sverige Aktiebolag
VVS-varor
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
42739
Agreement between Östra Göinge kommun and Lyreco Advantage Sweden AB
Kontorsmaterial, skolmaterial, kopieringspapper och almanackor
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
42715
Agreement between Osby kommun and Lyreco Advantage Sweden AB
Kontors- och skolmaterial, kopieringspapper och almanackor
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
40273
Agreement between Hagfors kommun and Byggservice i Geijersholm AB
Löpande fastighetsunderhåll Byggnadsarbeten
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
40274
Agreement between Hagfors kommun and Rikard och Jan måleri i Hagfors AB
Löpande fastighetsunderhåll målningsarbeten
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
40474
Agreement between Kristianstads kommun and Lyreco Sverige AB
Bild
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
40473
Agreement between Kristianstads kommun and Lyreco Sverige AB
Färg och form
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
41489
Agreement between Bromölla kommun and Staples Sweden AB
Färg och form
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
41490
Agreement between Bromölla kommun and Staples Sweden AB
Bild
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
35549
Agreement between Östra Göinge kommun and Östra Göinge Taxi Aktiebolag
Skolskjuts 2018
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
60415
Agreement between Håbo kommun and Eurofins Water Testing Sweden AB
Analystjänster
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
17845
Agreement between Hagfors kommun and Temporent AB
Tillfälliga lokaler ÄBC
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
NA03128 A
Agreement between Nacka Kommun and Sickla Industrifastigheter Kb
Hyreskontrakt - Fak
Valid to 7/31/2023

ProcuringEntityProfile
69348
Agreement between Upplands Väsby kommun and Samhall Aktiebolag
Lokalvård i Messingen
Valid to 8/1/2023

ProcuringEntityProfile
44136
Agreement between Nacka Kommun and Cushman & Wakefield Sweden AB
Ramavtal fastighetsvärderingstjänster
Valid to 8/1/2023

ProcuringEntityProfile
44138
Agreement between Nacka Kommun and Torkel Öste Fastighetskonsulter AB
Ramavtal fastighetsvärderingstjänster
Valid to 8/1/2023

ProcuringEntityProfile
44139
Agreement between Nacka Kommun and Forum Fastighetsekonomi AB
Ramavtal fastighetsvärderingstjänster
Valid to 8/1/2023

ProcuringEntityProfile
44141
Agreement between Nacka Kommun and Savills Sweden AB
Ramavtal fastighetsvärderingstjänster
Valid to 8/1/2023

ProcuringEntityProfile
66308
Agreement between Kristianstads kommun and SSK Säkerhetsakademien AB
Utbildning mot hot och våld i arbetslivet
Valid to 8/2/2023

ProcuringEntityProfile
44170
Agreement between Upplands-Bro kommun and Onemed Sverige AB
Inkontinensartiklar STIC 2019
Valid to 8/13/2023

ProcuringEntityProfile
62528
Agreement between Sollentuna kommun and Sodexo AB
Medicinteknisk utrustning STIC 2020
Valid to 8/14/2023

ProcuringEntityProfile
61045
Agreement between Håbo kommun and Techstep Sweden AB
Mobiltelefoner
Valid to 8/14/2023

ProcuringEntityProfile
79178
Agreement between Kristianstads kommun and Målerifirman Sture Persson AB
PUH 10 Söderportskolan
Valid to 8/15/2023

ProcuringEntityProfile
69055
Agreement between Kontaktpersoner C4 Teknik and Svevia AB (publ)
Broreparationer
Valid to 8/18/2023

ProcuringEntityProfile
12494
Agreement between Kristianstads kommun and Kompetensspridning i Umeå AB
Aktivitetskort på nätet
Valid to 8/19/2023

ProcuringEntityProfile
35859
Agreement between Rättviks kommun and Swedlock AB
Digitala lås - Swedlock Blue
Valid to 8/30/2023

ProcuringEntityProfile
76916
Agreement between Kristianstads kommun and C4 Hus AB
Vinterstallet:2
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
69768
Agreement between Helsingborgs stad and Bygg- och Industrigross Norden AB
Järnhandelsvaror - HBV
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
66724
Agreement between Helsingborgs stad and Sweco Sverige AB
Byggprojektledare
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
67770
Agreement between Helsingborgs stad and Åf-Infrastructure AB
Byggprojektledare
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
67771
Agreement between Helsingborgs stad and Niras Sweden AB
Byggprojektledare
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
68817
Agreement between Helsingborgs stad and SC Byggrådgivning C/O Kasparos AB
Byggnadsantikvarisk konsult
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
68822
Agreement between Helsingborgs stad and Regionmuseet Kristianstad/landsantikvar i Skåne
Byggnadsantikvarisk konsult
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
68823
Agreement between Helsingborgs stad and Wsp Sverige AB
Byggnadsantikvarisk konsult
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
66023
Agreement between Kristianstads kommun and Candeo Städservice AB
Städtjänster 2021
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
62708
Agreement between Kristianstads kommun and JKN Entreprenad AB
Inhyrning två VA-grävmaskiner med förare
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
62840
Agreement between Luleå Kommun and Servicebolaget Nord Aktiebolag
Leverans, underhåll och service vitvaror
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
55533
Agreement between Kristianstads kommun and BCA Vehicle Remarketing AB
Försäljning av fordon
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
57089
Agreement between Helsingborgs stad and Puls - Planerad Underhållsservice Aktiebolag
Spolbilstjänster_rang 1
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
57108
Agreement between Håbo kommun and Jobmeal Gävle AB
Hyra W55 till Café Håbo
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
57163
Agreement between Kontaktpersoner C4 Teknik and Värends miljö AB
Ramavtal rörinspektion/TV-inspektion
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
56191
Agreement between Kristianstads kommun and AVS i Sverige AB
AV-utrustning
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
56150
Agreement between Bromölla kommun and Ramberg, Henrik
Gräsklippning samt lövmalning i Bromölla kommun
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
56325
Agreement between Hörby kommun and Vabab Hyresgården Aktiebolag
Fastighetstekniska arbeten 2020 (Hörby)
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
56868
Agreement between Upplands Väsby kommun and Forum Fastighetsekonomi AB
Upphandling avseende ett ramavtal gällande fastighetsvärdering
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
56720
Agreement between Upplands Väsby kommun and Torkel Öste Fastighetskonsulter AB
Upphandling avseende ett ramavtal gällande fastighetsvärdering
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
42232
Agreement between Upplands Väsby kommun and Aremo Förvaltning AB
Klottersaneringstjänster
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
42735
Agreement between Rättviks kommun and Adda Inköpscentral AB
Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
42736
Agreement between Rättviks kommun and Adda Inköpscentral AB
Vaccin - HPV-vaccin enl det nationella barnvaccineringsprogrammet 2018
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
43719
Agreement between Helsingborgs stad and Retriever Sverige AB
Omvärldsbevakning
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
44300
Agreement between Bromölla kommun and Merck Sharp & Dohme (SWEDEN) Aktiebolag
HPV Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018, Gardasil 9
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
44301
Agreement between Bromölla kommun and Sanofi AB
Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018, fyrvalent vaccin
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
44337
Agreement between Bromölla kommun and Sanofi AB
Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018 (sexvalent vaccin)
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
44338
Agreement between Bromölla kommun and Glaxosmithkline Aktiebolag
Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018 (vaccin mot rotavirus)
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
44339
Agreement between Bromölla kommun and Glaxosmithkline Aktiebolag
Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018 (konjugerat pneumokockvaccin)
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
44340
Agreement between Bromölla kommun and Scandinavian Biopharma Distribution AB
Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018 (vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta)
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
44341
Agreement between Bromölla kommun and Merck Sharp & Dohme (SWEDEN) Aktiebolag
Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018 (MPR) Rangordnat nr 1
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
44342
Agreement between Bromölla kommun and Glaxosmithkline Aktiebolag
Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018 (MPR) Rangordnat nr 2
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
43546
Agreement between Tierps kommun and Stratsys AB
Styr och ledningssystem Tierp
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
44353
Agreement between Kristianstads kommun and jockes cykel o sport
Cyklar
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
44026
Agreement between Kristianstads kommun and MOHLINS CYKEL & MOTOR
Cyklar
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
43837
Agreement between Kristianstads kommun and Intermontage AB
Undertaksarbeten, Rangordning 2
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
43836
Agreement between Kristianstads kommun and B. Jarl-montage i Bromölla AB
Undertaksarbeten, Rangordning 1
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
43464
Agreement between Håbo kommun and Merck Sharp & Dohme (SWEDEN) Aktiebolag
HPV-Vaccin - Gardasil 9
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
50092
Agreement between Sollentuna kommun and Swarco Sverige AB
Drift och underhåll av trafiksignalanläggning STIC 2019
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
50588
Agreement between Osby kommun and Primed Fysio och Rehab AB
Träningshjälpmedel
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
50589
Agreement between Östra Göinge kommun and Medema Physio Aktiebolag
Träningshjälpmedel
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
50590
Agreement between Östra Göinge kommun and Primed Fysio och Rehab AB
Träningshjälpmedel
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
50579
Agreement between Osby kommun and Medema Physio Aktiebolag
Träningshjälpmedel
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
50460
Agreement between Helsingborgs stad and Helsingborgs Kommun
Filmtjänster - konferenser och föreläsningar
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
52729
Agreement between Sollentuna kommun and Sanofi AB
Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
52737
Agreement between Sollentuna kommun and Merck Sharp & Dohme (SWEDEN) Aktiebolag
Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
52767
Agreement between Sollentuna kommun and Scandinavian Biopharma Distribution AB
Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
52768
Agreement between Sollentuna kommun and Merck Sharp & Dohme (SWEDEN) Aktiebolag
HPV vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
52739
Agreement between Sollentuna kommun and Glaxosmithkline Aktiebolag
Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
41344
Agreement between Kristianstads kommun and Undantaget AB
Skolläkartjänster
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
55375
Agreement between Hörby kommun and Bröderna Hanssons i Göteborg Export Aktiebolag
Färsk Fisk 3 (Hörby)
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
56399
Agreement between Östra Göinge kommun and Kommunförbundet Skåne
Vård- och omsorgsplatser LSS, Psykiatri och SÄBO
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
73337
Agreement between Kristianstads kommun and Skånes Kommuner
IFO
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
73338
Agreement between Kristianstads kommun and Skånes Kommuner
VO
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
69829
Agreement between Kristianstads kommun and Scandinavian Biopharma Distribution AB
Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
69826
Agreement between Kristianstads kommun and Sanofi AB
Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
69828
Agreement between Kristianstads kommun and Merck Sharp & Dohme (Sweden) Aktiebolag
Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
69827
Agreement between Kristianstads kommun and GlaxoSmithKline AB
Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
70009
Agreement between Kristianstads kommun and Oriola Sweden AB
Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018_Distributör
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
70011
Agreement between Kristianstads kommun and Tamro AB
Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018_Distributör
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
42838
Agreement between Upplands Väsby kommun and Procurator Sverige AB
SKL Hygien och städartiklar 2018
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
35590
Agreement between Kristianstads kommun and Onemed Sverige AB
Distribution av inkontinenshjälpmedel
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
52231
Agreement between Nacka Kommun and Lybab AB
Drift och bemanning av återvinningscentraler i Nacka Kommun
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
26078
Agreement between Uppsala Vatten and Vattenfall Services Nordic AB
Drift av hög- och lågspänningsanläggningar
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
NA1821-002212 A
Agreement between Nacka Kommun and Grön Stad Mark och Anläggning AB
Skötsel och tillsyn av grönytor, Sicklaön
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
NA1821-002211 A
Agreement between Nacka Kommun and Grön Stad Mark och Anläggning AB
Skötsel och tillsyn av grönytor, Älta/Saltsjöbaden
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
NA1821-002223 A
Agreement between Nacka Kommun and Peab Anläggning AB
Vinterväghållning kommunala vägar och gårdar, Sicklaön
Valid to 8/31/2023

ProcuringEntityProfile
81084
Agreement between Hässleholms Industribyggnads AB and Prima Entreprenad i Sverige AB
Takomläggning och målning av Terminalen 1
Valid to 9/1/2023

ProcuringEntityProfile
74672
Agreement between Håbo kommun and Uppsala Elbolag Aktiebolag
Boendeägda vårdsängar, reparation och besikting
Valid to 9/1/2023

ProcuringEntityProfile
41803
Agreement between Bromölla kommun and Kontroll, Gymnastik, Montage i Hultsfred AB
Säkerhetskontroll av sport och gymnastikanläggningar
Valid to 9/1/2023

ProcuringEntityProfile
36473
Agreement between Sollentuna kommun and Sandå Sverige AB
Målerientreprenad Rang 1
Valid to 9/1/2023

ProcuringEntityProfile
36474
Agreement between Sollentuna kommun and Rosén Olsson Måleri AB
Målerientreprenad Rang 2
Valid to 9/1/2023

ProcuringEntityProfile
69638
Agreement between Rättviks Fastigheter AB and Swedbank AB
Avtal Bankid
Valid to 9/2/2023

ProcuringEntityProfile
65775
Agreement between Håbo kommun and Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat Kommanditbolag
Juridiska tjänster - civilrätt
Valid to 9/2/2023

ProcuringEntityProfile
65771
Agreement between Håbo kommun and Advokatfirman Fylgia Kommanditbolag
Juridiska tjänster - offentlig rätt
Valid to 9/2/2023

ProcuringEntityProfile
65772
Agreement between Håbo kommun and Agenda Advokatbyrå AB
Juridiska tjänster - civilrätt
Valid to 9/2/2023

ProcuringEntityProfile
65773
Agreement between Håbo kommun and Kommunlex AB
Juridiska tjänster - social/skoljuridik
Valid to 9/2/2023

ProcuringEntityProfile
65774
Agreement between Håbo kommun and Jp Infonet AB
Juridiska tjänster - social/skoljuridik
Valid to 9/2/2023

ProcuringEntityProfile
44252
Agreement between Håbo kommun and Västerås Vägmarkering AB
Ramavtal väglinjemålning inom Håbokommun
Valid to 9/2/2023

ProcuringEntityProfile
74674
Agreement between Håbo kommun and Saps Service Management AB
Boendeägda lyftreparationer och besiktningar
Valid to 9/12/2023

ProcuringEntityProfile
63124
Agreement between Helsingborgs stad and Ework Group AB
Konsultmäklare, IT
Valid to 9/14/2023

ProcuringEntityProfile
66003
Agreement between Kristianstads kommun and Atea Service Center AB
Dataklienter, tillbehör och tjänster.
Valid to 9/19/2023

ProcuringEntityProfile
79989
Agreement between Upplands Väsby kommun and Cramo Adapteo AB
Hyresmoduler 2018
Valid to 9/20/2023

ProcuringEntityProfile
79990
Agreement between Upplands Väsby kommun and Algeco Sweden AB
Hyresmoduler 2018
Valid to 9/20/2023

ProcuringEntityProfile
79991
Agreement between Upplands Väsby kommun and Expandia Moduler AB
Hyresmoduler 2018
Valid to 9/20/2023

ProcuringEntityProfile
79992
Agreement between Upplands Väsby kommun and Indus Sverige AB
Hyresmoduler 2018
Valid to 9/20/2023

