Upphandling av utbildningsleverantörer inom företagarämnen

Tender notice overview

Upphandlingens nummer
Place of execution
Sverige
The procurement is carried out with procedure
Dynamic purchasing system
Procuring organisation
Affärskompetens Sverige
Tender notice

Public notice: This is a public call for applications.

Affärskompetens upphandlar leverantörer av korta konkreta kurser inom företagarämnen. Ett flertal kvalificerade leverantörer kommer att antas inom respektive utbildningsområde. Kurser kommer att genomföras i befintliga EU-finansierade projekt fram till och med 2023 och nya projekt/uppdrag kommer löpande att adderas. Kursutbudet styrs av projektdeltagarna/företagen och dess medarbetare genom inledande behovskartläggningar. Företagen kommer från olika branscher och vi kommer därför inte att arbeta med branschspecifika utbildningar. Information om befintliga projekt finns på https://affarskompetens.se

Final day for submitting
2/25/2026
Last date for asking questions
2/16/2026
Tender valid until
8/25/2026
Deadline for submitting your tender
 Days  Hours  Minutes  Seconds

You can find more information by clicking Application documents in the menu on the left and under the heading Create application you can find information on how to submit your application.

This procurement allows ongoing application opening, this means that the procurer can open your application immediately after submission. This also means that you will not be able to withdraw your application. However, it is possble to submit several applications.

This procurement allows multiple applications, you may create and submit multiple applications.

Category codes
CPV
79632000-3
Utbildning av personal
CPV
80420000-4
E-lärande
CPV
80500000-9
Utbildningstjänster
CPV
80510000-2
Specialutbildning
CPV
80511000-9
Personalutbildning
CPV
80532000-2
Chefsutbildning
CPV
80533200-1
Datakurser
CPV
80570000-0
Personlighetsutvecklande utbildning
Nuts
SE
Sverige

By registering interest on the page registration you will receive notifications via e-mail if changes occur. You can also notify the procurement officer if you decide to decline participation.