[KS-2018-846] Växter för utemiljö

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : KS-2018-846

Efterannons: Den här upphandlingen är avslutad, du hittar information om vinnande anbud med mera genom att klicka på efterannons i menyn till vänster.

Upphandlingen genomförs med förfarande Öppet förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Östhammars kommun.
Utförandeort är Uppsala län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
03110000-5 - Grödor, trädgårdshandels- och trädgårdsprodukter
03120000-8 - Trädgårdsväxter och plantskoleprodukter
03121000-5 - Trädgårdsväxter
03121100-6 - Levande växter, lökar, rötter, skott och sticklingar
03441000-3 - Prydnadsväxter, gräs, mossor eller lavar
03451000-6 - Växter
03451300-9 - Buskar
Nuts
SE121 - Uppsala län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.