ProcuringEntityProfile
79994
Agreement between Upplands Väsby kommun and Maxmoduler Produktion AB
Hyresmoduler 2018
Valid to 9/20/2023

ProcuringEntityProfile
79995
Agreement between Upplands Väsby kommun and Pamil Modulsystem Aktiebolag
Hyresmoduler 2018
Valid to 9/20/2023

ProcuringEntityProfile
79996
Agreement between Upplands Väsby kommun and Parmaco AB
Hyresmoduler 2018
Valid to 9/20/2023

ProcuringEntityProfile
79997
Agreement between Upplands Väsby kommun and PCS Projektservice AB
Hyresmoduler 2018
Valid to 9/20/2023

ProcuringEntityProfile
50924
Agreement between Sollentuna kommun and Algeco Sweden AB
Hyresmoduler 2018
Valid to 9/20/2023

ProcuringEntityProfile
50922
Agreement between Sollentuna kommun and Parmaco AB
Hyresmoduler 2018
Valid to 9/20/2023

ProcuringEntityProfile
50923
Agreement between Sollentuna kommun and Pcs Modulsystem AB
Hyresmoduler 2018
Valid to 9/20/2023

ProcuringEntityProfile
50871
Agreement between Sollentuna kommun and Adapteo AB
Hyresmoduler 2018
Valid to 9/20/2023

ProcuringEntityProfile
50911
Agreement between Sollentuna kommun and Expandia Moduler AB
Hyresmoduler 2018
Valid to 9/20/2023

ProcuringEntityProfile
50914
Agreement between Sollentuna kommun and Indus Sverige AB
Hyresmoduler 2018
Valid to 9/20/2023

ProcuringEntityProfile
50916
Agreement between Sollentuna kommun and Maxmoduler Produktion AB
Hyresmoduler 2018
Valid to 9/20/2023

ProcuringEntityProfile
50919
Agreement between Sollentuna kommun and Pamil Modulsystem Aktiebolag
Hyresmoduler 2018
Valid to 9/20/2023

ProcuringEntityProfile
74257
Agreement between Nacka Kommun and Qstar Försäljning Aktiebolag
Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2018
Valid to 9/22/2023

ProcuringEntityProfile
74258
Agreement between Nacka Kommun and Canoil AB
Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2018
Valid to 9/22/2023

ProcuringEntityProfile
74259
Agreement between Nacka Kommun and EcoPAR AB
Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2018
Valid to 9/22/2023

ProcuringEntityProfile
74260
Agreement between Nacka Kommun and Preem Aktiebolag
Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2018
Valid to 9/22/2023

ProcuringEntityProfile
74261
Agreement between Nacka Kommun and Colabitoil Försäljning AB
Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2018
Valid to 9/22/2023

ProcuringEntityProfile
51518
Agreement between Osby kommun and Preem Aktiebolag
Eldningsolja
Valid to 9/22/2023

ProcuringEntityProfile
50437
Agreement between Rättviks kommun and Eco-1 Sverige Filial
Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2018
Valid to 9/22/2023

ProcuringEntityProfile
44302
Agreement between Sollentuna kommun and Ework Scandinavia AB
Förmedlingstjänst tekniska konsulter STIC 2019
Valid to 9/22/2023

ProcuringEntityProfile
NA1821-002038 A
Agreement between Nacka Kommun and Ework Scandinavia AB
Förmedlingstjänst tekniska konsulter
Valid to 9/22/2023

ProcuringEntityProfile
52072
Agreement between Nacka Kommun and Key Man Aktiebolag
STIC Managementkonsulter
Valid to 9/24/2023

ProcuringEntityProfile
76429
Agreement between Kontaktpersoner C4 Teknik and B & G Bygg i Hässleholm AB
PUH U5 Krinova
Valid to 9/25/2023

ProcuringEntityProfile
74773
Agreement between Kontaktpersoner C4 Teknik and B & G Bygg i Hässleholm AB
U4 Zola 1 By A1 och A6
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
78467
Agreement between Kristianstads kommun and Nem Agentur & Logistik AB
Frukt, grönsaker och potatis
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
77350
Agreement between Kristianstads kommun and EcoPar AB
Eldningsprodukter och drivmedel i bulk
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
75613
Agreement between Kontaktpersoner C4 Teknik and Lantmännen Maskin AB
Gödningsspridare
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
73248
Agreement between Kontaktpersoner C4 Teknik and C4 Hus AB
Åhus Brandstation
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
69535
Agreement between Upplands Väsby kommun and S:t Eriks Hiss Aktiebolag
Fullserviceavtal för Hissar och portar
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
69730
Agreement between Upplands Väsby kommun and Björnentreprenad Aktiebolag
Markskötsel inklusive snöröjning
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
69731
Agreement between Upplands Väsby kommun and D.N. Mark AB ( tidigare D.N Trädgård och markskötsel)
Markskötsel inklusive snöröjning
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
69134
Agreement between Kristianstads kommun and Charkett AB
Livsmedel, Färska charkprodukter
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
69152
Agreement between Kristianstads kommun and Charkett AB
Livsmedel, Färskt oberett kött
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
69131
Agreement between Kristianstads kommun and Menigo Foodservice AB
Livsmedel, Djupfrysta produkter
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
69133
Agreement between Kristianstads kommun and Menigo Foodservice AB
Livsmedel, Kolonial, färskvaror, ägg och bryggeri
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
69170
Agreement between Kristianstads kommun and Nem Agentur & Logistik AB
Livsmedel, Mejerivaror
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
69283
Agreement between Kristianstads kommun and Nem Agentur & Logistik AB
Livsmedel, Färsk fisk och skaldjur
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
69474
Agreement between Kristianstads kommun and Urshultsbagarn Aktiebolag
Livsmedel, Färskt bröd och färskt kaffebröd
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
69398
Agreement between Väsbyhem and S:t Eriks Hiss Aktiebolag
Fullserviceavtal för Hissar och portar
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
69866
Agreement between Bromölla kommun and Urshultsbagarn Aktiebolag
Livsmedel Färskt bröd och konditorivaror
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
69218
Agreement between Kristianstads kommun and Idata AB
Digitala och fysiska utskickstjänster
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
68902
Agreement between Osby kommun and Menigo Foodservice AB
Djupfrysta produkter
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
69294
Agreement between Upplands Väsby kommun and Bjerking AB
gällande riskhantering, omgivningspåverkan och vibrationsmätning i entreprenader
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
69295
Agreement between Upplands Väsby kommun and KMP Konsult AB
gällande riskhantering, omgivningspåverkan och vibrationsmätning i entreprenader
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
69296
Agreement between Upplands Väsby kommun and Besiktningsföretaget Ansvarsbesiktning AB
gällande riskhantering, omgivningspåverkan och vibrationsmätning i entreprenader
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
66307
Agreement between Upplands Väsby kommun and Liselotte Lööf Återvinning AB
Avtal med Liselott Lööf avseende hämtning av sorterat avfall och verksamhetsavfall (UVK)
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
63388
Agreement between Helsingborgs stad and Mathem i Sverige AB
Digitala inköp - 2
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
69549
Agreement between Kristianstads kommun and Mixiprint Aktiebolag
Visitkort Kristianstads Kommun
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
69423
Agreement between Östra Göinge kommun and Urshultsbagarn Aktiebolag
Livsmedel Färskt bröd och kaffebröd
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
69425
Agreement between Osby kommun and Urshultsbagarn Aktiebolag
Livsmedel Färskt bröd och kaffebröd
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
69267
Agreement between Östra Göinge kommun and Telliq AB
Digital körjournal
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
69374
Agreement between Hörby kommun and Charkett Aktiebolag
Livsmedel Oberett färskt kött (Hörby)
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
69291
Agreement between Östra Göinge kommun and Nem Agentur & Logistik AB
Livsmedel Färsk fisk och skaldjur
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
69292
Agreement between Osby kommun and Nem Agentur & Logistik AB
Livsmedel Färsk fisk och skaldjur
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
69192
Agreement between Håbo kommun and Golvlandslaget AB
Golvarbeten samt Klinker- och Kakelsättning
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
69065
Agreement between Östra Göinge kommun and Menigo Foodservice AB
Livsmedel Kolonial, färskvaror, ägg och bryggeri
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
69166
Agreement between Osby kommun and Menigo Foodservice AB
Livsmedel Kolonial, färskvaror, ägg och bryggeri
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
66369
Agreement between Osby kommun and Charkett Aktiebolag
Livsmedel Oberett färskt kött
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
66370
Agreement between Osby kommun and Charkett Aktiebolag
Livsmedel Färska charkprodukter
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
66366
Agreement between Osby kommun and Nem Agentur & Logistik AB
Livsmedel Mejerivaror
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
66368
Agreement between Osby kommun and Nem Agentur & Logistik AB
Livsmedel Färsk frukt, grönt och potatis
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
68901
Agreement between Osby kommun and Charkett Aktiebolag
Livsmedel Charkprodukter
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
66540
Agreement between Osby kommun and Menigo Foodservice AB
Livsmedel Djupfrysta produkter
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
66538
Agreement between Östra Göinge kommun and Menigo Foodservice AB
Livsmedel Djupfrysta produkter
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
66363
Agreement between Östra Göinge kommun and Charkett Aktiebolag
Livsmedel Oberett färskt kött
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
66364
Agreement between Östra Göinge kommun and Charkett Aktiebolag
Livsmedel Färska charkprodukter
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
66362
Agreement between Östra Göinge kommun and Nem Agentur & Logistik AB
Livsmedel Färsk frukt, grönt och potatis
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
65702
Agreement between Kristianstads kommun and Ekes Entreprenad AB
Hantering av snöstörar
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
63022
Agreement between Kristianstads kommun and B.RIMAMAT KB
Drift av sommarcafé naturum
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
56123
Agreement between Kristianstads kommun and Sgs Analytics Sweden AB
Laboratorietjänster
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
57608
Agreement between Uppsala Vatten and Vesper Group AB
Konsulttjänster inom utredningstjänster och omvärldsbevakning
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
57083
Agreement between Luleå Kommun and Appbolaget Sverige AB
Direktupphandling molntjänst arbetsmarknadsförvaltningen
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
51884
Agreement between Bromölla kommun and Swea Energi AB
Eldningsolja och drivmedel i bulk, diesel
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
51885
Agreement between Bromölla kommun and Preem Aktiebolag
Eldningsolja och drivmedel i bulk, eldningsolja
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
51517
Agreement between Osby kommun and Swea Energi AB
Bensin, etanol, diesel och HVO
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
51519
Agreement between Östra Göinge kommun and Swea Energi Holding AB
Bensin, etanol, diesel och HVO
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
50801
Agreement between Kristianstads kommun and Preem Petroleum AB
Eldningsprodukter och drivmedel i bulk
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
50760
Agreement between Kristianstads kommun and Swea Energi AB
Eldningsprodukter och drivmedel i bulk
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
50093
Agreement between Kristianstads kommun and Feralco Nordic AB
Polymer i flytande substans
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
56400
Agreement between Östra Göinge kommun and Kommunförbundet Skåne
Handledning inom IFO, VO och skola
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
43055
Agreement between Nacka Kommun and Familjehemkonsulenter Sverige AB
Konsulentstödd jourhemsvård
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
43052
Agreement between Nacka Kommun and Pär Sonesson & Company AB
Konsulentstödd jourhemsvård- Individ
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
49835
Agreement between Sollentuna kommun and Mannheimer Swartling Advokatbyrå Aktiebolag
Juridiska tjänster Entreprenadrätt Delområde 2
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
42907
Agreement between Nacka Kommun and Pär Sonesson & Company AB
Konsulentstödd jourhemsvård
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
43066
Agreement between Nacka Kommun and Vitae Omsorg AB
Konsulentstödd jourhemsvård- Familjer
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
42916
Agreement between Nacka Kommun and Attendum AB
Konsulentstödd jourhemsvård- familjer
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
43069
Agreement between Nacka Kommun and Humana Familjestödsgruppen i Sverige AB
Konsulentstödd jourhemsvård- Individ
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
43060
Agreement between Nacka Kommun and Individ och Familjer Fm AB
Konsulentstödd jourhemsvård- Individ
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
43061
Agreement between Nacka Kommun and Attendum AB
Konsulentstödd jourhemsvård- Individ
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
42928
Agreement between Nacka Kommun and Uniq Care Sweden AB
Konsulentstödd jourhemsvård
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
42925
Agreement between Nacka Kommun and Kronangruppen AB
Konsulentstödd jourhemsvård- Individ
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
44284
Agreement between Nacka Kommun and Omsorgshuset i Stockholm AB
Konsulentstödd jourhemsvård- Individ
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
42929
Agreement between Nacka Kommun and Noorgården Stöd och Konsult AB
Konsulentstödd jourhemsvård
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
42926
Agreement between Nacka Kommun and Rekon, Människan i Centrum AB
Konsulentstödd jourhemsvård- Individ
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
49664
Agreement between Nacka Kommun and Attendum AB
Konsulentstödd jourhemsvård- Förstärkt jourhem
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
43067
Agreement between Nacka Kommun and Familjeenheten Sverige AB
Konsulentstödd jourhemsvård- Individ
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
50023
Agreement between Osby kommun and Kommunförbundet Skåne
Handledning inom IFO, VO och skola
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
43062
Agreement between Nacka Kommun and Starkfamn Familjehem AB
Konsulentstödd jourhemsvård- Individ
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
49666
Agreement between Nacka Kommun and Vitae Omsorg AB
Konsulentstödd jourhemsvård- Förstärkt jourhem
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
49663
Agreement between Nacka Kommun and Omsorgshuset i Stockholm AB
Konsulentstödd jourhemsvård- Förstärkt jourhem
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
49665
Agreement between Nacka Kommun and Familjeverket i Stockholm AB
Konsulentstödd jourhemsvård- Förstärkt jourhem
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
49667
Agreement between Nacka Kommun and Rekon, Människan i Centrum AB
Konsulentstödd jourhemsvård- Förstärkt jourhem
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
49668
Agreement between Nacka Kommun and Kronangruppen AB
Konsulentstödd jourhemsvård- Förstärkt jourhem
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
49670
Agreement between Nacka Kommun and ABC Jourhem AB
Konsulentstödd jourhemsvård- Förstärkt jourhem
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
41163
Agreement between Hagfors kommun and Swedbank AB
Finansiella tjänster
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
46193
Agreement between Rättviks kommun and OneMed Sverige AB
Sjukvårdsmaterial
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
43420
Agreement between Kristianstads kommun and SNF Nordic AB
Polymer i torr substans
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
44529
Agreement between Kontaktpersoner C4 Teknik and AB Hisscompaniet Skåne
Ramavtal funktionsservice av hissar
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
73336
Agreement between Kristianstads kommun and Skånes Kommuner
Handledning
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
42917
Agreement between Nacka Kommun and Pär Sonesson & Company AB
Konsulentstödd jourhemsvård- Förstärkt jourhem
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
42918
Agreement between Nacka Kommun and Familjeverket i Stockholm AB
Konsulentstödd jourhemsvård- Individ
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
42914
Agreement between Nacka Kommun and Omsorgshuset i Stockholm AB
Konsulentstödd jourhemsvård- Familjer
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
49538
Agreement between Bromölla kommun and Stena Recycling AB
Transport, behandling och slutligt omhändertagande av brännbart avfall
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
44347
Agreement between Upplands Väsby kommun and U-V GLAS AB
Glasmästeritjänster
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
42218
Agreement between Sollentuna kommun and Nordomatic Aktiebolag
Styr- och reglerentreprenad inkl. Systemintegratör
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
36773
Agreement between Kristianstads kommun and Techpack In Scandinavia AB
Matdistributionsprodukter
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
36755
Agreement between Östra Göinge kommun and Techpack In Scandinavia AB
Matdistributionsprodukter
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
40249
Agreement between Kristianstads kommun and Läromedia Bokhandel Örebro AB
Läromedel
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
40418
Agreement between Bromölla kommun and Läromedia Bokhandel Örebro AB
Läromedel
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
38442
Agreement between Sollentuna kommun and MR Rör i Storstockholm Aktiebolag
VVS - Arbeten, rang 1
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
38443
Agreement between Sollentuna kommun and Stockholms Rörexpress AB
VVS -Arbeten, rang 2
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
37609
Agreement between Upplands Väsby kommun and Avarn Security AB
Bevakningstjänster
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
37103
Agreement between Skåne Blekinge Vattentjänst AB and Bab Rörtryckning Aktiebolag
Schaktfri ledningsdragning med styrd borrning (SBVT)
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
37105
Agreement between Skåne Blekinge Vattentjänst AB and Pollex Aktiebolag
Renovering av tryckledningar (SBVT)
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
37255
Agreement between Skåne Blekinge Vattentjänst AB and Bab Rörtryckning Aktiebolag
Schaktfri ledningsdragning med hammarborrning (SBVT)
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
26535
Agreement between Helsingborgs stad and Perfect Print Sverige AB
Toner, bläck- och färgpatroner
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
NA1821-002413 A
Agreement between Nacka Kommun and Antirio AB
Upphandlingssystem Kommers
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
NA1821-002394 A
Agreement between Nacka Kommun and Pensionsvalet Pv / Kpa Pensionsservice AB
Pensionsförvaltning och pensionsadministration
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
66621
Agreement between Nacka vatten och avfall AB and Pensionsvalet Pv / Kpa Pensionsservice AB
Pensionsadministration och Pensionshjälpen samt förmedlingstjänst
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
76238
Agreement between Hörby kommun and Tieto Sweden AB
Informationssystem skola (Hörby)
Valid to 9/30/2023

