Procuring organisation: Bodens kommun

OM BODENS KOMMUN
Kommunen är en politiskt styrd organisation där folkvalda politiker, förtroendevalda, företräder medborgarna och fattar beslut om samhällsservicens mål, inriktning och kvalitet.

Kommunens politiska ledning består av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med utskott. Till sin hjälp har den politiska ledningen tjänstemän som leds av kommunchefen.

OM UPPHANDLING OCH INKÖP
Vårt ansvarsområde är
* Kommunövergripande upphandlingar och avtal
* Samordning av alla upphandlingar över tröskelvärden
* Leasing. Alla kommunens ramavtal gällande leasing
* Upphandlingskonsultation
* Förvaltningsspecifika upphandlingar och avtal
* Upphandlingsutbildningar
* Sambruksupphandling och avtal med andra intressenter

Please note that information regarding tender submission can be found in the contract documents for each respective procurement.

Bodens kommun
Corporate id number
212000-2767

Address
Kyrkgatan 24

Post code
961 34  Boden

Country
SWEDEN

Email


Phone
0921-62000


Kyrkgatan 24, 961 34 SE Boden