Restricted access

The procurement has been cancelled. Message from the procurer about cancellation: Dynamiskt inköpssystem för bemanning sjuksköterskor för Socialförvaltningen kommer att avbrytas efter utvärdering där vi som beställare ser att verksamhetens behov av detta är för litet för att administrera ett dynamiskt inköpssystem. Framöver kommer vi att se över annan form av kontraktstilldelning för detta område.

Show ongoing procurements