ProcuringEntityProfile
75242
Agreement between Göingehem AB and Clausen & Lovén Byggprojekt AB
Nybyggnation flerbostadshus Sjömannen, Broby.
Valid to 10/1/2023

ProcuringEntityProfile
62738
Agreement between Kristianstads kommun and Aareon Sverige AB
Fastighetssystem
Valid to 10/1/2023

ProcuringEntityProfile
43429
Agreement between Kontaktpersoner C4 Teknik and Kemira Kemi AB
Mätning svavelväte
Valid to 10/1/2023

ProcuringEntityProfile
69375
Agreement between Nacka vatten och avfall AB and Vattenfall AB
Laddstationer
Valid to 10/1/2023

ProcuringEntityProfile
75259
Agreement between Luleå Kommun and Agila FPA AB
Direktupphandling Arbetspsykologisk utredning
Valid to 10/2/2023

ProcuringEntityProfile
49532
Agreement between Sollentuna kommun and Din Bärgare i Sverige AB
Bärgning av fordon
Valid to 10/2/2023

ProcuringEntityProfile
75798
Agreement between Helsingborgs stad and Helsingborgs Kommun
Möbler till Kontor och arbetsstolar
Valid to 10/3/2023

ProcuringEntityProfile
76105
Agreement between Kontaktpersoner C4 Teknik and Ramböll Sverige AB
Konsultuppdrag El, Rangordning 2
Valid to 10/5/2023

ProcuringEntityProfile
69648
Agreement between Helsingborgs stad and Martin & Servera Restauranghandel AB
Köksutensilier
Valid to 10/14/2023

ProcuringEntityProfile
65386
Agreement between Håbo kommun and Volkswagen Finans Sverige AB
Fordonsleasing inklusive tjänster 2019
Valid to 10/14/2023

ProcuringEntityProfile
59390
Agreement between Nacka Kommun and Norstedts Juridik AB
Juridiska informationstjänster avropsavtal
Valid to 10/14/2023

ProcuringEntityProfile
49791
Agreement between Kontaktpersoner C4 Teknik and Yara AB
Kalciumnitrat
Valid to 10/14/2023

ProcuringEntityProfile
74952
Agreement between Håbo kommun and Besiktningsakuten Sverige AB
Besiktning av entreprenader - Kraftleden etapp 5 och 6
Valid to 10/15/2023

ProcuringEntityProfile
66609
Agreement between Kristianstads kommun and Telenor Sverige AB
Telefoni
Valid to 10/15/2023

ProcuringEntityProfile
64054
Agreement between Östra Göinge kommun and Telenor Sverige Aktiebolag
Operatörstjänster för fasta- och mobiltelefonitjänster
Valid to 10/15/2023

ProcuringEntityProfile
64068
Agreement between Osby kommun and Telenor Sverige Aktiebolag
Operatörstjänster för fasta- och mobiltelefonitjänster
Valid to 10/15/2023

ProcuringEntityProfile
54070
Agreement between Osby kommun and Tunstall AB
Trygghetslarm Ordinärt boende
Valid to 10/15/2023

ProcuringEntityProfile
69906
Agreement between Kristianstads kommun and Sigma Civil AB
Ramavtal markkonsult rang 2
Valid to 10/21/2023

ProcuringEntityProfile
69909
Agreement between Kristianstads kommun and Landscape Syd AB
Ramavtal markkonsult rang 1
Valid to 10/21/2023

ProcuringEntityProfile
50927
Agreement between Rättviks kommun and Volkswagen Finans Sverige AB
Vagnparksfinansiering och administration 2019
Valid to 10/22/2023

ProcuringEntityProfile
76667
Agreement between Kontaktpersoner C4 Teknik and B & G Bygg i Hässleholm AB
PUH U6 Skoggsgläntans FSK och Talldalsskolan By D
Valid to 10/25/2023

ProcuringEntityProfile
58735
Agreement between Kristianstads kommun and Brissmans Brandredskap AB
Larmställ
Valid to 10/27/2023

ProcuringEntityProfile
58740
Agreement between Östra Göinge kommun and Brissmans Brandredskap Aktiebolag
Larmställ
Valid to 10/27/2023

ProcuringEntityProfile
74482
Agreement between Kontaktpersoner C4 Teknik and Kristianstads Måleri AB
Underhållsarbete 2023 för Björkvallens IP och Parkskolan By A
Valid to 10/29/2023

ProcuringEntityProfile
76428
Agreement between Kontaktpersoner C4 Teknik and B & G Bygg i Hässleholm AB
PUH U9 Talldalsskolan med flera.
Valid to 10/30/2023

ProcuringEntityProfile
77586
Agreement between Håbo kommun and Turebergs Holding AB
GC-väg Skokloster
Valid to 10/30/2023

ProcuringEntityProfile
81421
Agreement between Håbo kommun and Maskinringen Mälardalen Ekonomisk förening
Trädgårdsskötsel 2023
Valid to 10/31/2023

ProcuringEntityProfile
70127
Agreement between Kristianstads kommun and Outdoormap AB
Naturkarta
Valid to 10/31/2023

ProcuringEntityProfile
75444
Agreement between Håbo kommun and Miljö- och Avfallsbyrån i Mälardalen AB
Avfallskonsulter
Valid to 10/31/2023

ProcuringEntityProfile
55457
Agreement between Luleå Kommun and Wermlands Festival AB
Kontrakt evenemang Stadsfest Luleå
Valid to 10/31/2023

ProcuringEntityProfile
58918
Agreement between Hörby kommun and Skånemejerier Storhushåll AB
Mejeri till stora enheter (Hörby)
Valid to 10/31/2023

ProcuringEntityProfile
58919
Agreement between Hörby kommun and Grönsakshallen Sorunda Aktiebolag
Färsk frukt, grönsaker och potatis samt mejeri till mindre enheter (Hörby)
Valid to 10/31/2023

ProcuringEntityProfile
58936
Agreement between Östra Göinge kommun and Eplicta AB
E-pliktleveranser till Kungliga Biblioteket
Valid to 10/31/2023

ProcuringEntityProfile
58937
Agreement between Osby kommun and Eplicta AB
E-pliktleveranser till Kungliga Biblioteket
Valid to 10/31/2023

ProcuringEntityProfile
58807
Agreement between Rättviks kommun and OneMed Sverige AB
Näringsdrycker och sondnäring. Avtal 2020/52 via Mora kommun
Valid to 10/31/2023

ProcuringEntityProfile
62235
Agreement between Osby kommun and Atea Sverige AB
IT-partner för hård- och mjukvaruförsörjning samt därtill tillhörande IT-tjänster
Valid to 10/31/2023

ProcuringEntityProfile
59201
Agreement between Kristianstads kommun and Freys Express International AB
Flyttjänster
Valid to 10/31/2023

ProcuringEntityProfile
56994
Agreement between Östra Göinge kommun and Lyreco Advantage Sweden AB
Förbrukningsmaterial till kontor och skola (Höör)
Valid to 10/31/2023

ProcuringEntityProfile
59595
Agreement between Östra Göinge kommun and Lyreco Advantage Sweden AB
Förbrukningsmaterial till kontor och skola (Hörby)
Valid to 10/31/2023

ProcuringEntityProfile
54549
Agreement between Håbo kommun and Bozzanova AB
Utveckling och drift av fyra avfallsappar
Valid to 10/31/2023

ProcuringEntityProfile
54147
Agreement between Kristianstads kommun and Biototal Norden AB
Slamomhändertagande Kristianstads centrala reningsverk
Valid to 10/31/2023

ProcuringEntityProfile
50577
Agreement between Bromölla kommun and Textilia Tvätt & Textilservice AB
Hyra av textilier samt tvättservice
Valid to 10/31/2023

ProcuringEntityProfile
50591
Agreement between Östra Göinge kommun and Etac Sverige AB
Hygienhjälpmedel
Valid to 10/31/2023

ProcuringEntityProfile
50592
Agreement between Östra Göinge kommun and Gate Rehab Development AB
Hygienhjälpmedel
Valid to 10/31/2023

ProcuringEntityProfile
50594
Agreement between Östra Göinge kommun and Invacare AB
Hygienhjälpmedel
Valid to 10/31/2023

ProcuringEntityProfile
50595
Agreement between Östra Göinge kommun and Karo Pharma Sverige AB
Hygienhjälpmedel
Valid to 10/31/2023

ProcuringEntityProfile
50070
Agreement between Kristianstads kommun and Besikta Bilprovning i Sverige AB
Fordonsbesiktningar
Valid to 10/31/2023

ProcuringEntityProfile
42644
Agreement between Kristianstads kommun and Rekal Svenska AB
Maskindisk, skölj- och rengöringsmedel, doseringsutrustning samt service
Valid to 10/31/2023

ProcuringEntityProfile
41432
Agreement between Helsingborgs stad and Egencia Sweden AB
Resebyråtjänster
Valid to 10/31/2023

ProcuringEntityProfile
39305
Agreement between Osby kommun and Inyett AB
Betalningskontroll
Valid to 10/31/2023

ProcuringEntityProfile
69643
Agreement between Rättviks kommun and Visma Financial Solutions AB
Inkasso- och påminnelsetjänster 2019
Valid to 11/1/2023

ProcuringEntityProfile
76911
Agreement between Upplands Väsby kommun and Trafikia AB
Trafikmätningar
Valid to 11/3/2023

ProcuringEntityProfile
70647
Agreement between Upplands-Bro kommun and Opus Bilprovning AB
Fordonsbesiktning - Upplands-Bro kommun
Valid to 11/4/2023

ProcuringEntityProfile
69936
Agreement between Kontaktpersoner C4 Teknik and Service Works Global Nordic AB
Rithanteringssystem
Valid to 11/8/2023

ProcuringEntityProfile
63285
Agreement between Kristianstads kommun and Avarn Security AB
Bevakningstjänster Rangordnad 1
Valid to 11/8/2023

ProcuringEntityProfile
70380
Agreement between Nacka Kommun and Bjerking AB
Dagvattenkonsult
Valid to 11/10/2023

ProcuringEntityProfile
51987
Agreement between Upplands Väsby kommun and Lyreco Advantage Sweden AB ( f.d Staples Sweden AB )
Material kontor & skola SKL 2018
Valid to 11/10/2023

ProcuringEntityProfile
51988
Agreement between Upplands Väsby kommun and Lyreco Sverige AB
Material för kontor och skola (kopieringspapper) SKL 2018
Valid to 11/10/2023

ProcuringEntityProfile
51863
Agreement between Sollentuna kommun and Lyreco Advantage Sweden AB
Material för kontor och skola samt datortillbehör 2018 - Material för kontor och skola
Valid to 11/10/2023

ProcuringEntityProfile
70109
Agreement between Kristianstads kommun and AddPro AB
Webbkonsulttjänster för support och utveckling av webbplatser
Valid to 11/12/2023

ProcuringEntityProfile
52649
Agreement between Kristianstads kommun and Orapi Nordic Oy Ab
Fettreducerande produkt
Valid to 11/13/2023

ProcuringEntityProfile
70191
Agreement between Östra Göinge kommun and Kolossal AB
PR- och reklambyråtjänster
Valid to 11/14/2023

ProcuringEntityProfile
70192
Agreement between Östra Göinge kommun and Viva Media AB
PR- och reklambyråtjänster
Valid to 11/14/2023

ProcuringEntityProfile
70301
Agreement between Osby kommun and Kolossal AB
PR- och reklambyråtjänster
Valid to 11/14/2023

ProcuringEntityProfile
70302
Agreement between Osby kommun and Viva Media AB
PR- och reklambyråtjänster
Valid to 11/14/2023

ProcuringEntityProfile
70310
Agreement between Bromölla kommun and Kolossal AB
PR- och reklambyråtjänster
Valid to 11/14/2023

ProcuringEntityProfile
70311
Agreement between Bromölla kommun and Viva Media AB
PR- och reklambyråtjänster
Valid to 11/14/2023

ProcuringEntityProfile
51740
Agreement between Sollentuna kommun and Lyreco Advantage Sweden AB
Material för kontor och skola samt datortillbehör 2018 - Kopieringspapper
Valid to 11/14/2023

ProcuringEntityProfile
51274
Agreement between Rättviks kommun and Lyreco Sverige AB
Kontorsmaterial (AO 1 - Material för kontor och skola samt datormaterial 2018)
Valid to 11/14/2023

ProcuringEntityProfile
51277
Agreement between Rättviks kommun and Lyreco Sverige AB
Kopieringspapper (AO 2 - Material för kontor och skola samt datormaterial 2018)
Valid to 11/14/2023

ProcuringEntityProfile
51278
Agreement between Rättviks kommun and Lyreco Sverige AB
Dator- och skrivartillbehör (AO 3 - Material för kontor och skola samt datormaterial 2018)
Valid to 11/14/2023

