[202-19-050] Maskintjänster och transporter

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : 202-19-050

Publik annons: Denna upphandlingen är annonserad publikt. Sista dag för att lämna in anbud är 6/27/2019. Anbudet ska var giltiga till 12/26/2019. Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om hur du ska lämna in anbud.

Tidsfrist för inlämning av anbud löper ut om
 Dagar  Timmar  Minuter  Sekunder

Upphandlingen genomförs med förfarande Öppet förfarande.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Munkfors kommun.
Utförandeort är Värmlands län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
45112000-5 - Grävning och schaktning
45112200-7 - Borttagning av jordskikt
45112400-9 - Grävning
45112500-0 - Schaktning
60000000-8 - Transporter (utom avfallstransport)
Nuts
SE311 - Värmlands län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.