RFI Textilslöjdsmaterial

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer :

Den här upphandlingen tillåter kontinuerlig anbudsöppning, det innebär att upphandlaren kan öppna ditt anbud omedelbart efter att det har lämnats in. Detta betyder också att du inte kommer att kunna återta ditt anbud efter att du har lämnat in det.

Den här upphandlingen tillåter flera anbud, du kan skapa och skicka in ytterligare anbud.

Upphandlingen genomförs med förfarande Informationsförfrågan.

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Helsingborgs stad.
Utförandeort är Skåne län.

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller

CPV
19200000-8 - Textilier och tillhörande varor
19400000-0 - Textilgarn och -tråd
19410000-3 - Naturliga textilfibrer
39500000-7 - Textilvaror
39560000-5 - Diverse textilier
39563000-6 - Textilvadd, garn, tyg och artiklar för tekniskt bruk
Nuts
SE224 - Skåne län

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att lämna in anbud.