ProcuringEntityProfile
70141
Agreement between Kristianstads kommun and Playalong AB
Programvara/licenser Musikskolan
Valid to 11/18/2023

ProcuringEntityProfile
51785
Agreement between Kristianstads kommun and Explizit Public Service AB
Uppgradering verksamhetssystem e-Wärna
Valid to 11/21/2023

ProcuringEntityProfile
79209
Agreement between Kristianstads kommun and VETA Advisor
Utredning genomlysning av barnverksamheten
Valid to 11/25/2023

ProcuringEntityProfile
77435
Agreement between Helsingborgs stad and Misa AB
Daglig verksamhet
Valid to 11/27/2023

ProcuringEntityProfile
76678
Agreement between Kristianstads kommun and Calluna AB
Naturvärdesinventering Horna Fure
Valid to 11/30/2023

ProcuringEntityProfile
75216
Agreement between Håbo kommun and Sh Bygg, Sten och Anläggning AB
Omläggning VA Stockholmsvägen i Bålsta
Valid to 11/30/2023

ProcuringEntityProfile
74116
Agreement between Osby kommun and Fasab Mark AB
Ny cirkulationsplats i Osby
Valid to 11/30/2023

ProcuringEntityProfile
73571
Agreement between Håbo kommun and Tunstall AB
Service, support och underhållsavtal Nyckelfritt
Valid to 11/30/2023

ProcuringEntityProfile
66659
Agreement between Kristianstads kommun and Söderberg & Partners Insurance & Investment
Försäkringsförmedlare
Valid to 11/30/2023

ProcuringEntityProfile
70139
Agreement between Kristianstads kommun and Allevi Group AB
Digitalt system för elektronisk tidsredovisning
Valid to 11/30/2023

ProcuringEntityProfile
59712
Agreement between Upplands Väsby kommun and Varbi AB
Rekryteringssystem
Valid to 11/30/2023

ProcuringEntityProfile
59708
Agreement between Östra Göinge kommun and Zafe Care Systems AB
Trygghetslarm LSS-boenden
Valid to 11/30/2023

ProcuringEntityProfile
59175
Agreement between Håbo kommun and Atea Sverige AB
Datacenter
Valid to 11/30/2023

ProcuringEntityProfile
54198
Agreement between Kristianstads kommun and Dahl Sverige Aktiebolag
VA-material och rör med tillhörande produkter och tjänster
Valid to 11/30/2023

ProcuringEntityProfile
69284
Agreement between Kristianstads kommun and Edu Med AB
En bra plats
Valid to 11/30/2023

ProcuringEntityProfile
58492
Agreement between Försäkringskassan and Antrop AB
Insiktsdriven tjänstedesign
Valid to 11/30/2023

ProcuringEntityProfile
57362
Agreement between Skåne Blekinge Vattentjänst AB and Aktiebolaget Lm-Transport
Entreprenadmaskintjänster (SBVT)
Valid to 11/30/2023

ProcuringEntityProfile
50742
Agreement between Kristianstads kommun and Intersonic AB
Strålkastare JB-Lighting
Valid to 11/30/2023

ProcuringEntityProfile
50743
Agreement between Kristianstads kommun and Intersonic AB
Strålkastare ROBE-Lighting
Valid to 11/30/2023

ProcuringEntityProfile
50741
Agreement between Kristianstads kommun and Bellalite Ljusdesign Aktiebolag
Strålkastare Martin-Lighting
Valid to 11/30/2023

ProcuringEntityProfile
50754
Agreement between Helsingborgs stad and Fruktbudet i Norden AB
Personalfrukt
Valid to 11/30/2023

ProcuringEntityProfile
42646
Agreement between Helsingborgs stad and Svenska Möten
Konferenser
Valid to 11/30/2023

ProcuringEntityProfile
43075
Agreement between Kristianstads kommun and Univar B.V
Kemikalier till badanläggningar
Valid to 11/30/2023

ProcuringEntityProfile
43095
Agreement between Östra Göinge kommun and Univar B.V
Kemikalier till badanläggningar
Valid to 11/30/2023

ProcuringEntityProfile
43097
Agreement between Osby kommun and Univar BV
Kemikalier till badanläggningar
Valid to 11/30/2023

ProcuringEntityProfile
51340
Agreement between Kristianstads kommun and Energifabriken
Drivmedel
Valid to 11/30/2023

ProcuringEntityProfile
51370
Agreement between Kristianstads kommun and Skandinaviska Bensinaktiebolaget Din-X
Drivmedel
Valid to 11/30/2023

ProcuringEntityProfile
51511
Agreement between Kristianstads kommun and Colabitoil Försäljning AB
Drivmedel
Valid to 11/30/2023

ProcuringEntityProfile
50611
Agreement between Kontaktpersoner C4 Teknik and DEKRA Industrial AB
Besiktning av lyftanordningar
Valid to 11/30/2023

ProcuringEntityProfile
37082
Agreement between Skåne Blekinge Vattentjänst AB and Ncc Sverige AB
Strategisk samverkan VA-infrastruktur (SBVT)
Valid to 11/30/2023

ProcuringEntityProfile
26797
Agreement between Kontaktpersoner C4 Teknik and Parkster AB
Mobil betaltjänst för parkering
Valid to 11/30/2023

ProcuringEntityProfile
26120
Agreement between Kontaktpersoner C4 Teknik and Flowbird Sverige AB
Mobil betaltjänst för parkering
Valid to 11/30/2023

ProcuringEntityProfile
77375
Agreement between Kristianstads kommun and Recaremed AB
Retursystem för hantering av överblivet läkemedel
Valid to 12/1/2023

ProcuringEntityProfile
77618
Agreement between Helsingborgs stad and Attendo LSS AB
Daglig verksamhet
Valid to 12/1/2023

ProcuringEntityProfile
70459
Agreement between Upplands Väsby kommun and Sodexo AB
Medicintekniska produkter
Valid to 12/1/2023

ProcuringEntityProfile
53083
Agreement between Sollentuna kommun and Aj E-Print AB
Tryckeritjänster STIC 2018
Valid to 12/2/2023

ProcuringEntityProfile
42089
Agreement between Helsingborgs stad and Bevakningsgruppen Sverige AB
Bevakningstjänster
Valid to 12/4/2023

ProcuringEntityProfile
78106
Agreement between Håbo kommun and Linde Gas AB
Hyresavtal standardflaska
Valid to 12/5/2023

ProcuringEntityProfile
77527
Agreement between Kristianstads kommun and SPT Plasmateknik AB
Vattenjet till utbildning
Valid to 12/5/2023

ProcuringEntityProfile
79578
Agreement between Håbo kommun and Norm Finanspartner AB
Rådgivningstjänst
Valid to 12/6/2023

ProcuringEntityProfile
70406
Agreement between Östra Göinge Renhållnings AB and Gyro Gipsåtervinning AB
Hämtning, transport och återvinning av gipsavfall
Valid to 12/9/2023

ProcuringEntityProfile
77558
Agreement between Kristianstads kommun and Garage Equipment Service Aktiebolag
Tvåpelarlyft
Valid to 12/11/2023

ProcuringEntityProfile
59846
Agreement between Upplands Väsby kommun and Proact IT Sweden AB
Backuplösning
Valid to 12/13/2023

ProcuringEntityProfile
51911
Agreement between Helsingborgs stad and L Olssons Måleri Aktiebolag
Måleritjänster 2018_L Olsson
Valid to 12/14/2023

ProcuringEntityProfile
51917
Agreement between Helsingborgs stad and Lödde Måleri AB
Måleritjänster 2018_Lödde Måleri
Valid to 12/14/2023

ProcuringEntityProfile
51922
Agreement between Helsingborgs stad and Stoby Måleri AB
Måleritjänster 2018_Stoby Måleri
Valid to 12/14/2023

ProcuringEntityProfile
51653
Agreement between Helsingborgs stad and Nordiska Ytskiktsbolaget AB
Måleritjänster 2018_Nordiska Ytskiktsbolaget
Valid to 12/14/2023

ProcuringEntityProfile
77357
Agreement between Kristianstads kommun and Stiftelsen Pro Natura
Direktupphandling Naturvärdesinventering Ekenabben
Valid to 12/15/2023

ProcuringEntityProfile
61122
Agreement between Helsingborgs stad and Ahlsell Sverige AB
Elmaterial och belysning HBV - Ahlsell rangordning 1
Valid to 12/18/2023

ProcuringEntityProfile
70876
Agreement between Sollentuna kommun and Advania Sverige AB
Hårdvara delområde EDU
Valid to 12/20/2023

ProcuringEntityProfile
55809
Agreement between Kristianstads kommun and Idé Mode AB
Stationskläder
Valid to 12/25/2023

ProcuringEntityProfile
80660
Agreement between Nacka Kommun and Zamboni Europe AB
Ismaskin till Nacka kommun
Valid to 12/29/2023

ProcuringEntityProfile
50541
Agreement between Upplands Väsby kommun and Liljewall Arkitekter Aktiebolag
Tekniska Konsulttjänster - Mark och Anläggning Delområden 01 - 03
Valid to 12/29/2023

ProcuringEntityProfile
57590
Agreement between Kontaktpersoner C4 Teknik and Hasanovs Bilskrot
Skrotbilshantering
Valid to 12/30/2023

ProcuringEntityProfile
51920
Agreement between Östra Göinge kommun and Nordea Finans Sverige AB
Finansiell leasing av fordon under 3,5 ton (Östra Göinge)
Valid to 12/30/2023

ProcuringEntityProfile
50446
Agreement between Kungälvs kommun and Göteborgs Kyrkliga Stadsmission Bistånd och Entreprenad AB
Drift av Stödboende Energivägen Kungälv
Valid to 12/30/2023

