Restricted access

The procurement has been cancelled. Message from the procurer about cancellation: Beslut är taget av den upphandlande myndigheten, Arvika Fastighets AB (556040-1217) att upphandlingen ska avbrytas. Upphandlingen kommer att göras om utan Willis Towers Watsons involverande.

Show ongoing procurements