Procuring organisation: Håbo kommun

UPPHANDLING I HÅBO KOMMUN

I Håbo kommun är inköpskostnader den näst största kostnaden efter löner. I inköpskostnaden beräknas förutom varor av varierande slag även tjänster och bygg- och anläggningsentreprenader. Inköpskostnaderna varierar från år till år, beroende exempelvis på investeringar.

INKÖP AV LÅGT VÄRDE

Inköp av lågt värde görs direkt av verksamheterna. Verksamhetschefen ansvarar för inköpen, antingen via kommunens tecknade avtal, eller genom så kallade direktupphandlingar.

ÅTERKOMMANDE INKÖP AV HÖGT VÄRDE

Upphandlingsavdelningen genomför och administrerar kommunens upphandlingar av högt värde, över ca 505 800 kr (år 2014). Exempel på sådana upphandlingar är byggentreprenader, stora varuköp, service- och underhåll och konsulter.

Utöver upphandling, arbetar Upphandlingsavdelningen med att utbilda medarbetare i upphandlingsregler, främja avtalstroheten i verksamheten samt ta initiativ till nya avtalsområden.

Upphandlingsavdelningen är placerad under kommunstyrelsens förvaltning.

Vi som arbetar på kommunens upphandlingsavdelning ska på bästa sätt hjälpa Dig med information och frågor om upphandlingsområdet.

Please note that information regarding tender submission can be found in the contract documents for each respective procurement.

Håbo kommun
Corporate id number
212000-0241

Address
Centrumleden 1

Post code
74632  Bålsta

Country
SWEDEN

Email


Phone


Centrumleden 1, 74632 SE Bålsta