ProcuringEntityProfile
80401
Agreement between Kristianstads kommun and Start Point Advisory AB
Organisationsöversyn Kommunledningskontoret
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
79804
Agreement between Väsbyhem and Hyre AB
Avtal med Hyre avseende bilpool
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
80118
Agreement between Kontaktpersoner C4 Teknik and Adecco Sweden Aktiebolag
Ekonomikonsult
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
79719
Agreement between Kristianstads kommun and Quick Search Sweden AB
Licensavtal Medarbetarenkät
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
79432
Agreement between Kristianstads kommun and Careium Sweden AB
Trygghetslarm support
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
78469
Agreement between Kristianstads kommun and Lantmännen Maskin AB
Slaghackar 2023
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
78093
Agreement between Kristianstads kommun and Havsarbete Dykservice Stockholm AB
Plantering och skörd av ålgräs
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
77948
Agreement between Kristianstads kommun and Miljömatematik Malmö AB
Kolinlagring i jordbruksmark
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
77759
Agreement between Sollentuna kommun and Fruktombudet Bertil Johansson AB
Ekologiska fruktkorgar
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
77444
Agreement between Försäkringskassan and Sogeti Sverige AB
IT-samordnare App.drift
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
77475
Agreement between Försäkringskassan and Fujitsu Sweden AB
Sitevision Websphere Tekniker
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
78360
Agreement between Kristianstads kommun and Chubb European Group Se, Filial Sverige
Miljöansvarsförsäkring
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
79596
Agreement between Kristianstads kommun and Skånemedia AB
Annonsering Kristianstadsbladet
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
76778
Agreement between Kontaktpersoner C4 Teknik and VBA Syd AB
Ramavtal mark- och anläggningsarbeten 2023
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
76779
Agreement between Kontaktpersoner C4 Teknik and Peab Anläggning AB
Ramavtal mark- och anläggningsarbeten 2023
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
76780
Agreement between Kontaktpersoner C4 Teknik and NCC Sverige AB
Ramavtal mark- och anläggningsarbeten 2023
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
76781
Agreement between Kontaktpersoner C4 Teknik and IKAB Entreprenad AB
Ramavtal mark- och anläggningsarbeten 2023
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
76565
Agreement between Kontaktpersoner C4 Teknik and FASAB Mark AB
Ramavtal mark- och anläggningsarbeten 2023
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
77401
Agreement between Upplands Väsby kommun and Hornuddens Trädgård
Avtal avseende andelsjordbruk 2023
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
74755
Agreement between Försäkringskassan and Cgi Sverige AB
Beta testautomatisering
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
75010
Agreement between Kristianstads kommun and Floby Rescue AB
Lastväxlare till räddningstjänsten Kristianstad
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
74021
Agreement between Kristianstads kommun and Markvårdsmaskiner Syd AB
Lastmaskin
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
74082
Agreement between Östra Göinge kommun and Fasab Mark AB
VA-utbyggnad Holma
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
72100
Agreement between Kristianstads kommun and Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag
Utbildning Entreprenadjuridik 2022
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
73833
Agreement between Östra Göinge Renhållnings AB and Leifs Maskin & Fastighet
Snöröjning och hjullastartjänster ÅVC Knislinge
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
71374
Agreement between Kristianstads kommun and Protector Försäkring Sverige, Fil Av Protector Forsikring Asa Norge
Motorfordonsförsäkring
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
71378
Agreement between Kristianstads kommun and Brookfield Underwriting AB
Utställningsförsäkring
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
71382
Agreement between Kristianstads kommun and Försäkringsaktiebolaget Alandia
Båtförsäkring
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
70061
Agreement between Nacka vatten och avfall AB and Veolia Recycling Solutions Sweden AB
Fastighetsnära insamling av returpapper
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
70062
Agreement between Nacka vatten och avfall AB and URBASER AB
Fastighetsnära insamling av returpapper
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
70063
Agreement between Nacka vatten och avfall AB and Liselotte Lööf Återvinning AB
Fastighetsnära insamling av returpapper
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
70064
Agreement between Nacka vatten och avfall AB and Stena Recycling AB
Fastighetsnära insamling av returpapper
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
70065
Agreement between Nacka vatten och avfall AB and Prezero Recycling AB
Fastighetsnära insamling av returpapper
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
70950
Agreement between Håbo kommun and Vattenfall AB
Elavtal DIS Adda
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
69876
Agreement between Rättviks kommun and Kpmg AB
Revisionstjänster Rättviks kommun och kommunkoncern 2021
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
70463
Agreement between Rättviks Fastigheter AB and Kpmg AB
Revisionstjänster
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
69377
Agreement between Sollentuna kommun and Trafikia AB
Trafikmätningar 2021
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
73359
Agreement between Håbo kommun and Epassi Sweden AB
Betalningsförmedlingstjänst - friskvård
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
72358
Agreement between Kristianstads kommun and QBE Europe SA / NV, Filial Sverige
Excessförsäkring
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
70265
Agreement between Bromölla kommun and Feelgood Företagshälsovård AB
Företagshälsovård
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
70056
Agreement between Östra Göinge Renhållnings AB and Nordisk Återvinning Service AB
Hämtning av latrin
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
69759
Agreement between Kontaktpersoner C4 Teknik and Arkelstorps Granar AB
Julgranar
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
66452
Agreement between Kristianstads kommun and ProReNata AB
Verksamhetssystem till elevhälsan
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
69782
Agreement between Rättviks Fastigheter AB and Siljagruppen Arbetshälsan AB
Avtal gällande företagshälsovårdstjänster
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
65596
Agreement between Bromölla kommun and Fsd Malmö AB
Brandkonsulttjänster
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
65597
Agreement between Bromölla kommun and Säkerhetspartner Norden Aktiebolag
Brandkonsulttjänster
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
62558
Agreement between Upplands Väsby kommun and Järva Tolk och Översättningsservice Aktiebolag
Tolktjänster
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
62573
Agreement between Upplands Väsby kommun and Lingua Communication Nordic AB
Tolktjänster
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
62557
Agreement between Upplands Väsby kommun and Global Talk Sweden AB
Tolktjänster
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
65754
Agreement between Kristianstads kommun and Sos Alarm Sverige AB
Samarbetsavtal mellan SOS Alarm och Kristianstad Räddningstjänst
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
61132
Agreement between Kristianstads kommun and Enkätfabriken AB
SKL:s och SBA:s servicemätning Insikt
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
58772
Agreement between Helsingborgs stad and Henrik Anderssons Byggnads AB
Byggservice - rang 4 - HA bygg
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
61188
Agreement between Kristianstads kommun and Tele2 Sverige Aktiebolag
Mobiltelefoner, tillbehör samt tillhörande tjänster
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
59332
Agreement between Höörs kommun and Holm Trävaror AB
Slöjdvirke (Höör)
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
59314
Agreement between Osby kommun and Holm Trävaror AB
Slöjdvirke
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
61233
Agreement between Rättviks kommun and Swedbank AB
Banktjänster 2018 - Förnyad konkurrensutsättning
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
59298
Agreement between Rättviks kommun and Siljanshälsan AB
Företagshälsovård 2020
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
59863
Agreement between Höörs kommun and Anticimex Aktiebolag
Saneringsförsäkring (Höör)
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
61554
Agreement between Kristianstads kommun and LMT Elteknik AB
Konsult Automation VA, Delområde A, Rangordning 1
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
61557
Agreement between Kristianstads kommun and ÅF Industry AB
Konsult Automation VA, Delområde A, Rangordning 2
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
61556
Agreement between Kristianstads kommun and Sigma Industry Solutions AB
Konsult Automation VA, Delområde B, Rangordning 1
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
61555
Agreement between Kristianstads kommun and LMT Elteknik AB
Konsult Automation VA, Delområde B, Rangordning 2
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
61868
Agreement between Östra Göinge kommun and Persson, Ulf Åke Lennart
Förtroendetandläkare
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
61869
Agreement between Osby kommun and Persson, Ulf
Förtroendetandläkare
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
61829
Agreement between Östra Göinge kommun and Fristad Konsult AB
Informationssystem för teknisk förvaltning
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
58778
Agreement between Kristianstads kommun and Skogssällskapets Förvaltning AB
Skogsförvaltning 2020
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
59316
Agreement between SRV återvinning AB and Söderenergi Aktiebolag
Leveransavtal av Returbränsle
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
58899
Agreement between Uppsala Vatten and Korrosionsgruppen i Hbg AB
Kontroll av anläggningar för katodiskt korrosionsskydd
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
58609
Agreement between Kristianstads kommun and Vianor AB
Däck, däckservice och däckhotell
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
57678
Agreement between Rättviks kommun and Aimo Park Sweden AB
Parkeringsövervakning, centrala Rättvik 2021-2023
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
58792
Agreement between Nacka Kommun and Nacka Tyresö Värmdö Brottsofferjour
Samverkansavtal mellan Brottsofferjouren NTV
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
55484
Agreement between Kristianstads kommun and Unisport Sverige AB
Säkerhetsbesiktning Idrotts-, Sport- och gymnastikhallar
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
57035
Agreement between Kristianstads kommun and Kristianstads Sotnings Aktiebolag (KSAB)
Brandskyddskontroll, rengöring och servicetjänster
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
70608
Agreement between Östra Göinge kommun and Jourtransport Örestad AB
Transport av avlidna (Höör)
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
71372
Agreement between Kristianstads kommun and If Skadeförsäkring AB (PUBL)
Tjänstereseförsäkring
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
69784
Agreement between Rättviks Fastigheter AB and Swedbank AB
Avtal Banktjänster KLK 2020-351 - Swedbank AB
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
77354
Agreement between Skåne Blekinge Vattentjänst AB and Stanley Security Sverige AB
Larm- och bevakningstjänster 2021 (SBVT)
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
77355
Agreement between Göingehem AB and Stanley Security Sverige AB
Larm- och bevakningstjänster 2021 (Göingehem)
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
63601
Agreement between Upplands Väsby kommun and PE Teknik & Arkitektur AB
Besiktningsorganisation
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
56205
Agreement between Kristianstads kommun and Visma Enterprise AB
Rekryteringssystem
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
55730
Agreement between Skåne Blekinge Vattentjänst AB and Nomor AB (PUBL)
Bekämpning skadedjur
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
56037
Agreement between Osby kommun and Länsförsäkringar Göinge - Kristianstad
Olycksfallsförsäkring
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
55013
Agreement between Nacka Kommun and Nomor AB
Fullserviceavtal skadedjurssanering
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
54192
Agreement between Bromölla kommun and Malmberg Miljöhantering AB
Slamhämtning i Bromölla kommun
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
69793
Agreement between Rättviks Fastigheter AB and Riesbeck Reklam AB
Kundtidningen Hitta Hem
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
69796
Agreement between Rättviks Fastigheter AB and Riesbeck Reklam AB
Byråtjänster Riesbeck Reklam
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
72760
Agreement between Höörs Fastighetsaktiebolag and AB Previa
Företagshälsovård (HFAB)
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
43945
Agreement between Nacka vatten och avfall AB and Sea Teknik AB
Renovering av VA-anläggningar
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
52011
Agreement between Luleå Kommun and AB Konsultbuketten
Marknadsstrateg för stadsplanerings- och exploateringsprojekt
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
51882
Agreement between Sollentuna kommun and Anjous Potatis & Grönsaker AB
Livsmedel (frukt, grönsaker och potatis)
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
52781
Agreement between Kristianstads kommun and Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Kommunförsäkring
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
53931
Agreement between Sollentuna kommun and Stockholms Kommun
Leverans av luftmiljötjänster
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
53874
Agreement between Nacka Kommun and Stockholms Kommun
Drift av luftmiljöövervakningssystem
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
53988
Agreement between Håbo kommun and Stockholms Kommun
Drift luftmiljöövervakningssystem samt leverans av luftmiljötjänster
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
52507
Agreement between Östra Göinge Renhållnings AB and Kommunalförbundet Sydarkivera
Dataskyddsombud
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
51643
Agreement between Sollentuna kommun and KrEAB AB
Kommunikationstjänster - Strategisk rådgivning rang 2
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
51642
Agreement between Sollentuna kommun and Gullers Grupp AB
Kommunikationstjänster - Strategisk rådgivning rang 1
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
51645
Agreement between Sollentuna kommun and Hurra AB
Kommunikationstjänster - Grafisk formgivning och produktion rang 2
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
51646
Agreement between Sollentuna kommun and Populate AB
Kommunikationstjänster - Film rang 1
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
51647
Agreement between Sollentuna kommun and Anna & Hanna Tv-Produktion AB
Kommunikationstjänster - Film rang 2
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
51648
Agreement between Sollentuna kommun and Workman Event AB
Kommunikationstjänster - Möten och evenemang rang 1
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
51649
Agreement between Sollentuna kommun and Event City Sweden Kommanditbolag
Kommunikationstjänster - Möten och evenemang rang 2
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
51644
Agreement between Sollentuna kommun and Raring Design AB
Kommunikationstjänster - Grafisk formgivning och produktion rang 1
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
52598
Agreement between Osby kommun and Protector Försäkring Sverige, Fil Av Protector Forsikring Asa Norge
Motorfordonsförsäkring
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
52224
Agreement between Helsingborgs stad and Här Malmö AB
Byggnadskonstruktör 2019_HÄR
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
52183
Agreement between Helsingborgs stad and Sweco Sverige AB
Byggnadskonstruktör 2019_Sweco
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
52223
Agreement between Helsingborgs stad and Wsp Sverige AB
Byggnadskonstruktör 2019_WSP
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
52221
Agreement between Helsingborgs stad and Åkermans Ingenjörsbyrå AB
Byggnadskonstruktör 2019_Åkermans
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
51756
Agreement between Östra Göinge kommun and Leica Geosystems Technology A/S
Flygfotografering, snedbilder och laserskanning
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
51758
Agreement between Osby kommun and Leica Geosystems Technology A/S
Flygfotografering, snedbilder och laserskanning
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
50574
Agreement between Nacka Kommun and Aktiebolaget Blomstergårdar
Öppen mötesplats för äldre i Sickla
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
50513
Agreement between Rättviks kommun and OneMed Sverige AB
Inkontinensmaterial
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
50520
Agreement between Rättviks kommun and OneMed Sverige AB
Urologiskt förbrukningsmaterial
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
49777
Agreement between Bromölla kommun and Leica Geosystems Technology A/S
Flygfotografering, snedbilder och laserskanning
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
38787
Agreement between Upplands Väsby kommun and Sirius Omsorg Holding AB
Skolskjuts och Turbundna resor
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
57008
Agreement between Bromölla kommun and Kpmg AB
Revisionstjänster
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
61459
Agreement between Höörs kommun and AB Previa
Företagshälsovård (Höör)
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
52657
Agreement between Kontaktpersoner C4 Teknik and Rörmontering Kristianstad AB
Ramavtal Rörarbeten, Rangordning 2
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
52845
Agreement between Kontaktpersoner C4 Teknik and Hjalmarssons Bygg & Industrisvets AB
Ramavtal Rörarbeten, Rangordning 1
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
52107
Agreement between Osby kommun and Derome Byggvaror & Träteknik Aktiebolag
Trä- och byggvaror
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
52193
Agreement between Luleå tekniska universitet and SUNET vid Vetenskapsrådet
Användning av tjänsten SUNET LMS
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
52074
Agreement between Östra Göinge kommun and Anders Sjöbergs Byggmaterial Aktiebolag
Trä- och byggvaror
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
50542
Agreement between Upplands Väsby kommun and Ledin Byggkonsult AB
Tekniska Konsulttjänster - Mark och Anläggning Delområden 01 - 03
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
50489
Agreement between Upplands Väsby kommun and Telge Consulting AB
Tekniska Konsulttjänster - Mark och Anläggning Delområden 01 - 03
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
50616
Agreement between Uppsala Vatten and Forsen Aktiebolag
Byggledning för ny grovrening A-B samt nytt försedimenteringsblock A
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
49782
Agreement between Kristianstads kommun and E. D. P. Consult AB
VA-debiteringssystem
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
44552
Agreement between Upplands Väsby kommun and nivå landskapsarkitektur ab
Tekniska Konsulttjänster - Mark och Anläggning Delområden 01 - 03
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
44547
Agreement between Upplands Väsby kommun and Structor Miljöteknik AB
Tekniska Konsulttjänster - Mark och Anläggning Delområden 01 - 03
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
44570
Agreement between Upplands Väsby kommun and Structor FM Projektutveckling AB
Tekniska Konsulttjänster - Mark och Anläggning Delområden 01 - 03
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
44590
Agreement between Upplands Väsby kommun and Björk Bygg & Projekttledning AB
Tekniska Konsulttjänster - Mark och Anläggning Delområden 01 - 03
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
44563
Agreement between Upplands Väsby kommun and Civit Consult AB
Tekniska Konsulttjänster - Mark och Anläggning Delområden 01 - 03
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
44568
Agreement between Upplands Väsby kommun and Forsen Projekt Aktiebolag
Tekniska Konsulttjänster - Mark och Anläggning Delområden 01 - 03
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
44538
Agreement between Upplands Väsby kommun and Funkia AB
Tekniska Konsulttjänster - Mark och Anläggning Delområden 01 - 03
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
44544
Agreement between Upplands Väsby kommun and Geoveta
Tekniska Konsulttjänster - Mark och Anläggning Delområden 01 - 03
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
44591
Agreement between Upplands Väsby kommun and Infrakonsult Sverige AB
Tekniska Konsulttjänster - Mark och Anläggning Delområden 01 - 03
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
44569
Agreement between Upplands Väsby kommun and InfraTema AB
Tekniska Konsulttjänster - Mark och Anläggning Delområden 01 - 03
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
44548
Agreement between Upplands Väsby kommun and Iterio AB
Tekniska Konsulttjänster - Mark och Anläggning Delområden 01 - 03
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
44536
Agreement between Upplands Väsby kommun and KARAVAN LANDSKAPSARKITEKTER AB
Tekniska Konsulttjänster - Mark och Anläggning Delområden 01 - 03
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
44555
Agreement between Upplands Väsby kommun and LANDSKAPSLAGET AKTIEBOLAG
Tekniska Konsulttjänster - Mark och Anläggning Delområden 01 - 03
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
44587
Agreement between Upplands Väsby kommun and Leda Snyggt AB
Tekniska Konsulttjänster - Mark och Anläggning Delområden 01 - 03
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
44586
Agreement between Upplands Väsby kommun and Structor Projektledning Uppland AB
Tekniska Konsulttjänster - Mark och Anläggning Delområden 01 - 03
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
44550
Agreement between Upplands Väsby kommun and Sweco Sverige AB ( f.d Sweco Architects AB )
Tekniska Konsulttjänster - Mark och Anläggning Delområden 01 - 03
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
44574
Agreement between Upplands Väsby kommun and Sweco Sverige AB
Tekniska Konsulttjänster - Mark och Anläggning Delområden 01 - 03
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
44565
Agreement between Upplands Väsby kommun and Sweco Management AB
Tekniska Konsulttjänster - Mark och Anläggning Delområden 01 - 03
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
44560
Agreement between Upplands Väsby kommun and SWECO Society AB
Tekniska Konsulttjänster - Mark och Anläggning Delområden 01 - 03
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
44588
Agreement between Upplands Väsby kommun and Svensk Beläggningstjänst AB
Tekniska Konsulttjänster - Mark och Anläggning Delområden 01 - 03
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
44566
Agreement between Upplands Väsby kommun and ÅWL Arkitekter AB
Tekniska Konsulttjänster - Mark och Anläggning Delområden 01 - 03
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
44539
Agreement between Upplands Väsby kommun and Warm in the winter AB
Tekniska Konsulttjänster - Mark och Anläggning Delområden 01 - 03
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
44534
Agreement between Upplands Väsby kommun and WAADE Holding AB
Tekniska Konsulttjänster - Mark och Anläggning Delområden 01 - 03
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
44348
Agreement between Upplands Väsby kommun and Tengbomgruppen Aktiebolag
Tekniska Konsulttjänster - Mark och Anläggning Delområden 01 - 03
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
44545
Agreement between Upplands Väsby kommun and Topia Landskapsarkitekter AB
Tekniska Konsulttjänster - Mark och Anläggning Delområden 01 - 03
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
44351
Agreement between Upplands Väsby kommun and Urbio
Tekniska Konsulttjänster - Mark och Anläggning Delområden 01 - 03
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
44535
Agreement between Upplands Väsby kommun and Urban MInds
Tekniska Konsulttjänster - Mark och Anläggning Delområden 01 - 03
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
42817
Agreement between Rättviks kommun and Procurator Sverige AB
Hygienartiklar och städmaterial 2018
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
36637
Agreement between Rättviks kommun and CGI Sverige AB
Heroma- Drift,- support och underhållsavtal 2019
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
47833
Agreement between Kristianstads kommun and Sinfra, Svensk Inköpscentral För Infrastruktur Ek För
Sinfra Inköpscentral
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
14799
Agreement between Kristianstads kommun and BTJ Sverige AB
Bibliografisk service i Nationell katalog
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
43596
Agreement between Nacka Kommun and Tele2 Sverige Aktiebolag
SMS-tjänst
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
62901
Agreement between Håbo kommun and Eventful AB
Eventful KommunSynk med Personalteams Kommuntjänst
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
36815
Agreement between Kristianstads kommun and Miljödata i Karlskrona AB
Teknikstöd systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsskador och rehabilitering.
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
57353
Agreement between Luleå Kommun and FÖRENINGEN SVENSKA TONSÄTTARES INTERNATIONELLA M
STIM Licens att i Sverige använda Musik
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
56613
Agreement between Höörs kommun and Willis Towers Watson Sweden AB
Försäkringsförmedlartjänster (Höör)
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
59231
Agreement between Hörby kommun and Willis Towers Watson Sweden AB
Försäkringsförmedlartjänster (Hörby)
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
51625
Agreement between Upplands Väsby kommun and WSP Sverige AB
Tek. konsulttjänster - MoA Kategori A Översiktsplaner, Program och detaljplaner
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
50538
Agreement between Upplands Väsby kommun and BOinfra Project Management AB
Tekniska Konsulttjänster - Mark och Anläggning Delområden 01 - 03
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
50562
Agreement between Upplands Väsby kommun and SVAKAB
Tekniska Konsulttjänster - Mark och Anläggning Delområden 01 - 03
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
26223
Agreement between Helsingborgs stad and Bravida Prenad AB
Anläggningsskötsel och underhåll av brand och sprinkler
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
27199
Agreement between Hagfors kommun and Ragn-Sells Recycling AB
Transport av grovavfall m.m. inom Hagfors kommun
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
35623
Agreement between Kristianstads kommun and Högskolan i Kristianstad
Samarbetsavtal gällande Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
NA1821-002406 A
Agreement between Nacka Kommun and Zonderacom AB
Medarbetarundersökning
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
70470
Agreement between Rättviks Fastigheter AB and Trimma AB
Poängen Hyressättning
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
19555
Agreement between Rättviks kommun and Atea Sverige AB
Varor och tjänster inom IT Infrastruktur
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
21731
Agreement between Östra Göinge Renhållnings AB and Vmab
Transport, mottagning och behandling av matavfall
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
15967
Agreement between Håbo kommun and Atea Sverige AB
Drift-, support samt underhållsavtal "stratsys"
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
14959
Agreement between Kristianstads kommun and JP Infonet Förlag AB
JP Infonet
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
15900
Agreement between Rättviks kommun and OneMed Sverige AB
Lagerhållning och distribution av inkontinens- och urologiskt material
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
15933
Agreement between Kristianstads kommun and Protector Försäkring Sverige, Fil Av Protector Forsikring Asa Norge
Olycksfallsförsäkring
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
14945
Agreement between Helsingborgs stad and EnergiTeknik i Helsingborg AB
Driftentreprenad A Fastighetsförvaltningen Helsingborg
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
17846
Agreement between Osby kommun and Entelios AB
Elenergi
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
20026
Agreement between Göingehem AB and Entelios AB
Elenergi (GH)
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
20028
Agreement between Östra Göinge Renhållnings AB and Entelios AB
Elenergi (Ögrab)
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
20031
Agreement between Fjärrvärme i Osby AB and Entelios AB
Elenergi (Fjärrvärme)
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
12253
Agreement between Östra Göinge kommun and Entelios AB
Elenergi
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
12309
Agreement between Kristianstads kommun and Primona AB
Kommers upphandlingssystem
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
9097
Agreement between Östra Göinge kommun and SJ AB
Tågresor
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
8805
Agreement between Östra Göinge kommun and Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Kommunförsäkring
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
11770
Agreement between Osby kommun and Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Kommunförsäkring
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
18116
Agreement between Kristianstads kommun and Structor Miljö Väst AB
Teknisk miljökonsult för efterbehandling, Färgaren 3
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
HA00808
Agreement between Håbo kommun and Atea Sverige AB
Program för verksamhetsstyrning Stratsys
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
NA1821-0003268 E
Agreement between Nacka Kommun and Stockholm Vatten AB
Vatten
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
26974
Agreement between Östra Göinge kommun and Kristianstads Kommun
Hjälpmedelscentrum Östra Skåne
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
65847
Agreement between Bromölla kommun and Ist Sverige AB
Skol- och barnomsorgsadministrativt system
Valid to 12/31/2023

