Restricted access

The procurement has been cancelled. Message from the procurer about cancellation: Upphandlingen görs om då omfattande brister i förfrågningsunderlaget har konstaterats.

Show ongoing procurements