Procuring organisation: Nätverk Westum

OM WESTUM

Westum är en nätverksorganisation bestående av ett 40-tal kommunala lärcentra och vuxenutbildningar i Västsverige. Vår styrka ligger i vår samverkan.

Vår ambition är att förstärka synergierna mellan näringsliv, arbetsmarknad, utbildning och kompetensförsörjning lokalt, delregionalt och regionalt i hela Westums upptagningsområde. Genom Westum skapar vi förutsättningar att hitta samverkansstrukturer för att mer effektivt kunna samordna och leverera utbildning till varandra.

Westums fokusområden är:

o Strategisk kompetensförsörjning
o Flexibla utbildningskoncept
o Internationalisering
o Stärka nätverk och intern kompetensutveckling

Verksamheten drivs i form av en ideell förening och i år firar vi 15 års jubileum och styrelsen består av kommunala ledningspersoner inom vuxenutbildning.

Please note that information regarding tender submission can be found in the contract documents for each respective procurement.

Nätverk Westum
Corporate id number
802414-8689

Address
Museigatan 2, Rum 323

Post code
451 50  Uddevalla

Country
SWEDEN

Email


Phone


Museigatan 2, Rum 323, 451 50 SE Uddevalla