Procuring organisation: Kristianstads kommun

Kristianstad kommuns upphandlingsenhet har samordnings- och utvecklingsansvar för upphandlingen i kommunen. Vi ansvarar också för att initiera förändringar i den kommunala upphandlingen. Inriktningen är att tillsammans med verksamheten genomföra de upphandlingar som krävs enligt lagen om offentlig upphandling på ett korrekt sätt.

Informationsarbetet, i bemärkelsen tvåvägskommunikation, kommer att prioriteras. Syftet är att skapa användarvänliga avtal och därmed ökad köptrohet. Detta ingår även som en del av kvalitetsarbetet inom upphandlingsområdet.

Kristianstads kommun och Skatteverket samarbetar vid upphandling. Under avtalstiden lämnas information från Skatteverket till Kristianstads kommun om leverantörens skattestatus. Samarbetet gäller i alla underentreprenörsled. Varför detta samarbete? Jo, det finns regler och principer som en offentlig uppphandlare som Kristianstads kommun har att följa. Kommunen har också ett intresse att de företag som får uppdrag, i alla led, är seriösa företag som sköter sina skatteregistreringar och sina betalningar. Skatteverket hjälper till med att inför upphandling och även under avtalstidens gång lämna uppgifter om företagens offentliga registeruppgifter. Som kommande avtalspart omfattas du av detta samarbete.

Please note that information regarding tender submission can be found in the contract documents for each respective procurement.

Kristianstads kommun
Corporate id number
212000-0951

Address
Västra Storgatan 12

Post code
291 80  Kristianstad

Country
SWEDEN

Email


Phone
044–135000


Västra Storgatan 12, 291 80 SE Kristianstad