Procuring organisation: Luleå Kommun

OM UPPHANDLING & INKÖP

Luleå kommun gör varje år inköp för ca 1,4 miljarder kronor. Våra inköp innefattar varor, tjänster och entreprenader inom en mängd branscher i små som stora volymer. Alla kommunens inköp måste vara upphandlade enligt de lagar som gäller för offentlig upphandling.

Kommunen upphandlar inom alla olika verksamhetsområden som till exempel skola, vård, marknadsföring och fastigheter. Vi köper in allt från kontorsmaterial, sjukvårdsmaterial och fordon till tekniska konsulttjänster, skärgårdstrafik och snöröjning. Det är inte bara stora företag som levererar till kommunen, även mindre leverantörer och egenföretagare har avtal med oss.

För dig som företagare finns det stora affärsmöjligheter som leverantör till offentlig sektor, som totalt i Sverige omsätter 500-800 miljarder kronor. Genom att öka din kompetens inom offentlig upphandling, ökar du möjligheterna för ditt företag att växa inom en marknad som påverkar samhällsekonomin såväl lokalt och regionalt som nationellt och inom EU.

Please note that information regarding tender submission can be found in the contract documents for each respective procurement.

Luleå Kommun
Corporate id number
212000-2742

Address
Rådstugatan 11

Post code
972 38  Luleå

Country
SWEDEN

Email
inkop@lulea.se

Phone
0920-45 30 00


Rådstugatan 11, 972 38 SE Luleå