Procuring organisation: Leader Gute

OM LEADER GUTE
Via Leader Gute kan föreningar, företag och organisationer söka pengar till utvecklingsprojekt som ger lokalt förankrad nytta på Gotlands landsbygder. Vi driver också egna projekt för att stärka lokal utvecklingskraft. Vår förening har ett 40-tal medlemmar inom ideell, offentlig och privat sektor som på olika vis är engagerade i att utveckla öns bygder. Vår verksamhet och våra stöd finansieras med medel från EU, staten och Region Gotland.

Please note that information regarding tender submission can be found in the contract documents for each respective procurement.

Leader Gute
Corporate id number
802497-3920

Address
Roma Lövsta 12

Post code
622 54  Romakloster

Country
SWEDEN

Email


Phone


Roma Lövsta 12, 622 54 SE Romakloster