ProcuringEntityProfile
77415
Agreement between Upplands Väsby kommun and Rengörare Näslund Aktiebolag
Avtal avseende lokalvård på äldreboenden dag- och daglig verksamhet + Öppna förskolan
Valid to 1/1/2024

ProcuringEntityProfile
71117
Agreement between Kristianstads kommun and WSP Sverige AB
VA-process konsult
Valid to 1/1/2024

ProcuringEntityProfile
71118
Agreement between Kristianstads kommun and Sweco Environment AB
VA-process konsult
Valid to 1/1/2024

ProcuringEntityProfile
59240
Agreement between Nacka Kommun and Bake My Day AB
Färskt bröd och konditori
Valid to 1/1/2024

ProcuringEntityProfile
59237
Agreement between Kontaktpersoner C4 Teknik and Sölvesborgs sotningsdistrikt AB
OVK besiktningar
Valid to 1/1/2024

ProcuringEntityProfile
62240
Agreement between Bromölla kommun and Kreera Samhällsbyggnad
Konsulter
Valid to 1/3/2024

ProcuringEntityProfile
62241
Agreement between Bromölla kommun and WSP Sverige AB
Konsulter
Valid to 1/3/2024

ProcuringEntityProfile
62242
Agreement between Bromölla kommun and Systra AB
Konsulter
Valid to 1/3/2024

ProcuringEntityProfile
62243
Agreement between Bromölla kommun and Dayspring Malmö AB
Konsulter
Valid to 1/3/2024

ProcuringEntityProfile
52805
Agreement between Rättviks kommun and Adda Inköpscentral AB
Vägmärken inklusive avstängningsmaterial 2018
Valid to 1/6/2024

ProcuringEntityProfile
53655
Agreement between Nacka Kommun and Semantix Eqvator AB
Tolkförmedling och översättningstjänster STIC 2018. Översättningstjänster. Rangordning 2
Valid to 1/8/2024

ProcuringEntityProfile
53650
Agreement between Nacka Kommun and Jtolkforall AB
Tolkförmedling och översättningstjänster STIC 2018. Teckenspråk och dövblindstolkning. Rangordning 1
Valid to 1/8/2024

ProcuringEntityProfile
53652
Agreement between Nacka Kommun and Linguacom AB
Tolkförmedling och översättningstjänster STIC 2018.Teckenspråk och dövblindstolkning. Rangordning 2
Valid to 1/8/2024

ProcuringEntityProfile
53654
Agreement between Nacka Kommun and A.D.-Man International AB
Tolkförmedling och översättningstjänster STIC 2018. Översättningstjänster. Rangordning 1
Valid to 1/8/2024

ProcuringEntityProfile
53656
Agreement between Nacka Kommun and Space 360 AB
Tolkförmedling och översättningstjänster STIC 2018. Översättningstjänster. Rangordning 3
Valid to 1/8/2024

ProcuringEntityProfile
53657
Agreement between Nacka Kommun and Aar Translator Aktiebolag
Tolkförmedling och översättningstjänster STIC 2018. Översättningstjänster. Rangordning 4
Valid to 1/8/2024

ProcuringEntityProfile
53631
Agreement between Nacka Kommun and Språkpoolen Skandinavien AB
Tolkförmedling och översättningstjänster STIC 2018. Tolk via telefon eller webbaserade.Rangordning 2
Valid to 1/8/2024

ProcuringEntityProfile
53632
Agreement between Nacka Kommun and Global Talk
Tolkförmedling och översättningstjänster STIC 2018. Tolk via telefon eller webbaserade.Rangordning 3
Valid to 1/8/2024

ProcuringEntityProfile
53634
Agreement between Nacka Kommun and Järva Tolk Översättning AB
Tolkförmedling och översättningstjänster STIC 2018. Platstolk. Rangordning 3
Valid to 1/8/2024

ProcuringEntityProfile
53635
Agreement between Nacka Kommun and Digital Interpretations Scandinavia AB
Tolkförmedling och översättningstjänster STIC 2018. Tolk via telefon eller webbaserade Rangordning 1
Valid to 1/8/2024

ProcuringEntityProfile
52479
Agreement between Kristianstads kommun and Randstad AB
Rekryteringstjänster inom vård och omsorg rangordnad
Valid to 1/8/2024

ProcuringEntityProfile
NA1821-002464 A
Agreement between Nacka Kommun and Formpipe Software AB
IT-system
Valid to 1/9/2024

ProcuringEntityProfile
77701
Agreement between Kontaktpersoner C4 Teknik and ÅF-Infrastructure AB
Huvudbesiktningsman inom VA
Valid to 1/10/2024

ProcuringEntityProfile
77702
Agreement between Kontaktpersoner C4 Teknik and SWECO Sverige AB
Huvudbesiktningsman inom VA
Valid to 1/10/2024

ProcuringEntityProfile
59047
Agreement between Östra Göinge kommun and Onemed Sverige AB
Kemisk-tekniska produkter, städmaterial, pappers-och plastartiklar
Valid to 1/10/2024

ProcuringEntityProfile
61351
Agreement between Osby kommun and Onemed Sverige AB
Kemisk-tekniska produkter, städmaterial, pappers- och plastartiklar
Valid to 1/10/2024

ProcuringEntityProfile
58506
Agreement between Kristianstads kommun and Djupadalskliniken Tandläkare Kenneth Adregård Aktiebolag
Förtroendetandläkare
Valid to 1/12/2024

ProcuringEntityProfile
70475
Agreement between Kristianstads kommun and SW Horto AB
Växtnäring, gräsfrö fotbollsplaner
Valid to 1/12/2024

ProcuringEntityProfile
62239
Agreement between Bromölla kommun and Tyréns AB
Konsulter
Valid to 1/12/2024

ProcuringEntityProfile
70961
Agreement between Luleå Kommun and Svensk e-identitet AB
Utgivning av SITHS-kort
Valid to 1/13/2024

ProcuringEntityProfile
61140
Agreement between Helsingborgs stad and Gunnar Karlsen Sverige AB
Ventilationsservice - rang 1 - Gunnar Karlsen
Valid to 1/14/2024

ProcuringEntityProfile
61246
Agreement between Helsingborgs stad and Ventilation Entreprenad i Helsingborg AB
Ventilationsservice - rang 2 - VEAB
Valid to 1/14/2024

ProcuringEntityProfile
61250
Agreement between Helsingborgs stad and Bi-Vent AB
Ventilationsservice - rang 3 - BI-Vent AB
Valid to 1/14/2024

ProcuringEntityProfile
52437
Agreement between Rättviks kommun and Klara Arkitektbyrå i Karlstad Aktiebolag
Ramavtal Konsulttjänst - Detalj- och Översiktsplanering
Valid to 1/14/2024

ProcuringEntityProfile
398632
Agreement between Östra Göinge kommun and Primona AB
Web-baserat upphandlingssystem
Valid to 1/14/2024

ProcuringEntityProfile
71349
Agreement between Håbo kommun and Poolia Sverige Aktiebolag
Rekryteringstjänster - Annonserad rekrytering
Valid to 1/19/2024

ProcuringEntityProfile
54527
Agreement between Kontaktpersoner C4 Teknik and AB Blinkfyrar
Vägmärken inklusive avstängningsmaterial (Rangordning leverantör 1)
Valid to 1/20/2024

ProcuringEntityProfile
54604
Agreement between Kristianstads kommun and PPV Plast & Plåt Vägmärken Aktiebolag
Vägmärken inklusive avstängningsmaterial (Rangordning leverantör 2)
Valid to 1/20/2024

ProcuringEntityProfile
54605
Agreement between Kontaktpersoner C4 Teknik and Swarco Sverige AB
Vägmärken inklusive avstängningsmaterial (Digitala informationsskyltar)
Valid to 1/20/2024

ProcuringEntityProfile
74451
Agreement between Rättviks Fastigheter AB and Aimo Park Sweden AB
Nyttjanderättsavtal för parkeringsövervakning
Valid to 1/20/2024

ProcuringEntityProfile
53660
Agreement between Sollentuna kommun and Semantix Eqvator AB
Tolk- och översättningstjänster STIC 2018, Rang 2 avtalsområde 4
Valid to 1/26/2024

ProcuringEntityProfile
53668
Agreement between Sollentuna kommun and Space 360 AB
Tolk- och översättningstjänster STIC 2018, Rang 3 avtalsområde 4
Valid to 1/26/2024

ProcuringEntityProfile
53540
Agreement between Sollentuna kommun and A.D.-Man International AB
Tolk- och översättningstjänster STIC 2018, Rang 1 avtalsområde 4
Valid to 1/26/2024

ProcuringEntityProfile
53636
Agreement between Sollentuna kommun and Digital Interpretations Scandinavia AB
Tolk- och översättningstjänster STIC 2018, Rang 4 avtalsområde 1 och Rang 1 avtalsområde 2
Valid to 1/28/2024

ProcuringEntityProfile
53543
Agreement between Sollentuna kommun and Aar Translator Aktiebolag
Tolk- och översättningstjänster STIC 2018, Rang 4 avtalsområde 4
Valid to 1/28/2024

ProcuringEntityProfile
56674
Agreement between Kristianstads kommun and Afa Trygghetsförsäkringsaktiebolag
Informationssystem om arbetsmiljö.
Valid to 1/29/2024

ProcuringEntityProfile
79825
Agreement between Kristianstads kommun and Ernst & Young AB
Konsultuppdrag - Utvärdering Gemensam serviceorganisation
Valid to 1/30/2024

ProcuringEntityProfile
80813
Agreement between Kristianstads kommun and Idola Solkraft AB
Solkraftsinstallation
Valid to 1/31/2024

ProcuringEntityProfile
77387
Agreement between Upplands Väsby kommun and Rengörare Näslund Aktiebolag
Lokalvård i kommunens förskolor
Valid to 1/31/2024

ProcuringEntityProfile
77657
Agreement between Kontaktpersoner C4 Teknik and Calluna AB
Naturvärdesinventering Utanverken
Valid to 1/31/2024

ProcuringEntityProfile
75447
Agreement between Upplands Väsby kommun and FORIA AB (publ)
Högtrycksspolning, slamsugning och rörnätsinspektion
Valid to 1/31/2024

ProcuringEntityProfile
71424
Agreement between Helsingborgs stad and sydskiffer ab
Byggnadsantikvarisk entreprenör - rang 1 Sydskiffer AB
Valid to 1/31/2024

