[361-18] Konsult processtöd adaptiv förvaltning skyddade områden

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : 361-18

Efterannons: Den här upphandlingen är avslutad, du hittar information om vinnande anbud med mera genom att klicka på efterannons i menyn till vänster.

Upphandlingen genomförs med förfarande Öppet förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Havs- och vattenmyndigheten.
Utförandeort är Västra Götalands län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
71313000-5 - Miljötekniska konsulttjänster
90700000-4 - Miljötjänster
90712000-1 - Miljöplanering
90712300-4 - Strategisk planering för bevarande av den marina miljön
90712400-5 - Strategisk planering för hantering eller bevarande av naturresurser
92533000-6 - Tjänster i naturreservat
Nuts
SE232 - Västra Götalands län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.