[SFB-2016-0095] Brantingsskolan - Nybyggnation skola samt renovering del av skola

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : SFB-2016-0095

Efterannons: Den här upphandlingen är avslutad, du hittar information om vinnande anbud med mera genom att klicka på efterannons i menyn till vänster.

Upphandlingen genomförs med förfarande Öppet förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Uppsala Kommun Skolfastigheter AB.
Det här är en samordnad upphandling där även Uppsala kommun, ingår.
Utförandeort är Uppsala län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
45000000-7 - Anläggningsarbete
45100000-8 - Förberedande anläggningsarbeten
45110000-1 - Rivning av byggnader och schaktning
45200000-9 - Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
45210000-2 - Byggnadsanläggning
45260000-7 - Takarbeten och andra byggarbeten som kräver specialkunskaper eller specialverktyg
45300000-0 - Byggnadsinstallationsarbeten
45310000-3 - Installation av elektriska ledningar och armatur
45320000-6 - Isoleringsarbeten
45330000-9 - Rörmokeriarbeten
45400000-1 - Färdigställande byggnadsarbeten
45420000-7 - Snickerimonteringar
45430000-0 - Golvbeläggning och väggbeklädnad
45440000-3 - Målning och glassättning
45450000-6 - Övriga färdigställande byggnadsarbeten
Nuts
SE121 - Uppsala län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.