Restricted access

The procurement has been cancelled. Message from the procurer about cancellation: Tierps kommun byter upphandlingsstödssystem från KommersAnnons till Tendsign. Publicering av det dynamiska inköpssystemet 2018-2 Anläggningsentreprenad flyttas därmed från KommersAnnons till Tendsign. I och med detta avslutas annonseringen i KommersAnnons De två delområdena publiceras var för sig i TendSign under namn: 2018-2-1 DIS Anläggningsentreprenad 2018-2-2 DIS Linjemålning och vägmarkeringar Leverantörer som är kvalificerade i KommersAnnons flyttas av kommunen över till TendSign, och behöver därför inte ansöka på nytt.

Show ongoing procurements