Procuring organisation: Sida

OM SIDA
Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU.

OM UPPHANDLING PÅ SIDA
Vi upphandlar konsulttjänster, samarbeten med myndigheter och inköp av tjänster som vi behöver för att bedriva vår verksamhet. Svensk biståndspolitik förändras ständigt och därmed också Sidas sätt att arbeta. I dag sker väldigt få upphandlingar i Sidas regi. Det finns två huvudsakliga anledningar till att vi inte längre har så många upphandlingar:

Please note that information regarding tender submission can be found in the contract documents for each respective procurement.

Sida
Corporate id number
202100-4789

Address
Valhallavägen 199

Post code
125 25  Stockholm

Country
SWEDEN

Email


Phone


Valhallavägen 199, 125 25 SE Stockholm