[KS-2019-196] Tjänster inom allmänna grönområden

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : KS-2019-196

Efterannons: Den här upphandlingen är avslutad, du hittar information om vinnande anbud med mera genom att klicka på efterannons i menyn till vänster.

Upphandlingen genomförs med förfarande Öppet förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Östhammars kommun.
Utförandeort är Uppsala län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
03452000-3 - Träd
45111220-6 - Röjning av ris och buskar
77211300-5 - Trädröjning
77211400-6 - Trädfällning
77211500-7 - Trädvård
77312000-0 - Ogräsröjning
77340000-5 - Beskärning av träd och klippning av häckar
77341000-2 - Beskärning av träd
Nuts
SE121 - Uppsala län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.