ProcuringEntityProfile
71423
Agreement between Helsingborgs stad and Byggnadshantverk i Helsingborg AB
Byggnadsantikvarisk entreprenör - rang 2 Byggnadshantverk i Helsingborg AB
Valid to 1/31/2024

ProcuringEntityProfile
71425
Agreement between Helsingborgs stad and Helsingborgs Byggplåt AB
Byggnadsantikvarisk entreprenör - rang 3 Helsingborgs Byggplåt AB
Valid to 1/31/2024

ProcuringEntityProfile
71105
Agreement between Helsingborgs stad and Brand & Säkerhet i Helsingborg AB
Låstjänster
Valid to 1/31/2024

ProcuringEntityProfile
70204
Agreement between Rättviks kommun and Insatt AB
Konsulttjänst avseende Dataskyddsombud för Rättviks kommun
Valid to 1/31/2024

ProcuringEntityProfile
70968
Agreement between Håbo kommun and Niras Sweden AB
Kontrollansvarig (KA) till Bålsta nya simhall
Valid to 1/31/2024

ProcuringEntityProfile
69101
Agreement between Kristianstads kommun and Axiell Sverige AB
Bibliotekssystem
Valid to 1/31/2024

ProcuringEntityProfile
78646
Agreement between Upplands Väsby kommun and Ohlssons i Landskrona AB
Högtrycksspolning, slamsugning och rörnätsinspektion
Valid to 1/31/2024

ProcuringEntityProfile
65989
Agreement between Håbo kommun and Bylero AB
Projekt- och byggledare för nya simhallen
Valid to 1/31/2024

ProcuringEntityProfile
62017
Agreement between Helsingborgs stad and Flügger Aktiebolag
Måleriprodukter HBV - Flügger AB Rangordning 1
Valid to 1/31/2024

ProcuringEntityProfile
61981
Agreement between Kristianstads kommun and Pollex AB
Ramavtal Schaktfri ledningsrenovering - självfallsledningar inklusive servisledningar
Valid to 1/31/2024

ProcuringEntityProfile
61983
Agreement between Kristianstads kommun and Va-Teknik Scandinavia AB
Ramavtal Schaktfri ledningsrenovering - tryckledningar
Valid to 1/31/2024

ProcuringEntityProfile
61251
Agreement between Helsingborgs stad and Arbetskraft Öresund AB
Vaktmästeritjänster rang 1
Valid to 1/31/2024

ProcuringEntityProfile
53586
Agreement between Helsingborgs stad and Almedahls Alingsås AB
Arbetskläder kök
Valid to 1/31/2024

ProcuringEntityProfile
69755
Agreement between Håbo kommun and Evry Sweden AB
Avropsavtal under Personal och lönesystem eCompanion
Valid to 1/31/2024

ProcuringEntityProfile
63972
Agreement between Sandvikens kommun and Optikern i Hofors AB
Glasögon (Hofors)
Valid to 1/31/2024

ProcuringEntityProfile
53058
Agreement between Sollentuna kommun and Språkpoolen Skandinavien AB
Tolk- och översättningstjänster STIC 2018, Rang 1 avtalsområde 1 och Rang 2 avtalsområde 2
Valid to 1/31/2024

ProcuringEntityProfile
53085
Agreement between Sollentuna kommun and Global Talk Sweden AB
Tolk- och översättningstjänster STIC 2018, Rang 2 avtalsområde 1 och Rang 4 avtalsområde 2
Valid to 1/31/2024

ProcuringEntityProfile
53086
Agreement between Sollentuna kommun and Järva Tolk och Översättningsservice Aktiebolag
Tolk- och översättningstjänster STIC 2018, Rang 3 avtalsområde 1
Valid to 1/31/2024

ProcuringEntityProfile
53088
Agreement between Sollentuna kommun and Jtolkforall AB
Tolk- och översättningstjänster STIC 2018, Rang 1 avtalsområde 3
Valid to 1/31/2024

ProcuringEntityProfile
53089
Agreement between Sollentuna kommun and Lingua Communication Nordic AB
Tolk- och översättningstjänster STIC 2018, Rang 2 avtalsområde 3
Valid to 1/31/2024

ProcuringEntityProfile
52852
Agreement between Bromölla kommun and E'on Energilösningar Aktiebolag
Elenergi SKL 2017 dynamiska inköpssystem
Valid to 1/31/2024

ProcuringEntityProfile
51621
Agreement between Kristianstads kommun and Leep AB
Vuxenutbildningar - Enskilda platser
Valid to 1/31/2024

ProcuringEntityProfile
51637
Agreement between Kristianstads kommun and Hermods AB
Vuxenutbildningar - Enskilda platser
Valid to 1/31/2024

ProcuringEntityProfile
51620
Agreement between Kristianstads kommun and Movant AB
Vuxenutbildningar - Enskilda platser
Valid to 1/31/2024

ProcuringEntityProfile
51638
Agreement between Kristianstads kommun and Rofab Maskin & Byggutbildning AB
Vuxenutbildningar - Enskilda platser
Valid to 1/31/2024

ProcuringEntityProfile
51641
Agreement between Kristianstads kommun and TAU learning AB
Vuxenutbildningar - Enskilda platser
Valid to 1/31/2024

ProcuringEntityProfile
51639
Agreement between Kristianstads kommun and Utbildarna AB
Vuxenutbildningar - Enskilda platser
Valid to 1/31/2024

ProcuringEntityProfile
51640
Agreement between Kristianstads kommun and VFG Utbildning AB
Vuxenutbildningar - Enskilda platser
Valid to 1/31/2024

ProcuringEntityProfile
51636
Agreement between Kristianstads kommun and YrkesAkademin AB
Vuxenutbildningar - Enskilda platser
Valid to 1/31/2024

ProcuringEntityProfile
52757
Agreement between Kristianstads kommun and Pulsen AB
Kostnad per brukare, KpB
Valid to 1/31/2024

ProcuringEntityProfile
52927
Agreement between Upplands Väsby kommun and Thomas Kök
Catering
Valid to 1/31/2024

ProcuringEntityProfile
57018
Agreement between Bromölla kommun and E'on Energilösningar Aktiebolag
Elenergi
Valid to 1/31/2024

ProcuringEntityProfile
75252
Agreement between Håbo kommun and Postnord Strålfors AB
Kundavtal Kivra eID
Valid to 1/31/2024

ProcuringEntityProfile
27143
Agreement between Helsingborgs stad and Brand & Säkerhet i Helsingborg AB
Avtal Drift och underhåll av säkerhetsteknik Brand & Säkerhet i Helsingborg AB
Valid to 1/31/2024

ProcuringEntityProfile
27142
Agreement between Helsingborgs stad and Bravida Prenad AB
Avtal Drift och underhåll av säkerhetsteknik Bravida Prenad AB
Valid to 1/31/2024

ProcuringEntityProfile
27144
Agreement between Helsingborgs stad and Elbolaget Syd i Helsingborg Aktiebolag
Avtal Drift och underhåll av säkerhetsteknik Elbolaget Syd i Helsingborg Aktiebolag
Valid to 1/31/2024

ProcuringEntityProfile
27141
Agreement between Helsingborgs stad and Great Security Sverige AB
Avtal Drift och underhåll av säkerhetsteknik Great Security Sverige AB
Valid to 1/31/2024

ProcuringEntityProfile
27145
Agreement between Helsingborgs stad and Swedsecur AB
Avtal Drift och underhåll av säkerhetsteknik Swedsecur AB
Valid to 1/31/2024

ProcuringEntityProfile
80512
Agreement between SRV återvinning AB and Riksantikvarieämbetet
Avtal för SRVs tjänster - Rest/Mat/Förp/Well
Valid to 2/1/2024

ProcuringEntityProfile
70382
Agreement between Höörs kommun and Visma Financial Solutions AB
Inkasso- och påminnelsetjänster 2019 (Höör)
Valid to 2/1/2024

ProcuringEntityProfile
65879
Agreement between Kristianstads kommun and Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionstjänster kommun och Bolag
Valid to 2/1/2024

ProcuringEntityProfile
69213
Agreement between Luleå Kommun and Qleanair Scandinavia AB
Rökstation SF6000 med dörr
Valid to 2/1/2024

ProcuringEntityProfile
79802
Agreement between SRV återvinning AB and Markishuset AB
Avtal för SRVs tjänster - LD 12 kbm
Valid to 2/1/2024

ProcuringEntityProfile
55124
Agreement between Kontaktpersoner C4 Teknik and Norrvidinge Lastbilscentral AB
Släntklippning
Valid to 2/1/2024

ProcuringEntityProfile
71674
Agreement between Aktiebolaget Botkyrkabyggen and Aktiebolaget Optimal Energi Bröderna Westin
Ramavtal Ventilationsarbeten
Valid to 2/3/2024

ProcuringEntityProfile
73816
Agreement between Håbo kommun and Swescan AB
Flygfotografering och ortofoto
Valid to 2/3/2024

ProcuringEntityProfile
73818
Agreement between Håbo kommun and Terratec Sweden AB
Flygburen laserskanning
Valid to 2/3/2024

ProcuringEntityProfile
71654
Agreement between Luleå Kommun and Miljödata i Karlskrona Aktiebolag
Direktupphandling Systemstöd arbetsmiljö för chef
Valid to 2/6/2024

ProcuringEntityProfile
72236
Agreement between Sollentuna kommun and Turebergs Holding AB
Mark- och anläggningsarbeten i Sollentuna kommun
Valid to 2/6/2024

ProcuringEntityProfile
72235
Agreement between Sollentuna kommun and Svensk Entreprenadteknik Set AB
Mark- och anläggningsarbeten i Sollentuna kommun
Valid to 2/6/2024

ProcuringEntityProfile
72234
Agreement between Sollentuna kommun and Västerorts Bmf Aktiebolag
Mark- och anläggningsarbeten i Sollentuna kommun
Valid to 2/6/2024

ProcuringEntityProfile
72232
Agreement between Sollentuna kommun and Jr Markteknik AB
Mark- och anläggningsarbeten i Sollentuna kommun
Valid to 2/6/2024

ProcuringEntityProfile
72233
Agreement between Sollentuna kommun and Norrland Va AB
Mark- och anläggningsarbeten i Sollentuna kommun
Valid to 2/6/2024

ProcuringEntityProfile
62509
Agreement between Kristianstads kommun and ÅF-Infrastructure AB
Konsulttjänster risk- och störningsutredning
Valid to 2/9/2024

ProcuringEntityProfile
79799
Agreement between SRV återvinning AB and Ove Janssons Plåtslageri AB
Avtal för SRVs tjänster - C 10 kbm
Valid to 2/9/2024

ProcuringEntityProfile
61780
Agreement between Kristianstads kommun and Visma Collectors AB
SKL Inkassotjänster 2019, Kommuner och regioner
Valid to 2/13/2024

ProcuringEntityProfile
61828
Agreement between Kristianstads kommun and Visma Collectors AB
Kopia av SKL Inkassotjänster 2019, Kommuner och regioner
Valid to 2/13/2024

ProcuringEntityProfile
71439
Agreement between Helsingborgs stad and Sweco Sverige AB
Miljökonsult - byggnadsrelaterade miljöfrågor
Valid to 2/14/2024

ProcuringEntityProfile
71610
Agreement between Helsingborgs stad and Forcit Consulting AB (Bergsäker AB)
Akustik- och bullerkonsult
Valid to 2/14/2024

ProcuringEntityProfile
71678
Agreement between Helsingborgs stad and Åf-Infrastructure AB
Akustik- och bullerkonsult
Valid to 2/14/2024

ProcuringEntityProfile
71677
Agreement between Helsingborgs stad and Ensucon AB
Akustik- och bullerkonsult
Valid to 2/14/2024

ProcuringEntityProfile
71507
Agreement between Helsingborgs stad and Kodeda Konsulter AB
Miljökonsult - byggnadsrelaterade miljöfrågor
Valid to 2/14/2024

ProcuringEntityProfile
71508
Agreement between Helsingborgs stad and Liljemark Consulting AB
Miljökonsult - byggnadsrelaterade miljöfrågor
Valid to 2/14/2024

ProcuringEntityProfile
61309
Agreement between Rättviks kommun and AB Vårdlänken Bemanning & Rekrytering
Konsulttjänster för Socialförvaltningen - AB Vårdlänken Bemanning & Rekrytering
Valid to 2/14/2024

ProcuringEntityProfile
61312
Agreement between Rättviks kommun and Agila Social Care AB
Konsulttjänster för Socialförvaltningen - Agila Social Care AB
Valid to 2/14/2024

ProcuringEntityProfile
61296
Agreement between Rättviks kommun and Akodo AB
Konsulttjänster för Socialförvaltningen - Akodo AB
Valid to 2/14/2024

ProcuringEntityProfile
61298
Agreement between Rättviks kommun and Bemannia AB (PUBL.)
Konsulttjänster för Socialförvaltningen - Bemannia AB
Valid to 2/14/2024

ProcuringEntityProfile
61289
Agreement between Rättviks kommun and Bonliva AB
Konsulttjänster för Socialförvaltningen - Bonliva AB
Valid to 2/14/2024

ProcuringEntityProfile
61311
Agreement between Rättviks kommun and Cura Nord Bemanning & Rekrytering AB
Konsulttjänster för Socialförvaltningen - Cura Nord Bemanning & Rekrytering AB
Valid to 2/14/2024

ProcuringEntityProfile
61278
Agreement between Rättviks kommun and Medkomp Vårdbemanning Aktiebolag
Konsulttjänster för Socialförvaltningen - Medkomp Vårdbemanning AB
Valid to 2/14/2024

ProcuringEntityProfile
61302
Agreement between Rättviks kommun and Rentalcare Sverige AB
Konsulttjänster för Socialförvaltningen - Rentalcare Sverige AB
Valid to 2/14/2024

ProcuringEntityProfile
61277
Agreement between Rättviks kommun and Socionomera Bemanning AB
Konsulttjänster för Socialförvaltningen - Socionomera AB
Valid to 2/14/2024

ProcuringEntityProfile
61300
Agreement between Rättviks kommun and Socionomkraft AB
Konsulttjänster för Socialförvaltningen - Socionomkraft AB
Valid to 2/14/2024

ProcuringEntityProfile
61299
Agreement between Rättviks kommun and Uxum AB
Konsulttjänster för Socialförvaltningen - Uxum AB
Valid to 2/14/2024

ProcuringEntityProfile
73365
Agreement between Håbo kommun and Nyab Mälardalen AB
Bålsta redundans
Valid to 2/15/2024

ProcuringEntityProfile
62342
Agreement between Håbo kommun and Ekologigruppen Ekoplan Aktiebolag
Landskapsarkitekt
Valid to 2/15/2024

ProcuringEntityProfile
62343
Agreement between Håbo kommun and Wsp Sverige AB
Landskapsarkitekt
Valid to 2/15/2024

ProcuringEntityProfile
62345
Agreement between Håbo kommun and Norconsult AB
Landskapsarkitekt
Valid to 2/15/2024

