Restricted access

The procurement has been cancelled. Message from the procurer about cancellation: Den 17 augusti beslutade Centrum för terrorhotbedömning att höja risknivån ör terrordåd i Sverige till ”högt hot”. Med anledning av detta bedömer helsingborgs stad och medverkande bolag att den nuvarande avtalsskrivningen i upphandlingsförfarandet gällande bevakningstjänster behöver arbetas om för att ge oss en bättre möjlighet att möta den hotbild som vi i Sverige nu står inför

Show ongoing procurements