Restricted access

The procurement has been cancelled. Message from the procurer about cancellation: Detta dynamiska inköpssystem publicerades ursprungligen i KommersAnnons 2019-05-19 under namn "2019-22 Bemanning". Då kommunen upphandlat nytt Upphandlingssystem flyttas det dynamiska inköpssystemet över till Tendsign from 2020-07-01 I KommersAnnons var systemet uppdelat på tre delområden, Sjuksköterskor, Socionomer /socialsekreterare och psykologer. För att underlätta överflytten till Tendsign kommer dessa att läggas upp som tre separata dynamiska inköpssystem. Underlaget är likadant, men delas upp per delområde De nya delområdena kommer alla att ligga i Tendsign med diarienummer enligt nedan 2019-22-1 DIS Bemanning sjuksköterskor 2019-22-2 DIS Bemanning socionomer 2019-22-3 DIS Bemanning Psykologer De leverantörer som kvalificerats i KommersAnnons behöver INTE ansöka på nytt i TendSign Kvalificerade leverantörer kommer att läggas upp i Tendsign av Tierps kommun i samtliga delområden där de kvalificerats, och kommer även i fortsättningen att få annonser för kvalificerade delområden

Show ongoing procurements