ProcuringEntityProfile
62344
Agreement between Håbo kommun and ÅF-Infrastructure AB
Landskapsarkitekt
Valid to 2/15/2024

ProcuringEntityProfile
62346
Agreement between Håbo kommun and Pontarius AB
Landskapsarkitekt
Valid to 2/15/2024

ProcuringEntityProfile
62270
Agreement between Bromölla kommun and AL Studio AB
Konsulter
Valid to 2/15/2024

ProcuringEntityProfile
62322
Agreement between Bromölla kommun and Lmt Elteknik Aktiebolag
Konsulter
Valid to 2/16/2024

ProcuringEntityProfile
52476
Agreement between Osbybostäder AB and Scandium Service AB
Städtjänster
Valid to 2/16/2024

ProcuringEntityProfile
21917
Agreement between Rättviks kommun and SJ AB
SJ - Resor med tåg
Valid to 2/16/2024

ProcuringEntityProfile
79797
Agreement between SRV återvinning AB and Aston Carlsson
Avtal för SRVs tjänster- LD 10 kbm
Valid to 2/18/2024

ProcuringEntityProfile
59276
Agreement between Luleå Kommun and Swedlock AB
Avropsavtal Digitalt nyckelsystem Luleå kommun
Valid to 2/19/2024

ProcuringEntityProfile
72075
Agreement between Helsingborgs stad and Helsingborgs Kommun
Återbrukade möbler
Valid to 2/20/2024

ProcuringEntityProfile
62401
Agreement between Bromölla kommun and Ramboll Sweden AB
Konsulter
Valid to 2/22/2024

ProcuringEntityProfile
62498
Agreement between Bromölla kommun and Åf-Infrastructure AB
Konsulter
Valid to 2/23/2024

ProcuringEntityProfile
78030
Agreement between Kristianstads kommun and Atea Sverige AB
Artvise - Avropsavtal under Programförsörjning och licenspartner
Valid to 2/25/2024

ProcuringEntityProfile
79646
Agreement between Överkalix Kommun and Innovativ Consult i Överkalix Kommanditbolag
Publicering av kommunal information i annonsform
Valid to 2/28/2024

ProcuringEntityProfile
79699
Agreement between Upplands Väsby kommun and Bygma
Avtal med Bygma avseende byggmaterial
Valid to 2/28/2024

ProcuringEntityProfile
70818
Agreement between Kontaktpersoner C4 Teknik and SveArb AB
Arboristtjänster 2022
Valid to 2/28/2024

ProcuringEntityProfile
62500
Agreement between Kristianstads kommun and Kristianstads Sotnings Aktiebolag (KSAB)
Ekonomisotning av Pelletspannor 2020
Valid to 2/28/2024

ProcuringEntityProfile
62264
Agreement between Hörby kommun and Menigo Foodservice AB
Livsmedelsgrossist (Hörby)
Valid to 2/28/2024

ProcuringEntityProfile
61827
Agreement between Höörs kommun and Menigo Foodservice AB
Livsmedelsgrossist (Höör)
Valid to 2/28/2024

ProcuringEntityProfile
73718
Agreement between Höörs kommun and S-Group Solutions AB
Informationssystem GIS (Höör)
Valid to 2/28/2024

ProcuringEntityProfile
57321
Agreement between Hörby kommun and Norconsult AB
Tekniska konsulter - 2 Byggnadskonstruktör (Hörby)
Valid to 2/28/2024

ProcuringEntityProfile
57322
Agreement between Hörby kommun and Sweco Sverige AB
Tekniska konsulter - 2 Byggnadskonstruktör (Hörby)
Valid to 2/28/2024

ProcuringEntityProfile
53028
Agreement between Helsingborgs stad and Helsingborgs stängsel AB
Staket och Stängsel Rang 1
Valid to 2/28/2024

ProcuringEntityProfile
53216
Agreement between Nacka Kommun and Norm Finanspartner AB
Finansiell rådgivning
Valid to 2/28/2024

ProcuringEntityProfile
53840
Agreement between Sollentuna kommun and Lokaltidningen Mitt i Stockholm AB
Annonseringstjänster i Sollentunas lokalpress
Valid to 2/28/2024

ProcuringEntityProfile
39360
Agreement between Kristianstads kommun and JP Infonet Förlag AB
Externt dataskyddsombud
Valid to 2/28/2024

ProcuringEntityProfile
74798
Agreement between Kontaktpersoner C4 Teknik and B & G Bygg i Hässleholm AB
U3 Åsums Fure Et 7 By 15, 18, 100 m fl.
Valid to 2/29/2024

ProcuringEntityProfile
71717
Agreement between Kristianstads kommun and Adlibris AB
Litteratur för bibliotek och skolbibliotek
Valid to 2/29/2024

ProcuringEntityProfile
71624
Agreement between Väsbyhem and Bruske Måleri AB
Ramavtal Måleri AB Väsbyhem
Valid to 2/29/2024

ProcuringEntityProfile
74456
Agreement between Upplands Väsby kommun and BW Arlanda Hotellby
Konferensanläggningar
Valid to 2/29/2024

ProcuringEntityProfile
74446
Agreement between Upplands Väsby kommun and Delibruket AB
Konferensanläggningar
Valid to 2/29/2024

ProcuringEntityProfile
74437
Agreement between Upplands Väsby kommun and Elite Hotels of Sweden
Konferensanläggningar
Valid to 2/29/2024

ProcuringEntityProfile
74434
Agreement between Upplands Väsby kommun and Järva Park Hotel
Konferensanläggningar
Valid to 2/29/2024

ProcuringEntityProfile
74449
Agreement between Upplands Väsby kommun and Enköping Hotell och Konferens AB
Konferensanläggningar
Valid to 2/29/2024

ProcuringEntityProfile
72320
Agreement between Kristianstads kommun and Start Point Advisory AB
Konsult Processledning
Valid to 2/29/2024

ProcuringEntityProfile
62825
Agreement between Uppsala Vatten and Urbaser AB
Hämtning av hushållsavfall i Uppsala Kommun Distrikt B
Valid to 2/29/2024

ProcuringEntityProfile
64184
Agreement between Östra Göinge kommun and Oriri Energy Support AB
Konsulttjänst avseende upphandling och uppföljning av elavtal
Valid to 2/29/2024

ProcuringEntityProfile
63099
Agreement between Osby kommun and Adapteo AB
Moduler till Örkenedskolan
Valid to 2/29/2024

ProcuringEntityProfile
75318
Agreement between Väsbyhem and Topia Landskapsarkitekter AB
Avropsavtal under Tekniska Konsulter - AB Väsbyhem 2022 - 2026 - Landskapsarkitekt
Valid to 3/1/2024

ProcuringEntityProfile
75315
Agreement between Väsbyhem and WSP Sverige AB
Tekniska Konsulter - AB Väsbyhem 2022 - 2026
Valid to 3/1/2024

ProcuringEntityProfile
75312
Agreement between Väsbyhem and Build Sweden Consulting AB
Tekniska Konsulter - AB Väsbyhem 2022 - 2026
Valid to 3/1/2024

ProcuringEntityProfile
75317
Agreement between Väsbyhem and Bengt Dahlgren Stockholm Aktiebolag
Tekniska Konsulter - AB Väsbyhem 2022 - 2026
Valid to 3/1/2024

ProcuringEntityProfile
75310
Agreement between Väsbyhem and Topia Landskapsarkitekter AB
Tekniska Konsulter - AB Väsbyhem 2022 - 2026
Valid to 3/1/2024

ProcuringEntityProfile
75311
Agreement between Väsbyhem and Norconsult AB
Tekniska Konsulter - AB Väsbyhem 2022 - 2026
Valid to 3/1/2024

ProcuringEntityProfile
75313
Agreement between Väsbyhem and AB Franska Bukten
Tekniska Konsulter - AB Väsbyhem 2022 - 2026
Valid to 3/1/2024

ProcuringEntityProfile
75316
Agreement between Väsbyhem and Polygon Sverige AB
Tekniska Konsulter - AB Väsbyhem 2022 - 2026
Valid to 3/1/2024

ProcuringEntityProfile
58979
Agreement between Kontaktpersoner C4 Teknik and Trafikia AB
Trafikmätning
Valid to 3/1/2024

ProcuringEntityProfile
55734
Agreement between Uppsala Vatten and Ohlssons i Landskrona AB
DISTRIKT C
Valid to 3/4/2024

ProcuringEntityProfile
72728
Agreement between Nacka Kommun and WAADE Consulting AB
Byggprojekledare planiavägen
Valid to 3/6/2024

ProcuringEntityProfile
62768
Agreement between Bromölla kommun and Mitta AB
Konsulter
Valid to 3/8/2024

ProcuringEntityProfile
62548
Agreement between Upplands Väsby kommun and Advania Sverige AB
IT-partner
Valid to 3/8/2024

ProcuringEntityProfile
62730
Agreement between Kristianstads kommun and Pollex AB
Ramavtal piggning av ledningar
Valid to 3/8/2024

ProcuringEntityProfile
62800
Agreement between Bromölla kommun and TN System AB
Konsulter
Valid to 3/9/2024

ProcuringEntityProfile
62722
Agreement between Kristianstads kommun and Swedol AB
Arbetsskor, arbets- och skyddskläder samt arbetshandskar 2020
Valid to 3/9/2024

ProcuringEntityProfile
62767
Agreement between Bromölla kommun and Structor Mark Malmö AB
Konsulter
Valid to 3/9/2024

ProcuringEntityProfile
62696
Agreement between Hörbybostäder Aktiebolag and A-Konsult AB
Tekniska konsulttjänster
Valid to 3/9/2024

ProcuringEntityProfile
62706
Agreement between Hörbybostäder Aktiebolag and Arkitektkontor Eva Arén AB
Tekniska konsulttjänster
Valid to 3/9/2024

ProcuringEntityProfile
62691
Agreement between Hörbybostäder Aktiebolag and Gudmund Israelsson Ingenjörsbyrå AB
Tekniska konsulttjänster
Valid to 3/9/2024

ProcuringEntityProfile
62687
Agreement between Hörbybostäder Aktiebolag and Pe Teknik & Arkitektur AB
Tekniska konsulttjänster
Valid to 3/9/2024

ProcuringEntityProfile
62693
Agreement between Hörbybostäder Aktiebolag and Develcon AB
Tekniska konsulttjänster
Valid to 3/9/2024

ProcuringEntityProfile
62690
Agreement between Hörbybostäder Aktiebolag and Lmt Elteknik Aktiebolag
Tekniska konsulttjänster
Valid to 3/9/2024

ProcuringEntityProfile
62695
Agreement between Hörbybostäder Aktiebolag and Kristianstad Elkonsult Aktiebolag
Tekniska konsulttjänster
Valid to 3/9/2024

ProcuringEntityProfile
62701
Agreement between Hörbybostäder Aktiebolag and Pontarius AB
Tekniska konsulttjänster
Valid to 3/9/2024

ProcuringEntityProfile
62698
Agreement between Hörbybostäder Aktiebolag and Systra AB
Tekniska konsulttjänster
Valid to 3/9/2024

ProcuringEntityProfile
62688
Agreement between Hörbybostäder Aktiebolag and Lektus Sweden AB
Tekniska konsulttjänster
Valid to 3/9/2024

ProcuringEntityProfile
62685
Agreement between Hörbybostäder Aktiebolag and Åf-Infrastructure AB
Tekniska konsulttjänster
Valid to 3/9/2024

ProcuringEntityProfile
62705
Agreement between Hörbybostäder Aktiebolag and Tyréns AB
Tekniska konsulttjänster
Valid to 3/9/2024

ProcuringEntityProfile
62831
Agreement between Håbo kommun and SJ AB
SJ Tågresor Håbo Bizavtal
Valid to 3/11/2024

ProcuringEntityProfile
73720
Agreement between Höörs kommun and Esri Sverige AB
ArcGIS (Hörby, Höör)
Valid to 3/11/2024

ProcuringEntityProfile
54529
Agreement between Sollentuna kommun and Ahlsell Sverige AB
Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning 2018
Valid to 3/12/2024

ProcuringEntityProfile
54684
Agreement between Sollentuna kommun and Swedol AB
Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning 2018
Valid to 3/12/2024

ProcuringEntityProfile
54251
Agreement between Rättviks kommun and Ahlsell Sverige AB
Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning 2018
Valid to 3/12/2024

ProcuringEntityProfile
62732
Agreement between Helsingborgs stad and Infosoc Rättsdata AB
Juridiska informationstjänster Infosoc Rättsdata
Valid to 3/14/2024

ProcuringEntityProfile
62781
Agreement between Helsingborgs stad and JP Infonet AB
Juridiska informationstjänster JP Infonet
Valid to 3/14/2024

ProcuringEntityProfile
62676
Agreement between Kontaktpersoner C4 Teknik and Dahl Sverige Aktiebolag
VVS-material
Valid to 3/14/2024

ProcuringEntityProfile
62740
Agreement between Bromölla kommun and Sandå Sverige AB
Fastighetsunderhåll - golv-, måleri-, el- och plåtslageriarbeten
Valid to 3/14/2024

ProcuringEntityProfile
62741
Agreement between Bromölla kommun and Stoby Måleri AB
Fastighetsunderhåll - golv-, måleri-, el- och plåtslageriarbeten
Valid to 3/14/2024

ProcuringEntityProfile
62742
Agreement between Bromölla kommun and Göinge Golv Aktiebolag
Fastighetsunderhåll - golv-, måleri-, el- och plåtslageriarbeten
Valid to 3/14/2024

ProcuringEntityProfile
62743
Agreement between Bromölla kommun and Kristianstads Måleri Aktiebolag
Fastighetsunderhåll - golv-, måleri-, el- och plåtslageriarbeten
Valid to 3/14/2024

ProcuringEntityProfile
62744
Agreement between Bromölla kommun and Målerifirman Sture Persson Aktiebolag
Fastighetsunderhåll - golv-, måleri-, el- och plåtslageriarbeten
Valid to 3/14/2024

ProcuringEntityProfile
62745
Agreement between Bromölla kommun and Midroc Electro Aktiebolag
Fastighetsunderhåll - golv-, måleri-, el- och plåtslageriarbeten
Valid to 3/14/2024

ProcuringEntityProfile
62746
Agreement between Bromölla kommun and Elgruppen i Sölvesborg AB
Fastighetsunderhåll - golv-, måleri-, el- och plåtslageriarbeten
Valid to 3/14/2024

ProcuringEntityProfile
62747
Agreement between Bromölla kommun and Elinstallationer i Karlshamn AB
Fastighetsunderhåll - golv-, måleri-, el- och plåtslageriarbeten
Valid to 3/14/2024

ProcuringEntityProfile
62749
Agreement between Bromölla kommun and Plåt & Takservice Sverige AB
Fastighetsunderhåll - golv-, måleri-, el- och plåtslageriarbeten
Valid to 3/14/2024

ProcuringEntityProfile
62563
Agreement between Kristianstads kommun and Prodiagnostics
Upphandling av drogtester
Valid to 3/14/2024

ProcuringEntityProfile
80125
Agreement between Kristianstads kommun and Hakarps Equipment AB
Lastväxlarekärra Jigg
Valid to 3/15/2024